joe

Wat is Merit Circle?

Hodl Team
Hodl Team
23 februari 2022

Merit Circle (MC)

In de afgelopen twee decennia heeft de gaming-industrie een sterke omzetgroei doorgemaakt. Door het gecentraliseerde karakter van deze industrie is het grootste gedeelte van deze inkomsten echter voorbehouden voor game studio’s, professionele gamers en content creators. De huidige Play-2-Earn (P2E) trend is gericht op het creëren van gelijke kansen, zodat iedereen kan profiteren van de omzet die gegenereerd wordt binnen de game-industrie.

Deze gedecentraliseerde ideologie werd in de game-industrie geïntroduceerd door cryptocurrencies en Non-Fungible-Tokens (NFT) te integreren in de gameplay. Traditioneel gezien behoorden alle in-game elementen zoals personages, land, wapens of voertuigen strikt toe aan de gamestudio. Door deze digitale elementen als NFT’s te registreren, kunnen spelers het eigendom hiervan overdragen en verhandelen met andere spelers om zodoende winst te maken. Deze winsten worden betaald in de in-game valuta, die vervolgens weer kan worden ingewisseld tegen dollars of een andere valuta op een cryptocurrency exchange.

Om deel te kunnen nemen en te verdienen in een Play-2-Earn spel, is het vaak vereist om één of meer NFT’s te bezitten. Door de immense populariteit is de prijs van de NFT’s omhooggeschoten. Dit heeft geleid tot een situatie waarin de instapkosten voor veel spelers te hoog zijn geworden om deel te nemen. Dit kan de groei van de crypto gaming industrie belemmeren, gezien het gamers uit landen met een laag minimum inkomen uitsluit.

Merit Circle wil de instapkosten voor gamers verlagen door hen een scholarship aan te bieden. Gamers die worden toegelaten tot het programma worden “scholars” genoemd; scholars kunnen de benodigde NFT lenen om de games te spelen. In ruil daarvoor vraagt Merit Circle een vergoeding van 30% over de winst die de gamer maakt. Het in rekening gebrachte bedrag wordt gestort in de kasreserves van de Merit Circle Decentralized Autonomous Organisatie (DAO).


Merit Circle technologie

De geïmplementeerde technologie in Merit Circle kan het best geïllustreerd worden aan de hand van de functionaliteit van de DAO. Een DAO is een open en transparante organisatie die gedreven wordt door alle leden en daardoor niet afhankelijk is van een gecentraliseerde besluitnemer zoals een raad van bestuur. Iedereen in het bezit van de Merit Circle Token ($MC), is automatisch een lid van de DAO. Om de DAO zo open en transparant mogelijk te maken zijn alle regels en functionaliteiten van de DAO vastgelegd in Smart Contracts.

Smart Contracts zijn gecodeerde computerprogramma’s die volgens een als…/dan… logica werken. Wanneer er aan de voorgeprogrammeerde voorwaarde wordt voldaan, volgt de uitvoering automatisch. De openheid van de blockchain stelt iedereen in staat de interne werking van Merit Circle te bekijken.

Merit Circle DAO structuur

Voting rounds

Leden van de DAO kunnen hun meningen en ideeën delen met de DAO door een voorstel (Proposal) in te dienen. Wanneer een idee voldoende tractie creëert, wordt het doorgezet naar de DAO voor een community voting round. Alle leden van de DAO kunnen stemmen op het voorstel, waarbij hun inspraak afhankelijk is van het aantal tokens dat men bezit. Wanneer er een X percentage, welke vooraf is bepaald in het Smart Contract, in het voordeel stemt van het voorstel, zal het voorstel ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Merit Circle use-case

Om de instapdrempel te verlagen biedt Merit Circle gamers de mogelijkheid aan om de benodigde NFT’s te lenen tegen een fee over het gedraaide rendement. Om het rendement voor de DAO te optimaliseren wordt spelers geleerd hoe zij het spel spelen, hoe ze hun gamestrategie optimaliseren en hoe ze het maximale rendement behalen. De fee die wordt ingehouden op deze resultaten stroomt terug naar de DAO en kan vervolgens weer worden gebruikt voor de aanschaf van nieuwe NFT’s, het maken van nieuwe investeringen en het uitvoeren van voorstellen in de DAO.

