joe

Marktupdate: Maart

GO TO

Markt herstelt zich sterk na initiële correctie

Aan het begin van de maand ondervond de markt een stevige correctie waardoor de prijs van Bitcoin werd teruggedreven tot 19.500 dollar. Na het bereiken van dit dieptepunt volgde een aanzienlijke rally waarbij de prijs van Bitcoin steeg van tot ruim boven de 26.000 dollar. De correctie was grotendeels het gevolg van de onrust die werd veroorzaakt door de Amerikaanse banksector. De nauwe verbanden tussen de verschillende markten zorgden ervoor dat de effecten hiervan ook voelbaar waren in de cryptocurrency markt.

De grootste zorg die ontstond was de ontkoppeling van de op één na grootste dollar stablecoin, USD Coin (USDC), met de waarde van één dollar. De zogenaamde ‘peg’ met de US-dollar werd verloren en één USDC was op haar dal nog maar 88 dollarcent waard. Dit werd veroorzaakt doordat de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB) liquiditeitsproblemen ondervond. Een groot deel van de Amerikaanse tech-startups maakt gebruik van de dienstverlening van SVB, zo ook Circle, het bedrijf achter USDC. Doordat Circle circa 3 miljard dollar bij deze bank had opgeslagen, ontstond er paniek die resulteerde in een stevige verkoopdruk op de markt. Ook op andere markten zorgde de val van Silicon Valley Bank voor veel onrust. In het weekend volgde uiteindelijk de opluchting nadat de Financial Deposit Insurance Corporation (FDIC) en de Biden-administratie ingrepen.

Grafiek en gebeurtenissen van de maand maart

Paniek bankensector bereikt de cryptocurrency sector

Tijdens de tweede week van maart begonnen de eerste geruchten te circuleren dat SVB liquiditeitsproblemen ondervond. SVB was de 16e grootste bank in de VS en had meer dan $200 miljard aan activa. Het bedrijf richtte zich voornamelijk op de Amerikaanse technologiesector, met name op startups. Tijdens de Covid-pandemie van 2020-2021 kenden deze tech-startups en organisaties een piek in hun bedrijfsactiviteiten, omdat de meeste consumenten gedwongen waren thuis te blijven. De sterke groei van deze organisaties resulteerde in een toestroom van stortingen bij SVB. Deze inkomende gelden brengen voor een bank echter ook kosten met zich mee. Om deze te dekken, zoeken banken naar positieve rendementen door middel van leningen of investeringen. SVB besloot deze stortingen te investeren in Amerikaanse staatsobligaties, traditioneel een veilige investering. Omdat niet veel later de Amerikaanse Federal Reserve aan een van zijn meest agressieve renteverhogingscampagnes begon, kwam SVB langzaam in de problemen door de dalende opbrengsten van hun obligaties.

De voortdurende rentestijgingen deden de waarde van de obligaties afnemen en naarmate de economische omstandigheden in de technologiesector verslechterden, begonnen organisaties hun rekeningen leeg te halen om het hoofd boven water te houden. Omdat het grootste deel van deze stortingen was geïnvesteerd, was SVB gedwongen obligaties met aanzienlijke verliezen te verkopen. Hierdoor ontstond onrust over de financiële gezondheid van de bank. Uiteindelijk zorgden deze geruchten voor zoveel paniek onder de depositohouders dat er een bankrun ontstond, die uiteindelijk leidde tot de ineenstorting van de bank.

SVB valt om na grote verliezen en bank run

De ineenstorting van SVB werd ook gevoeld op de cryptocurrency markt doordat de stablecoin USDC van zijn peg met de US-dollar begon af te wijken. USDC wordt gecontroleerd en uitgegeven door het Amerikaanse Circle. Een van haar belangrijkste taken is het beheersen en het onderhouden van de USDC-reserves. USDC heeft normaliter een 1:1 reserve met fiat-gelden.

