joe

De correlatie tussen cryptocurrencies en financiële markten

GO TO

In de afgelopen jaren heeft de cryptocurrency industrie een sterke toename in adoptie door financiële instellingen gezien. Met de komst van Bitcoin spot exchange-traded funds (ETF's) zullen cryptocurrencies volledig geïntegreerd worden in de financiële markten. Echter, de vraag rijst: hoe presteren cryptocurrencies vergeleken met traditionele financiële markten? Bitcoin is ontworpen om onafhankelijk van financiële instellingen te functioneren, maar is de industrie inherent verbonden met de trends van deze markten? In deze blog verkennen we de mogelijke correlatie tussen cryptocurrencies en financiële markten, en of er andere belangrijke correlaties zijn om te overwegen.

Correlatie tussen de S&P 500 en Bitcoin

De markt van cryptocurrencies is jong vergeleken met traditionele activa zoals aandelen, dus de historische data van cryptocurrency zou robuuster kunnen zijn. Toch kunnen we met de huidige data verschillende conclusies trekken. Bij het berekenen van de correlatie tussen cryptocurrencies en de S&P500 zullen we Bitcoin als benchmark gebruiken, aangezien het fungeert als een barometer voor de industrie.

De correlatiecoëfficiënt helpt bij het beoordelen van de relatie tussen twee activa. Variërend van -1 tot +1, suggereert een -1 een perfect tegenovergestelde beweging: wanneer het ene actief stijgt, daalt het andere. Een +1 duidt op een sterke positieve correlatie, waarbij beide activa voorspelbaar in dezelfde richting bewegen.

Uit de analyse blijkt dat Bitcoin een opmerkelijke correlatie vertoonde met de S&P 500, vooral van 2020 tot begin 2021, met correlatiecoëfficiënten die fluctueerden tussen 0,66 en 0,92. Dit duidt op een zeer sterke positieve correlatie. Er waren echter ook periodes van negatieve correlatie, met name in het midden van 2021, met een correlatiecoëfficiënt van -0,72. Opvallend is dat Bitcoin langere perioden van positieve correlatie dan negatieve correlatie met de S&P 500 heeft getoond.

Correlatie tussen de S&P 500 en Bitcoin
Bron: tradingview.com

Correlatie tussen de NASDAQ en Bitcoin

Bij het analyseren van de correlatie tussen de NASDAQ en Bitcoin blijkt dat Bitcoin langere perioden van sterke correlatie heeft getoond, met af en toe perioden van negatieve correlatie. Deze negatieve correlaties vielen vaak samen met plotselinge crashes op de markt van cryptocurrencies. In de afgelopen jaren lijkt de correlatie tussen de NASDAQ en Bitcoin verder te versterken, aangezien de negatieve correlaties minder significant worden.

Correlatie tussen de Nasdaq en Bitcoin
Bron: tradingview.com

Deze correlatie is grotendeels te danken aan hun gedeelde kenmerken als risicovolle activa: beide tonen volatiliteit, zijn gevoeliger voor marktsentimenten, stimuleren innovatie en disruptie en hebben een cyclisch karakter. Daar Bitcoin, en de rest van de cryptocurrency markt, een golf van technologische ontwikkelingen met zich meebrengt, is het dan ook niet vreemd dat de vergelijking al snel wordt gemaakt met tech-aandelen.

Correlatie tussen Goud en Bitcoin

De correlatie tussen goud en Bitcoin toont een interessante evolutie. Waar we voor 2022 nog meerdere periodes van negatieve correlatie zagen, zien we sindsdien een steeds sterkere positieve correlatie ontstaan tussen Bitcoin en goud. Dit is ook niet opmerkelijk, aangezien we in de recente jaren steeds vaker de tern 'digitaal goud' voorbij zien komen. Dit wordt aangesterkt door deze gedeelde visie van invloedrijke figuren zoals Larry Fink, oprichter van BlackRock. Sinds 2022 hebben we nog maar één kortstondige periode gezien van minimale negatieve correlatie. Deze trend kan zich verder versterken als Bitcoin zijn positie als betrouwbare waardeopslag succesvol verstevigt.

Correlatie tussen Goud en Bitcoin
Bron: tradingview.com

Correlatie tussen de US dollar en Bitcoin

Waar de Amerikaanse dollar wordt gezien als ‘veilige haven’, wordt Bitcoin nog altijd (terecht) gezien als risicovolle belegging. Dit zorgt er dan ook voor dat er een sterke negatieve correlatie tussen de twee waar te nemen is. Toch zijn er enkele kortstondige periodes waarin er een positieve relatie ontstaat.

