joe

Een Grondige Analyse van de Stablecoin Markt

GO TO

In de afgelopen jaren heeft de stablecoin markt een turbulente rit doorgemaakt, waarbij deze zich ontwikkelde van snelle expansie naar een ernstige neergang. Echter, zijn de zaken aan het veranderen en wordt het vertrouwen in de markt langzaam hersteld. In dit onderzoek zullen we de laatste ontwikkelingen in de stablecoin markt nagaan, met speciale aandacht voor de dominantie van grote spelers en de netwerken die deze cryptocurrencies ondersteunen.

De stablecoinmarkt bloeit op

Vanaf oktober 2020 kende de stablecoinmarkt een periode van groei en bereikte een recordhoogte van ongeveer ~$188 miljard. Vanaf april 2022 begon de neergang en sindsdien heeft de stablecoinmarkt te maken gehad met grootschalige opnames. Zo verliet bij de val van de op Terra-blockchain gebaseerde stablecoin UST, ongeveer $18 miljard de markt. Als gevolg van het verlies aan vertrouwen, heeft dit het tempo van opnames versneld. De neergang van UST en de algehele daling van de cryptomarkt hebben veel gebruikers en investeerders ertoe aangezet hun stablecoins in te wisselen voor fiatgeld, waardoor ze effectief de markt verlieten. Het vertrek van deze groep heeft ertoe geleid dat de marktkapitalisatie in oktober 2023 een dieptepunt bereikte van ongeveer ~$120 miljard. Momentel zien we echter de eerste tekenen van herstel. In de onderstaande grafiek is te zien dat de opnames van stablecoins een afnemende trend vertoond en dat voor het eerst sinds het vierde kwartaal van 2022 er zelfs sprake is van een langdurige periode van groei van het aantal stablecoins.

Stablecoin market expansion
Bron: glassnode.com

Doordat de stablecoinmarkt een expansie doormaakt, is het aannemelijk dat men het fiatgeld weer aan het converteren zijn naar stablecoins om zo deel te kunnen nemen aan de cryptocurrency markt. Als de huidige trend aanhoudt, kan dit erop duiden dat het vertrouwen in de markt wordt hersteld en dat gebruikers en investeerders vertrouwen hebben dat cryptocurrencies een opwaartse trend zullen doormaken.

Tether domineert de stablecoinmarkt

In de wereld van stablecoins zijn enkele grote spelers verantwoordelijk voor een opmerkelijke oligopolie. Op het hoogtepunt stonden USDT, USDC en BUSD bovenaan de lijst. Toch hebben zich de afgelopen anderhalf jaar aanzienlijke verschuivingen voorgedaan. De meest ingrijpende verandering deed zich voor bij BUSD. In het eerste kwartaal van 2023 schortte Paxos, de uitgever van BUSD, de uitgifte van nieuwe BUSD op en kondigde aan dat inwisseling alleen mogelijk zou zijn tot 2024. Deze stap was een reactie op het onderzoek dat de SEC instelde naar Paxos. Om problemen te voorkomen heeft het besloten de BUSD-operaties te staken.

Op dat moment stond BUSD op de derde plaats op de stablecoin-ranglijst met een marktkapitalisatie van ongeveer $22 miljard. Gedurende 2023 daalde de marktkapitalisatie echter snel tot ongeveer $1,9 miljard. Met het naderen van het einde van de inwisselingsperiode zal BUSD uiteindelijk geheel de markt verlaten.

USDC werd geconfronteerd met zijn eigen reeks uitdagingen in maart 2023 toen de stablecoin ontkoppelde van zijn waarde van $1. Om zijn stabiliteit te behouden, is USDC verplicht om een equivalent aan kapitaalreserves aan te houden. De crisis in de Amerikaanse banksector in maart 2023 leidde tot het faillissement van drie kleine en middelgrote banken, waaronder Silicon Valley Bank (SVB). Circle, de uitgever van USDC, had ongeveer 10% van de reserves van USDC bij deze bank ondergebracht. De grootste problemen ontstonden doordat er na het faillissement bij SVB een bankrun ontstond gedurende het weekend. Doordat banken in het weekend zijn gesloten, konden de kapitaalreserves onvoldoende worden verkocht om de enorme verkopen van USDC te matchen. Dit resulteerde erin dat USDC de ‘peg’ met 1 dollar verloor en daalde tot ongeveer $0,88.