Om ervoor te zorgen dat een stablecoin stabiel blijft, is het noodzakelijk dat de reserves overeenkomen met de uitgegeven voorraad. Deze reserves moeten worden gestort bij financiële instellingen voor investeringen of spaartegoeden. Net als veel andere Amerikaanse techbedrijven, maakte ook Circle gebruik van de dienstverlening van SVB waar het ongeveer $3 miljard aan reserves had gestald. Dit was bijna 10% van de volledige marktkapitalisatie op het moment van de ineenstorting.

Het initiële nieuws over de slechte gesteldheid van SVB kwam op vrijdag 10 maart naar buiten. Dit zorgde voor een probleem, aangezien er in het weekend geen uitwisseling kan plaatsvinden met de gesloten banken. Hierdoor kon Circle niet ingrijpen om de peg te herstellen. De paniek en de grote verkoopdruk zorgden voor een snelle daling van de stablecoin naar 88 dollarcent. Vele handelaren wisselden hun USDC in voor Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en andere stablecoins zoals Tether (USDT). Door de grote instroom van kapitaal kregen deze activa koopdruk, waarbij USDT zelfs voor een bepaalde tijd steeg naar $1,03.

Verschillende stablecoins ontkoppelen van hun $1 dollar waarde

In het begin was het onzeker of de FDIC en de Amerikaanse overheid zouden ingrijpen, maar op 10 maart sloot het California Department of Protection and Innovation SVB en plaatste de FDIC als curator. Aanvankelijk was er een depositogarantie van $250.000 voor rekeninghouders, echter is dit voor de meeste startups en organisaties niet toereikend. Op zondag 12 maart kondigde de administratie van Biden aan dat alle deposito's verzekerd zouden zijn en vanaf maandag 13 maart toegankelijk zouden zijn. Door deze garantie herstelde het vertrouwen en bij het openen van de markt op maandag 13 maart herstelde USDC zich weer met de koppeling van $1.

Andere stablecoins die USDC gebruikte voor eigen financiële reserves, ondervonden ook een depeg, zoals DAI welke daalde tot 89 dollarcent. Naarmate het vertrouwen in USDC terugkeerde, herstelden deze andere stablecoins ook hun peg. Het illustreert wel de onderlinge verwevenheid van het ecosysteem en de mogelijke implicaties.

Cryptocurrency banken ervaren sluitingen

Naast het instorten van SVB kondigden Signature Bank, met $114 miljard aan activa, en Silvergate Bank, met $11 miljard aan activa, ook de sluiting van hun banken aan. Beide banken waren voornamelijk actief in de cryptocurrency sector en fungeerden als brug tussen traditionele financiële instellingen en de opkomende cryptocurrency markt. In het geval van Signature Bank werd de sluiting van de instelling deels veroorzaakt door de ineenstorting van SVB en verslechterende marktomstandigheden. Signature Bank begon zich in 2018 te richten op de cryptocurrency sector. In de loop der jaren groeide het aantal klanten en nam het belang van cryptocurrency binnen de instelling toe. In februari 2023 kwam 30% van de stortingen van de bank uit de cryptocurrency sector. Naarmate de markten zich omkeerden, begonnen ook cryptocurrency-organisaties hun balansen op te nemen. Als gevolg van de ineenstorting van SVB raakten ook depositohouders bij Signature Bank in paniek, welke niet veel later ook een bankrun ondervond.

