joe

De groeiende toepassingen van blockchain technologie

GO TO

Welke blockchain use cases zijn er?

Bitcoin werd ooit geïntroduceerd als een alternatieve decentrale betalingsoplossing. Inmiddels is de markt echter gegroeid naar duizenden cryptocurrencies met elk een eigen toepassing. De succesvolle implementatie van een digitale activa zonder tussenkomst van bijvoorbeeld een bank zorgde voor een golf van innovatie. Met name de komst van smart contracts heeft geleid tot veel innovaties, zoals gedecentraliseerde financiële (DeFi) instrumenten.

Hoewel veel cryptocurrencies specifieke doelen dienen binnen hun eigen sector, denk hierbij aan bijvoorbeeld staking, gaan we graag dieper in op de implementatie van cryptocurrency en Distributed Ledger Technology in ons dagelijks leven.

Blockchain in logistiek

Supply chain management (SCM) is een van de meest voorkomende use-cases van digitale activa en distributed ledger technologie (DLT), waarvan de bekendste vorm blockchain is. De afgelopen 50 jaar heeft globalisering de complexiteit van wereldwijde supply chains aanzienlijk vergroot. Bij de productie en verzending van één enkel product zijn nu vaak meerdere leveranciers betrokken, wat het lastig maakt om inzicht én overzicht te behouden gedurende de reis van grondstof tot klant.

In SCM moet een breed scala aan gegevens, waaronder productinformatie, voorraad en financiële stromen, efficiënt worden beheerd. Huidige systemen voor supply chain management, zoals enterprise resource planning (ERP), slagen er echter tot op zekere hoogte niet in om alle drie de stromen volledig te integreren. Dit resulteert in uitdagingen bij het elimineren van uitvoeringsfouten, het nemen van weloverwogen beslissingen en het oplossen van conflicten.

Blockchaintechnologie heeft zich bewezen als een veelbelovende oplossing voor deze uitdagingen. De mogelijkheid om diverse gegevenspunten op te slaan, maakt het mogelijk om alle stromen in één enkele database samen te voegen. Door de transparantie van een blockchain kunnen organisaties gemakkelijk de exacte locatie van een fout bepalen. Een voorraad kan bijvoorbeeld worden gekoppeld aan een token en elke stap van de supply chain wordt chronologisch en onveranderlijk geregistreerd. Deze transparantie maakt het gemakkelijker om eventuele fouten op te sporen en op te lossen.

Blockchain toepassingen in logistiek
Bron: https://www.tibco.com/reference-center/the-use-of-blockchain-in-supply-chain-for-security-and-visibility

Een uitstekend voorbeeld van deze blockchain-oplossing is de samenwerking tussen IBM Food Trust en Walmart. Hierbij wordt blockchain ingezet om de herkomst van verse en andere voedselproducten te traceren. De voordelen van deze aanpak zijn direct zichtbaar. Als een bedrijf bijvoorbeeld ongezonde delen in een stuk vlees ontdekt, stelt de blockchain hen en hun partners in de supply chain in staat om de reis van het product nauwkeurig te volgen. Hierdoor zijn ze in staat om alle betrokken leveranciers te identificeren en de productie- en verzendbatches te volgen die bij het product horen.

Dit vergemakkelijkt uiteindelijk een effectief proces voor het terugroepen van producten. IBM Food Trust maakt het mogelijk om de herkomst te volgen, certificaten te tokeniseren en gegevens te delen met gebruikers van de blockchain. Een ander voorbeeld van een organisatie die blockchaintechnologie implementeert, is de Haven van Rotterdam, die sinds 2019 samenwerkt met Deloitte en Chainlink om efficiëntere processen te creëren.

Blockchain in gezondheidszorg

Het manipuleren van gegevens en/of datalekken kan ernstige gevolgen hebben, vooral in kritieke sectoren zoals de gezondheidszorg. Vanwege de vele persoonlijke gegevens in medische dossiers, is de veilige opslag en overdracht van gegevens van groot belang. Helaas weten ook criminelen dat dit waardevolle informatie betreft en wordt de sector regelmatig geconfronteerd met datalekken. Zo zijn er in 2022 maar liefst 590 datalekken gemeld door zorgorganisaties in de Verenigde Staten. Door de grote klantenbestanden trof dit maar liefst 48,6 miljoen patiënten. In Nederland zagen we eerder al ziekenhuizen als UMC Groningen en Maastricht UMC slachtoffer worden..

