Fundamental Analyses

Fundamentele analyse vormt de basis van de Hodl investeringsstrategie. Elke cryptocurrency met potentie wordt fundamenteel onder de loep genomen om vervolgens een beslissing tot het wel of niet investeren te maken. Tijdens de fundamentele analyse wordt er gekeken naar verschillende punten waaronder:

Probleem versus Oplossing

Het is prioriteit om te achterhalen wat het probleem is dat de cryptocurrency en de onderliggende blockchain oplost, maar ook wat de grootte van het probleem is om de eventuele prijsstijging in te kunnen schatten. Hoe groter het probleem is dat kan worden opgelost, des te hoger de potentie van een sterke prijsstijging.  Daarbij houden we wel rekening of de oplossing voor het probleem daadwerkelijk alleen met blockchain technologie te verhelpen is of ook met andere, huidige technologieën. Het komt namelijk nog wel eens voor dat blockchain wordt gebruikt voor de naam en niet voor de waardevolle technologische toepassing ervan.

Token economie

Net als ons huidige financiële systeem, dat gebaseerd is op een inflatoir model, heeft elke cryptocurrency een speciaal ontworpen token economie, gebaseerd op inflatie, deflatie of een combinatie van beiden. De kunst is om te ontdekken hoe de flow van de token werkt en op welke manier de Hodl fondsen daarvan kunnen profiteren.

Vanaf de lancering van een cryptocurrency wordt er gekeken naar de allocatie van de tokens om er zeker van te zijn dat het team zichzelf niet te royaal bedeeld of dat er te veel tokens beschikbaar worden gesteld voor onnodige activiteiten. Het is vervolgens belangrijk om te weten of de token essentieel is voor het economisch model van de blockchain, hoe de token werkt in relatie tot het bedrijf dat de cryptocurrency heeft ontworpen, welke rol de token heeft, hoe de token beweegt en hoe de symbolische economie wordt geregeerd.

Sociale statistieken

Om de legitimiteit van een project te checken wordt er bekeken hoe groot de community is op social media kanalen. Het twitter account wordt onder de loep genomen, de telegram groepen worden onderzocht en er worden gesprekken gehouden met administrators en team members van het project. Ook is de grootte, betrokkenheid en interactie van de community met het project van groot belang.

Andere belangrijke kenmerken

Welke Exchange noteringen zijn er, wat is de routekaart voor de toekomst, wie vormen het kernteam en welke strategische partners zijn er gekozen, zijn een greep uit de overige belangrijke punten waar Hodl naar kijkt. De research rapporten die Hodl publiceert vormen een goed beeld hoe de fundamentele analyses precies in elkaar steken. Deze vindt u hier.

HODL-score

De eindbeoordeling van een cryptocurrency wordt uitgedrukt in de HODL-score. De score is gebaseerd op een beoordelingsschema waar alle kenmerken gewogen worden beoordeeld.