Market Cap per stablecoin
Bron: defillama.com

Op maandag 13 maart werd de peg hersteld, nadat de banken weer openden en de Amerikaanse overheid tevens aankondigde garant te staan voor alle gelden bij SVB. Desondanks werd het vertrouwen in USDC aangetast door het depeg incident, wat resulteerde in een daling van de marktkapitalisatie van ongeveer $43 miljard naar ongeveer $24 miljard. Op het moment van schrijven blijft de marktkapitalisatie nog altijd dalen.

De dominante kracht op de stablecoinmarkt blijft USDT, dat zijn hoogste omloopsnelheid heeft herwonnen. Op zijn hoogtepunt had USDT een marktkapitalisatie van ongeveer $83 miljard. Net als andere stablecoins onderging het een uitstroom, wat de marktkapitalisatie tot $65 miljard verminderde. Echter, met de ‘depeg’ van USDC en de stopzetting van de uitgifte van BUSD, zochten handelaren en investeerders hun toevlucht in USDT, wat resulteerde in een toename van het aanbod. Momenteel heeft USDT een marktkapitalisatie van ongeveer $85 miljard en heeft het een marktdominantie van ongeveer 68%, waarmee het zijn positie als marktleider verstevigt. USDC staat op de tweede plaats met een marktkapitalisatie van ongeveer $23 miljard, gevolgd door DAI op de derde plaats met ongeveer $5 miljard.

Op maandag 13 maart werd de peg hersteld toen de Amerikaanse overheid aankondigde dat alle depositohouders toegang zouden krijgen tot al hun geld. Desondanks ondermijnde het incident van de dekoppeling het vertrouwen in USDC, wat resulteerde in een daling van de marktkapitalisatie van ongeveer $43 miljard naar ongeveer $24 miljard. Op het moment van schrijven blijft de marktkapitalisatie dalen.

De dominante kracht op de stablecoin-markt blijft USDT, die zijn hoogste circulerende voorraad heeft heroverd. Op het hoogtepunt had USDT een circulerende voorraad van ongeveer $83 miljard. Net als andere stablecoins onderging het een uittocht, wat leidde tot een daling van de marktkapitalisatie tot $65 miljard. Echter, met de depeg van USDC en het stopzetten van de uitgifte van BUSD, zochten gebruikers en investeerders hun toevlucht in USDT, wat resulteerde in een toename van de voorraad. Momenteel heeft USDT een circulerende voorraad van ongeveer $85 miljard en heeft het een marktaandeel van ongeveer 68%, waardoor het zijn positie als marktleider verstevigt. USDC staat op de tweede plaats met een marktkapitalisatie van ongeveer $23 miljard, gevolgd door DAI op de derde plaats met ongeveer $5 miljard.

Stablecoin dominatie per netwerk

Zoals eerder vermeld, wordt de markt gedomineerd door een aantal grote spelers. Een vergelijkbare trend wordt waargenomen wanneer we kijken naar welke netwerken deze assets hosten. De meerderheid van de stablecoins is gebaseerd op drie belangrijke netwerken: Ethereum, Tron en Binance Smart Chain.

Ethereum is een cruciaal netwerk in het bredere landschap van cryptocurrencies, met name in het domein van Decentralized Finance (DeFi) protocollen. Ongeveer $65 miljard aan stablecoins bevindt zich op het Ethereum-netwerk, wat 52% van de marktkapitalisatie vertegenwoordigt. Binnen het Ethereum-netwerk is USDT opnieuw de koploper, met ongeveer $35 miljard USDT dat op het netwerk te vinden is, wat resulteert in een aanzienlijk marktaandeel van 54% in de stablecoin-markt op Ethereum. De op één na grootste stablecoin, USDC, heeft een indrukwekkende $20 miljard, wat ongeveer 70% van de totale circulatie van USDC vertegenwoordigt.