In de zoektocht naar een oplossing zijn de eerste zorginstellingen aan de slag gegaan met de implementatie van blockchaintechnologie. Over het algemeen opereren deze organisaties in afzonderlijke ecosystemen en delen ze medische gegevens pas wanneer dat door andere bedrijven wordt gevraagd. Door deze informatie door middel van cryptografie te 'hashen', kan deze informatie gedeeld worden met derden zonder de privacy in gevaar te brengen. Bij hashing wordt data versleuteld en enkel een individu of afdeling met een specifieke sleutel kan deze data ontcijferen.

Op deze manier kan data, zoals bijvoorbeeld resultaten van bepaalde medicatie, worden gedeeld zonder dat de andere partij specifieke klantgegevens te zien krijgt. Hierdoor kan een leverancier van geneesmiddelen bijvoorbeeld monitoren hoe de medicatie reageert onder verschillende doelgroepen en omstandigheden om zo de efficiëntie en de veiligheid van geneesmiddelen te kunnen blijven verbeteren.

Dit resulteert in een transparante en veilige manier van gegevensdeling. Een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld het Amerikaanse Aveneer Health dat samenwerkt met prominente gezondheidsorganisaties zoals Cleveland Clinic, Optima Health en Carelon om de efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Door middel van een gedeelde blockchain verloopt de verwerking van claims vloeiend en kunnen gegevens onderling veilig worden uitgewisseld. Bij het project zijn onder andere IBM en een ex-topman van JPMorgan Chase betrokken.

Blockchain toepassing in de gezondheidszorg
Bron: https://appinventiv.com/blog/blockchain-technology-in-healthcare-industry/

Een andere cruciale toepassing is het veilig opslaan van medische gegevens. Zo heeft Medicalchain bijvoorbeeld een blockchain-platform ontwikkeld dat de beveiliging van gezondheidsgegevens waarborgt en tegelijkertijd zorgt voor een betrouwbare database. Dit betekent dat artsen, ziekenhuizen en laboratoria allemaal toegang kunnen krijgen tot patiëntinformatie op een traceerbare manier, terwijl de identiteit van de patiënt te allen tijde beschermd blijft.

Bovendien kunnen gebruikers zelf toestemming geven óf weigeren voor de deling van hun medische gegevens met eigen en/of nieuwe gezondheidsorganisaties. Hierdoor heeft de patiënt meer controle over zijn persoonlijke gegevens.

Deze ontwikkeling is tevens benadrukt door Deloitte, dat een onderzoeksrapport heeft gepubliceerd waarin de kansen voor de gezondheidszorgsector worden behandeld. Dit omvat onder andere directe zichtbaarheid van gegevens voor alle verbonden organisaties en het creëren van één bron van informatie en waarheid.

Blockchain in vastgoed

Distributed ledger technologie biedt unieke mogelijkheden voor zowel individuen als organisaties die werkzaam zijn in de vastgoedsector. Binnen vastgoedtransacties worden aanzienlijke hoeveelheden informatie overgedragen en opgeslagen, waarbij alle betrokken partijen het eens moeten worden. Hoewel blockchain kan worden ingezet om gegevens op te slaan en te delen, bestaat er een aanvullend element dat de sector kan transformeren: smart contracts.

Een smart contract betreft een computerprogramma dat automatisch specifieke taken uitvoert zodra aan vooraf bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze contracten helpen de huidige papieren documentatie voor makelaars te stroomlijnen. Een smart contract zou bijvoorbeeld automatisch de overdracht van eigendom in werking kunnen zetten wanneer de betaling van de andere partij is ontvangen. Door de decentralisatie bieden smart contracts daarnaast zelfs de mogelijkheid om helemaal zelfstandig een overeenkomst te sluiten zonder de tussenkomst van derden.

Verschillende organisaties hebben al blockchain-gebaseerde oplossingen geïntroduceerd zoals automatische eigendomsoverdrachten en de huurfacturering. Ook het vastleggen van vastgoed om de blockchain, bekend als tokenisatie, wint aan populariteit.. Bij tokenisatie vertegenwoordigt de token het eigendomsrecht van in dit geval een onroerend goed, of een deel daarvan. Hierdoor is deze bijvoorbeeld makkelijker overdraagbaar, maar kan dit bijvoorbeeld ook worden ingezet om een groter stuk vastgoed op te delen onder meerdere eigenaren. Door de overdraagbaarheid opent dit ook deuren tot eenvoudigere internationale beleggingen, zonder complexe contracten die keer op keer moeten worden aangepast door kostbare experts.

