Blockchain Services

Een van de specialiteiten van Hodl.nl is het verlenen van blockchain services. Door het valideren van transacties, het onderhouden van het netwerk en verschaffen van liquiditeit genereren we extra inkomsten op basis van de cryptocurrencies waarin de fondsen beleggen.

Staking

Om een blockchain te beveiligen en transacties op de blockchain te valideren zijn er zogeheten “Nodes” nodig, een node is een kopie van het grootboek van een totale blockchain. Om een node te kunnen hosten wordt er bijna altijd om een “Stake” gevraagd dat eigenlijk fungeert als een soort borg. Gedraagt de node zich niet naar behoren binnen het netwerk, dan wordt de borg ingehouden en verlies je de borg. Hiertegenover staat dat als de node naar behoren functioneert er beloningen zijn.  De beloningen worden verdeeld over de entiteiten die de nodes hosten en dus het netwerk beveiligen. Beloning percentages verschillen per cryptocurrency en kunnen ook fluctueren aan de hand van bepaalde factoren. Naarmate er meer transacties op de betreffende blockchain plaatsvinden neemt de beloning toe, maar als er meer tokens worden ‘gestaked’ wordt het dus ook over een groter netwerk verdeeld. Staked tokens zorgen tevens voor een lagere circulatie wat een schaarste kan creëren waardoor de prijs zich positief kan ontwikkelen.

Verschaffen van liquiditeit

Voor nieuwe cryptocurrencies is liquiditeit genereren een hoge prioriteit om een gezonde markt voor de token te creëren. Bijvoorbeeld in Decentralised Finance (DeFi), is liquiditeit verschaffen een belangrijk onderdeel omdat het niet wordt verschaft door een centrale partij zoals exchanges maar door verschillende private liquiditeit verschaffers. Iedereen kan dus meedoen. Hodl.nl verstrekt onder de juiste profitabele omstandigheden ook liquiditeit. Bij Uniswap (een decentraal handelsplatform) worden bijvoorbeeld beloningen van 0.3% over de transactie fee verstrekt aan liquiditeit verschaffers. Wat liquiditeit verschaffen tevens interessanter maakt is “farming”.

Farming

Farming is een uniek evenement om liquiditeit verschaffers aan te trekken. Een liquiditeit verschaffer zet zijn tokens in de liquiditeitspool en vervolgens wordt een Ethereum walletadres gekoppeld om te bewijzen dat er liquiditeit in de pool is gezet. Zodra het farming evenement begint krijgt de liquiditeit verschaffer naast het percentage van de transactie fees tevens extra gegenereerde tokens uit het farming evenement. Dit is profitabeler dan liquiditeit verschaffen alleen.

Airdrops

Sommige cryptocurrencies willen token bezitters die vertrouwen hebben in het bedrijfsmodel belonen voor het vasthouden van tokens op de lange termijn. Airdrops zijn gratis tokens die worden gedistribueerd aan alle token houders. Als voorbeeld heeft Hodl.nl, CVX-tokens mogen ontvangen voor het vasthouden voor de cryptocurrency genaamd: COTI. De CVX-tokens kunnen vervolgens weer fungeren als staked token om extra tokens te genereren. Zo wordt een perfecte manier van constante winsten genereren gerealiseerd.