Wanneer we naar het Tron-netwerk kijken, blijkt het op de tweede plaats te komen wat betreft marktkapitalisatie van stablecoins, met ongeveer $46 miljard aan stablecoins. Net als op Ethereum domineert ook hier USDT, met ongeveer $42 miljard, wat neerkomt op een indrukwekkend marktaandeel van 92%. De op één na grootste uitgever van stablecoins op dit netwerk is TrueUSD, een opkomende speler, met een marktkapitalisatie van ongeveer $2,6 miljard.

Dominante stablecoin per netwerk
Bron: defillama.com

In tegenstelling tot dat vormt de Binance Smart Chain de derde grootste markt voor stablecoins, maar met een opmerkelijke daling in marktkapitalisatie, waarop slechts ongeveer $5 miljard aan stablecoins wordt gehost. Opnieuw bevestigt USDT zijn dominantie, met ongeveer $3,3 miljard USDT op het netwerk, wat resulteert in een marktaandeel van ongeveer 67%. Over alle drie de netwerken behoudt USDT niet alleen zijn positie als de algemene marktleider, maar domineert het ook de drie meest significante netwerken.

Een belangrijke conclusie is dat een verbazingwekkende 93% van alle stablecoins uitsluitend op deze drie netwerken actief is, wat de duidelijke onbalans binnen het ecosysteem van cryptocurrency benadrukt.

De toekomst van stablecoins

In de afgelopen twee jaar heeft de markt voor stablecoins een periode van afnemend aanbod doorgemaakt, wat het afnemende vertrouwen weerspiegelde. Nu is er echter sprake van een hernieuwd vertrouwen, wat heeft geleid tot een toename in het totale aanbod van stablecoins. Deze verschuiving heeft de gevestigde orde aanzienlijk verstoord. BUSD, ooit de op twee na grootste stablecoin, heeft bijna volledig zijn marktkapitalisatie verloren en nadert nul naarmate de einddatum nadert. USDC zag de marktkapitalisatie dalen met ongeveer 50% als gevolg van uitdagende marktomstandigheden en een depeg, terwijl USDT bezig is met een comeback naar zijn voormalige kracht.

Hoewel we verwachten dat USDC enig verloren terrein zal terugwinnen, lijkt USDT zijn positie als marktleider en belangrijkste uitgever te zullen behouden. Daarnaast houden we veelbelovende nieuwkomers zoals TrueUSD (TUSD) in de gaten, die een aanzienlijke groei in aanbod hebben gezien, van $800 miljoen aan het begin van 2023 tot ongeveer $3,3 miljard in november. Hoewel de kans klein is dat het een grote speler in de industrie wordt, is het cruciaal om gebruikers een scala aan stablecoin-opties te bieden. Momenteel wordt de markt sterk beïnvloed door twee uitgevers, wat mogelijke zwakke punten in het systeem kan creëren. Om de gedecentraliseerde aard van cryptocurrency te behouden, is het van essentieel belang dat de dominantie van deze spelers afneemt.

Kortom, stablecoins zijn uitgegroeid tot een essentieel onderdeel van het bredere ecosysteem van cryptocurrency, waarbij tekenen van groei duidelijk worden. Echter, de huidige situatie wordt voornamelijk beheerst door twee gecentraliseerde entiteiten. Om de gedecentraliseerde filosofie van de markt te behouden, is er een dringende behoefte aan meer gedecentraliseerde oplossingen. Naarmate de markt terrein wint, verwachten we dat gedecentraliseerde stablecoins een nog prominentere rol zullen gaan spelen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in Hodl en het team.

SHARE THIS ARTICLE