Correlatie tussen de US dollar en Bitcoin
Bron: tradingview.com

Gedurende 2022 vond er een opvallende verschuiving plaats: toen de dollar populairder werd door stijgende rentetarieven, nam de aantrekkelijkheid van Bitcoin af, wat leidde tot een aanhoudende neerwaartse trend voor Bitcoin. De dollar kende daarentegen een langdurige opwaartse trend, wat de negatieve correlatie versterkte. Als gevolg hiervan kan Bitcoin fungeren als een hedge tegen de dollar gedurende specifieke periodes.

FIAT Liquiditeitscyclus

Een andere interessante analyse kan worden gemaakt met de totale geldvoorraad (M2). Met name door de expansie ervan. Bij het onderzoeken van de M2-geldvoorraad komt een duidelijke positieve correlatie naar voren gedurende de expansie van M2 en de prijsbewegingen van Bitcoin. De gecombineerde M2 van de vier grote centrale banken, de Amerikaanse Federal Reserve, de Europese Centrale Bank, de Bank of Japan en de People's Bank of China, vertegenwoordigt de totale waarde van hun respectievelijke fiatvaluta's die in omloop zijn.

Globale M2 geldvoorraad
Bron: https://en.macromicro.me/charts/29385/global-money-supply-m2

Historisch gezien werden bull runs na halvings van Bitcoin gekenmerkt door een groei van 6% of meer in de geaggregeerde M2-geldvoorraad van deze centrale banken. Omgekeerd waren bearmarkten in lijn met een vertraging in de groei van de geldvoorraad. Momenteel bevinden we ons in een marktfase waar de rentetarieven hoog blijven. Hoewel marktwaarnemers de eerste renteverlaging in maart verwachten, wordt verwacht dat geld relatief duur blijft. Hierdoor speculeren sommige investeerders dat Bitcoin mogelijk geen langdurig opwaarts traject zal inzetten, tenzij de M2-geldvoorraad opnieuw expandeert.

Dus, hoe verhoudt Bitcoin zich tot andere beleggingsklasses?

De correlatie van Bitcoin met financiële markten heeft diverse fasen van evolutie doorgemaakt. In de beginjaren voorafgaand aan 2017 had Bitcoin weinig correlatie met andere financiële markten en werd de cryptocurrency voornamelijk gedreven door speculatieve handel. Echter, naarmate de beleggingsklasse volwassener werd, ontstonden er opvallend sterkere positieve correlaties met indexen zoals de S&P 500. De NASDAQ vertoonde de sterkste positieve correlatie met Bitcoin, wat te verklaren is door de risicovolle en technologische aard. Door de opname van Bitcoin in professionelere portefeuilles, is deze correlatie door de jaren heen versterkt.

Opvallende negatieve correlaties zitten in de hoek van de Amerikaanse dollar. Na verloop van tijd zijn beleggers Bitcoin gaan zien als tegenhanger van de dollar, daar het een risicovoller product is. Op dezelfde manier heeft goud, traditioneel beschouwd als een waardeopslag, ook een negatieve correlatie ervaren met Bitcoin. Echter zien we deze tendens in de afgelopen twee jaar sterk keren, aangezien steeds meer beleggers het zijn gaan omarmen als digitaal goud en als nieuwe ‘veilige haven’ als weerstand tegen het conventionele financiële systeem.

Wat brengt de toekomst?

Sinds de oprichting heeft Bitcoin relatief onafhankelijk van traditionele financiële markten geopereerd. Maar met de goedkeuring van de Bitcoin spot ETF, lijkt verdee integratie tussen de twee industrieën onvermijdelijk. Deze mijlpaal zal traditionele instellingen en particuliere beleggers toegang geven tot Bitcoin via conventionele kanalen. We verwachten echter dat deze integratie de correlatie van Bitcoin met indexen zoals de S&P 500 en NASDAQ zal versterken, vanwege gedeelde risicovolle strategieën. In periodes van hoge risicobehoefte zou Bitcoin kunnen stijgen, maar in economische neergangen zou het de daling van deze indexen kunnen volgen. De kans is daarnaast groot dat Bitcoin deze bewegingen aanvoert vanwege zijn liquiditeit en voor nu nog relatief kleine marktomvang.

Lukt het Bitcoin om steeds meer als store-of-value te worden gezien, dan zal de correlatie versterken met een aanverwante beleggingsklasse als goud.

Momenteel volgt Bitcoin de algehele trend van de financiële markten, met korte periodes van negatieve correlatie. Bitcoin is echter nog steeds een opkomende activaklasse en is relatief jong vergeleken met andere financiële markten. Inmiddels vindt het zijn rol naar professionele beleggingsportefeuilles en met de ETF is de verwachting dat deze trend zich (versnelt) voort zal zetten. Het is daarom ook erg belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de financiële markten en in de gaten te houden hoe de correlaties tussen de beleggingsklasses zich blijven verhouden.

Ontvang onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de cryptocurrency markt.

SHARE THIS ARTICLE