joe

Sustainable Finance Disclosure Regulation

Op 10 maart 2021 nam de Europese Unie de eerste stappen om meer transparantie te bieden rondom de duurzaamheid van financiële instellingen aan de hand van aanvullende rapportagevereisten: Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). 

Vanaf 1 januari 2023 is de regulatie van kracht gegaan en zijn financiële instellingen zoals Hodl verplicht om meer informatie te voorzien over hoe duurzaamheid wordt meegenomen in het beleggingsbeleid en de mogelijke impact hiervan. Via het onderstaande document licht Hodl toe waar wij opletten en de mogelijke impact die dit heeft op de beleggingen van de fondsen.

View