getokeniseerde market als een % van wereldwijde BBP
https://web-assets.bcg.com/1e/a2/5b5f2b7e42dfad2cb3113a291222/on-chain-asset-tokenization.pdf

Momenteel ondergaat de vastgoedsector dankzij het gebruik van blockchaintechnologie een transformatie die de bedrijfsvoering stroomlijnt en nieuwe kansen opent voor zowel makelaars als investeerders. De implementatie van smart contracts en tokenisatie markeert een belangrijke stap in de richting van een efficiëntere en meer inclusieve verhuurmarkt. Een goed voorbeeld hiervan is RealBlocks dat tokenisatie inzet om de veiligheid en snelheid van transacties te verbeteren, kosten te verlagen en de liquiditeit voor investeerders te vergroten. Een ander voorbeeld is Ubitquity, dat eigendommen tokeniseert en met smart contracts zorgt voor efficiëntere processen en het beheer van escrowbetalingen.

Met de adoptie van blockchaintechnologie en smart contracts ervaart de vastgoedsector nu kosteneffectievere overdrachten van tegoeden en een snellere transactieafhandeling in vergelijking met traditionele methoden. De ontwikkelingen duiden op een veelbelovend vooruitzicht voor de vastgoedsector, waarbij efficiëntie en transparantie centraal staan.

Ondanks dat het nog in de kinderschoenen staat, heeft de blockchain-vastgoedsector aandacht getrokken van prominente spelers, zoals het managementadviesbureau Boston Consulting Group. In een recente publicatie behandelden ze het concept van het tokeniseren van vastgoed. Op basis van gegevens van het World Economic Forum, suggereert de conservatieve prognose dat deze markt naar verwachting zal uitgroeien tot een indrukwekkende 3,2 biljoen dollar tegen het einde van 2030.

Blockchain en verkiezingen

Tokenisatie en distributed ledger technologie bieden onbeperkte mogelijkheden. Ondanks hun adoptie in verschillende sectoren zijn er nog veel gebieden die hiervan kunnen profiteren. Een interessante implementatiemogelijkheid ligt voor de hand bij het stemmen. Het afgelopen decennium hebben we de kritiek op de uitslagen van verkiezingen sterk zien toenemen. Er wordt sterk getwijfeld aan de uitkomst en de transparantie van het proces. Momenteel moet men er te goeder trouw vanuit gaan dat dit zo is, maar waarom zou dit niet inzichtelijk gemaakt kunnen worden?

Zoals in eerdere oplossingen kan blockchain ook hier helpen om meer transparantie te creëren. Hierdoor kan elke transactie, in dit geval een stem, worden vastgelegd en is de data publiek beschikbaar. Door middel van hashing kan de individu anoniem blijven, maar is het totaal aantal stemmen op een partij of minister voor eenieder inzichtelijk.

Al met al kan het omarmen van blockchain-technologie voor stemsystemen een revolutie teweegbrengen in de manier waarop we verkiezingen houden. Denk hierbij aan het reduceren van de algemene kosten van verkiezingen en het efficiënter maken van stemrondes op kleinere locaties, zoals lokale sportclubs. Hierdoor ontstaat niet alleen een groter vertrouwen en acceptatie van de resultaten, maar krijgen we ook de middelen om eventuele onregelmatigheden te detecteren en te corrigeren.

De toekomst van blockchaintechnologie

We verwachten dat de traditionele financiële sector de tokenisering van activa en de bredere toepassing van distributed ledger technologie met open armen zal verwelkomen. Een belangrijke mijlpaal op weg naar deze visie werd bereikt op 9 mei 2023, toen financiële grootmachten BNP Paribas en Goldman Sachs gezamenlijk naar buiten traden met een aankondiging. Samen met andere grote spelers zoals Microsoft onthulden ze hun plannen om een geavanceerd en wereldwijd blockchain-netwerk te lanceren. Het doel hiervan is het efficiënter functioneren van deze instellingen onderling en daarnaast het verhandelen van activa 24/7 mogelijk te maken.

Voordelen van tokenisatie financiële markten
Bron: https://www.trakti.com/how-asset-tokenization-will-transform-financial-markets/

Momenteel zijn er al tal van oplossingen in het dagelijks leven waardoor gebruikers er onbewust toch al gebruik van maken. Naarmate de tijd vordert zal de implementatie van DLT-technologie enkel verder toenemen, en dat is niet zo vreemd met de capaciteit om processen efficiënter en transparanter te laten verlopen.


Ontvang onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de cryptocurrency markt.

SHARE THIS ARTICLE