Merit Circle werkt samen met VulcanVerse

Scholarships

Een van Merit Circle’s eerste scholarschip programma’s was met de Play-2-Earn game Vulcan Forged, een online rollenspel. In dit spel kunnen spelers deelnemen aan speurtochten (quests) en kunnen ze in toernooien strijden om nieuwe NFT’s en andere beloningen.

Zoals eerder vermeld hebben gamers de NFT’s nodig om deel te nemen aan een P2E game. Merit Circle heeft €500.000 dollar geïnvesteerd in de aanschaf van 100 stukken land in de VulcanVerse & Vulcanite game karakters (NFT’s). Scholars kunnen deze stukken land en karakters vervolgens huren om te starten met gamen. Ook kan een reeds bestaande gamer een NFT met een hoger level lenen om zodoende meer te kunnen verdienen. Van de totale opbrengst die de speler genereert, gaat een bepaald percentage als huur terug naar de kasreserves van Merit Circle.


Merit Circle’s ecosysteem

Doordat Merit Circle actief is in de crypto-gaming industrie, zijn bijna alle partners eveneens werkzaam in deze sector. Een groot gedeelte bestaat dan ook uit gaming studio’s, Play-2-Earn games en gaming gildes. Dit ecosysteem is in korte tijd uitgegroeid tot een sterk netwerk van partners die allemaal bijdragen aan de groei van de sector. Andere benoemswaardige partners zijn investeerders zoals de Digital Currency Group, de grootste cryptocurrency investeringsmaatschappij.

Partners van Merit Circle

Merit Circle nieuws

Samenwerking Azuro

Recent was Merit Circle in het nieuws toen het een samenwerking met Azuro aankondigde. Azuro is een gedecentraliseerd protocol dat zich richt op het integreren van wedden in de Play-2-Earn sector. Merit Circle helpt Azuro met het betreden van deze sector door de sterke relaties die het heeft met Play-2-Earn games. De mogelijkheden voor samenwerking zijn hierin eindeloos. De toevoeging van wedden op P2E games kan een additionele stroom van opbrengsten genereren voor de sector, terwijl het tegelijkertijd de bekendheid en de adoptie ervan helpt te vergroten.

Merit Circle werkt samen met Azuro

Merit Circle Koers

De prijsgrafiek van Merit Circle is niet een traditionele grafiek zoals we vaker bespreken. Doordat een groot gedeelte van de MC-token is gereserveerd voor Community Incentives zoals staking rewards, ondervindt de koers een grotere invloed van inflatie dan anderen. Als investeerder zijnde kan een groot gedeelte van deze inflatie worden tegengegaan door deel te nemen aan het staking programma om zodoende de rewards te ontvangen.

Het grootste effect van de inflatie zal in de aankomende periode zichtbaar worden, de staking rewards komen namelijk vanaf Q2 2022 vrij. Dit kan betekenen dat een groot gedeelte van de investeerders die staken hun staking rewards zullen verkopen om de winsten te innen. De kans is aanzienlijk dat dit resulteert in een scherpe prijsdaling.

Merit Circle Prijs

De horizontale lijn impliceert een prijsniveau dat in het verleden een weerstandsniveau was, maar onlangs is omgekeerd naar een supportzone. Dit vergroot de kans dat dit ook in de toekomst een belangrijk koersniveau zal zijn. In combinatie met de huidige beweging boven het voortschrijdend gemiddelde (moving average), weergegeven in het blauw, suggereert dit een opwaarts momentum voor de koers op dit moment.

Desalniettemin dient hierbij altijd de toekomstige vrijgave van de staking rewards in het achterhoofd te worden gehouden, zeker wanneer er niet wordt deelgenomen aan het staking programma.

Wilt u het volledige rapport doornemen? Ons rapport biedt diepgaande analyses in het team, tokenomics, technologie en meer. Wilt u direct toegang tot al onze onderzoeksrapporten? Maak dan een account aan in onze portal.

SHARE THIS ARTICLE