joe

Layer 2 Solutions: A Path Towards Scaling

GO TO

De noodzaak van scaling

Naarmate de cryptocurrency markt volwassener werd, heeft de sector een aanzienlijke groei in het aantal nieuwe gebruikers doorgemaakt. De twee grootste netwerken, Bitcoin en Ethereum, hebben de meeste nieuwe gebruikers aangetrokken, wat tot congestie heeft geleid. Deze congestie wordt veroorzaakt door de limieten van de onderliggende blockchain, die slechts een beperkt aantal transacties per seconde kan verwerken. Tijdens periodes van hoog transactieverkeer ervaren gebruikers hoge transactiekosten en langzame transacties. Als gevolg hiervan proberen investeerders hun transactie prioriteit te geven door meer transactiekosten te betalen, wat vervolgens weer leidt tot hogere kosten.

Om dit probleem aan te pakken, hebben developers onderzocht hoe zij de transactiecapaciteit van beide netwerken kunnen vergroten. De oplossingen voor dit probleem kunnen onderverdeeld worden in twee categorieën: Layer 1 (L1) en Layer 2 (L2) scaling.

L1 vs L2 scaling

L1 scaling houdt in dat het basisprotocol van het blockchainnetwerk wordt aangepast om een betere verwerking van transacties mogelijk te maken. Het aanpassen van een blockchain brengt echter het probleem van het Blockchain Trilemma met zich mee. Een blockchain moet aan die belangrijke kenmerken voldoen: veiligheid, decentralisatie en schaalbaarheid. Wanneer men streeft naar de ontwikkeling van een gedecentraliseerde en veilige blockchain, is schaalbaarheid moeilijker te bereiken. Bij het versterken van een bepaald element, wordt een ander element namelijk opgeofferd.

De verschillen tussen L1 vs L2 scaling

Met L2 solutions wordt ernaar gestreefd om bovengenoemde uitdagingen aan te pakken door transacties uit te voeren in een aparte omgeving die boven op het hoofdnetwerk is gebouwd, terwijl ze op het hoofdnetwerk worden geverifieerd. Deze ontwerpbenadering maakt het voor L2 solutions mogelijk om te opereren boven op het bijbehorende L1-netwerk zonder fundamentele wijzigingen aan te brengen. Hierdoor blijven de bestaande functionele aspecten van het hoofdnetwerk onaangetast.

De verschillende vormen van L2 scaling

Zowel Bitcoin als Ethereum hebben L2 solutions omarmd en maken gebruik van verschillende technieken om het transactieverkeer te optimaliseren. Developers kunnen ook hun eigen filosofieën toepassen, aangezien iedereen met voldoende technische expertise de L2 kan creëren. Als een L2 solution niet naar verwachting presteert, zal deze uiteindelijk ophouden te bestaan met minimale gevolgen voor het hoofdnetwerk.

Overzicht van de verschillende L2 solutions op Bitcoin en Ethereum

Als gevolg hiervan hebben L2 solutions bijgedragen aan de ontwikkeling van beide blockchains. Dit zorgt ervoor dat er minder druk op het hoofdnetwerk komt te liggen, waardoor de efficiëntie toeneemt en nieuwe gebruikers en kapitaal worden aangetrokken, wat uiteindelijk de gebruikerservaring verbetert. Deze L2 solutions kunnen worden onderverdeeld in vijf categorieën: sidechains, state channels, plasma, optimistic rollups en zk-rollups.

Wilt u het volledige rapport doornemen? Ons rapport biedt diepgaande analyses in de technologie, use case, ecosysteem, verwachtingen en meer.

SHARE THIS ARTICLE