Bij Silvergate Bank deed zich een vergelijkbare situatie voor. Door de sterke focus op cryptocurrency daalde het inkomen van de bank aanzienlijk na de neergang van de markt. Bovendien raakte de bank in 2022 enkele prominente klanten kwijt, waaronder de cryptocurrency-beurs FTX en kredietverstrekker Genesis. Met het verloop van deze gebeurtenissen begonnen depositohouders massaal hun banktegoeden op te nemen. In januari 2023 publiceerde de bank haar financiële verslag, waarin vermeld werd dat er $8,1 miljard was opgenomen. Op 8 maart kondigde Silvergate aan dat het van plan was om zijn activiteiten af te bouwen en de bank vrijwillig te liquideren. In de toekomst kan de sluiting en vrijwillige liquidatie van banken die zich richten op cryptocurrency een probleem opleveren. Om te kunnen opereren hebben cryptocurrency-organisaties nog steeds toegang nodig tot liquiditeit, bankrekeningen en aan- en verkooppunten voor cryptocurrencies. Gelukkig zien we nog altijd veel banken de markt betreden en de opties van de cryptocurrency markt verkennen. Hoewel de eerdergenoemde banken een nauwe relatie hebben met de markt, is het falen in dit geval tot stand gekomen door slecht risicomanagement en beheer van de gelden van gebruikers.

Kerninflatie VS blijft hardnekkig

Op 14 maart werd de meest recente Amerikaanse Consumentenprijsindex (CPI) gepubliceerd. Vóór de publicatie steeg de Bitcoin-prijs van $24.000 naar $25.000. De CPI-cijfers van vorige maand waren teleurstellend omdat de cijfers hoger waren dan verwacht, wel volgen ze nog altijd hun neerwaartse trend. De nieuwste CPI-cijfers waren in lijn met de verwachtingen en kwamen uit op 0,4% m/m en 6,0% j/j. Daarentegen waren de Core CPI m/m, de verandering in de prijs van goederen en diensten exclusief energie en voedsel, hoger dan voorspeld.

US Core CPI zet opwaartse trend in

Op dit moment ervaart de Amerikaanse markt nog steeds hoge inflatie. Hoewel het totale cijfer afneemt, lijkt de Core CPI hardnekkiger. Energieprijzen zijn een belangrijk onderdeel van het totale inflatiecijfer, maar deze dalen langzaam nu de winter ten einde loopt. Toch zien we de stijgende prijzen nog altijd doorzetten in andere aspecten die deel uitmaken van het Core inflatiecijfer. Het is nog onduidelijk of de FOMC doorgaat met zijn agressieve campagne. De markt verwacht echter nog steeds een stijging van 0,25% op 22 maart, waarmee de rentestand op 5% uitkomt.

In de afgelopen week hebben we gezien dat het sentiment drastisch is veranderd en van dag tot dag wisselt. Met de instorting van de eerste Amerikaanse banken, verwachten sommigen zelfs dat het FOMC zou beginnen met het verlagen van de rente. In de komende week zullen we meer te weten komen over de impact van de ondergang van SVB en de beslissing die het FOMC zal nemen.

Europese bank scherpt verder aan

Op 16 maart kondigde de Europese Centrale Bank aan dat de rente met nog eens 0,5% zal worden verhoogd, waardoor het tarief op 3,5% komt. In het eerste kwartaal van 2023 is de inflatie in de eurozone opnieuw gestegen tot niveaus van respectievelijk 8% en 9,3% in Nederland en Duitsland. Momenteel blijft de inflatie nog steeds vrij hoog en fluctueert het op bepaalde momenten in de hele eurozone. De verwachtingen zijn dat de ECB haar verhogingscampagne zal voortzetten, omdat de Core CPI blijft toenemen. In 2022 stelde de ECB dat inflatie voornamelijk werd veroorzaakt door energie- en voedselprijzen, maar de Core CPI laat zien dat dit misschien niet het geval is.

Na de publicatie van de rentetarieven heeft de ECB een verklaring uitgegeven over het monetair beleid. De ECB heeft het vertrouwen dat Europese banken in staat zijn om deze renteverhoging te weerstaan en dat ze financieel gezonder en schokbestendiger zijn dan in 2008. Echter gaf de ECB in hun verklaring ook aan dat het klaar staat om te reageren wanneer dat nodig is, wat het eerder genoemde vertrouwen ondermijnt.


Ontvang onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de cryptocurrency markt.

SHARE THIS ARTICLE