Merit Circle Rapport

Merit Circle (MC)

 

Introductie

De gaming industrie is in de afgelopen decennia snel doorontwikkeld naar een marktomvang van zo’n 200 miljard dollar. Het afgelopen is er een nieuwe trend ontstaan: Play-2-Earn. Deze games richten zich op het decentraliseren van de gaming industrie en het delen van de opbrengsten met alle participanten in de sector. Gamers kunnen nu geld verdienen door de integratie van cryptocurrencies en Non-Fungible Tokens (NFT’s) in de games. Echter is door de explosieve groei de prijs van de benodigde NFT’s ontoereikend geworden voor vele. Hierdoor verhoogt het de instapdrempel voor gamers met een lager inkomen en dit kan de toekomstige groei van de sector belemmeren.

Merit Circle heeft voor ogen dit probleem aan te pakken door het bieden van zogenaamde scholarships. De scholars (gamers) die hieraan deelnemen, kunnen de benodigde NFT van Merit Circle huren. In ruil hiervoor ontvangt Merit Circle 30% van de totale inkomsten als huur. Deze fee gaat vervolgens weer terug naar de kasreserves en kan in de toekomst worden gebruikt voor nieuwe investeringen in games of voorstellen vanuit de community.

Merit Circle Rapport

In het Merit Circle Rapport vindt u een uitgebreide analyse over het project. Onderstaand vindt u enkele kernmerkende elementen waaruit dit rapport is samengesteld: 

  • Probleemstelling
  • Oplossing
  • Technologie
  • Use-cases
  • Audit
  • Team overview
  • Ecosysteem
  • Tokenomics
Merit Circle research report

Download het uitgebreide Merit Circle Rapport