joe

Beleggen in cryptocurrency is beleggen in het nieuwe financiële systeem.

Het huidige financiële systeem staat aan de vooravond van een grote verandering en wij geloven dat cryptocurrency daar een belangrijke rol in gaat spelen. Het decentraliseren van traditionele processen biedt mogelijkheden voor een verbeterde infrastructuur, efficiëntie en gelijke kansen. Samen met de potentiële groei creëert dit een interessante risico-rendementsverhouding voor beleggers.

Erasmus brug

De opkomst van cryptocurrency

Sinds de Financiële Crisis van 2008 zien we het vertrouwen in het huidige monetaire beleid sterk afnemen. De eerste scheuren in dit systeem zijn echter niet van de laatste jaren, deze dateren terug naar de jaren 70. Sinds het verlaten van de Goudstandaard is het voor overheden mogelijk geworden om geld bij te drukken, zonder een onderliggende reserve aan te houden. De gevolgen hiervan worden steeds beter zichtbaar: de inflatie loopt op en een groeiend deel van de bevolking is zich ervan bewust dat dit niet oneindig door kan blijven gaan.

Als antwoord op deze problematiek is Bitcoin ontstaan, een decentrale en digitale valuta. Door de decentralisatie is er is geen tussenpartij die het beleid voert en zijn belangrijke kern factoren zoals inflatie vooraf vastgesteld. Sinds het succes van Bitcoin is de markt sterk ontwikkeld, zo zijn er inmiddels ruim 15.000 verschillende cryptocurrencies, ieder met een eigen toepassing. Ondanks de exponentiële groei van het afgelopen decennia is de markt nog relatief jong en klein, wat het voor beleggers een interessante belegging maakt. Leer meer over het beleggen in cryptocurrency in onze Cryptocurrency Beleggersgids.

Cryptocurrency en ESG


Decentraliteit

Wij zijn ervan overtuigd dat de kansen die cryptocurrencies creëren de kracht hebben om gelijkheid over de hele wereld te verbeteren. Doordat ons huidige financiële systeem afhankelijk is van centrale autoriteiten zoals overheden en banken, hebben deze de mogelijkheid om transacties en rekeningen te bevriezen of zelfs de algehele toegang te weigeren

Ook is het hierdoor gevoelig voor menselijke fouten. Door deze financiële en bancaire procedures te decentraliseren en te automatiseren wordt de rol van een tussenpersoon overbodig en kunnen er eerlijke en gelijke kansen worden gecreëerd voor iedereen.

In een gedecentraliseerde economie kan iedereen deelnemen ongeacht afkomst, geslacht of religie.

Duurzaamheid


Duurzaamheid en het milieu zijn steeds belangrijkere aspecten, dit thema zien we ook vaak terugkomen bij crypto. Hoewel we het huidige energiegebruik van Bitcoin erkennen, geloven we dat de voordelen van blockchain technologie zwaarder wegen. Waar Bitcoin afhankelijk is van rekenkracht om zijn functionaliteit te realiseren, is dit voor 99% van de cryptocurrencies niet aan de orde

Ondanks dat het energieverbruik van Bitcoin hoog zal blijven, geloven wij dat deze processen in de toekomst geoptimaliseerd zullen worden. Het energieverbruik zal efficiënter worden en met name de energiebronnen zullen worden verbeterd. Zo worden er in Nederland reeds kassen verwarmd met de warmte afkomstig van Bitcoin mining en zetten verschillende oliemaatschappijen hun verspilde en overtollige energie in

Naar schatting wordt inmiddels al zo’n 40-75% van het energieverbruik door het Bitcoin netwerk gewonnen uit hernieuwbare energie.

Onze investment thesis


Bij Hodl willen wij investeren in een toekomst waarin iedereen kan deelnemen aan een open en transparant financieel netwerk. Financiële diensten moeten wereldwijd worden aangeboden en iedereen moet de gelegenheid hebben om hieraan deel te kunnen nemen. Over de afgelopen jaren hebben we deze adoptie zien accelereren en wij zijn er van overtuigd dat deze adoptie door zal blijven groeien, vooral in landen waar het huidige monetaire systeem inwoners al generaties lang in de steek laat.

Ook verwachten wij toenemende operationele efficiëntie bij de verschillende cryptocurrencies. Zo heeft Bitcoin een constante toename van het aantal miners dat overstapt op hernieuwbare energie en heeft Ethereum de overstap gemaakt naar een energie efficiëntere technologie. Waar tijdens de opkomst van het internet één computer een gehele kamer vulde, werd dit later vele malen efficiënter. Met de tijd zal ook de cryptocurrency markt deze efficiëntieslag doormaken.

Wij geloven dat er met cryptocurrency een superieur financieel systeem kan worden gecreëerd dat wereldwijd impact zal hebben op alle lagen van de samenleving, onafhankelijk van religie, geloof of geslacht.