joe

Maak kennis met het Hodl Team: Jess Muntenaar

GO TO

De afgelopen drie jaar is Hodl niet alleen als bedrijf aanzienlijk gegroeid, maar ook het team is beduidend uitgebreid. Inmiddels bestaat het team van Hodl uit meer dan 25 leden met ieder zijn eigen kennis en specialisme. In deze nieuwe serie nemen wij u graag mee in het team dat Hodl heeft gemaakt tot hoe we Hodl vandaag de dag kennen.

We starten de serie met Jess Muntenaar, onze Head of Trading die vanaf de beginfase bij de organisatie betrokken is. In dit gesprek gaan we dieper in op zijn visie op de cryptocurrency markt en blikken we vooruit op de toekomst.

Interview met onze Head of Trading Jess Muntenaar

Wat trok je aan tot de cryptocurrency markt?

Zes jaar geleden stuitte ik op een video van een bank waarin een man cryptocurrency aan het verhandelen was. Ik was gefascineerd door zijn gedachten over cryptocurrency en het feit dat hij beweerde dat dit een alternatief of oplossing kon bieden voor de fouten in het huidige monetaire systeem. Dit idee intrigeerde mij en cryptocurrency werd al snel onderdeel van mijn dagelijkse routine. Tijdens het afronden van mijn studie begon ik meer te lezen, te leren en te begrijpen over het traditionele monetaire systeem. Hoe meer ik las, hoe meer het idee en de filosofie achter cryptocurrency zich in mij begon te nestelen.

In de afgelopen decennia hebben we talloze frauduleuze activiteiten zien plaatsvinden binnen het traditionele en gecentraliseerde systeem. Aan het eind van de dag betaalt de doorsnee persoon vaak de prijs. Daarnaast is stijgende inflatie een duidelijk terugkerend probleem van Fiatgeld, geld dat niet gedekt wordt door grondstof maar door vertrouwen in de uitgevende partij.

Al deze negatieve gebeurtenissen hebben het vertrouwen in het financiële systeem sterk doen dalen. Er kan dan ook worden afgevraagd: waarom zou ik ergens op vertrouwen als alles geverifieerd kan worden? Hier heeft de blockchain echt een competitief voordeel ten opzichte van het traditionele systeem. Alles is openbaar, toegankelijk en geverifieerd. Omdat alles wiskundig is bewezen en inzichtelijk is gemaakt, is er geen vertrouwen meer nodig. Cryptocurrency kan dan ook een antwoord bieden op de huidige problemen van het centrale systeem en de macht van centrale partijen beperken.

Quote don't trust, verify.

Door de adoptie en ondersteuning van deze nieuwe technologie hebben we de kans om bij te dragen aan deze positieve ontwikkeling. Hoewel ik niet denk dat cryptocurrency het gehele financiële systeem zal vervangen, denk ik wel dat het zal dienen als toevluchtsoord en als middel om bepaalde delen van het systeem te democratiseren. Ik geloof dan ook erg in deze visie en wil deel uitmaken van deze ontwikkeling.

Over welke kansen ben je het meest enthousiast, kijkend naar de toekomst van crypto?

Als we dit vanuit een investeringsperspectief bekijken, is het behoorlijk lastig om bepaalde kansen te benoemen. Dit omdat we niet specifiek weten wat de toekomst zal brengen. De cryptocurrency markt is een zeer snel bewegende omgeving, wat leidt tot snelle opwaartse en neerwaartse bewegingen. Een mooi voorbeeld hiervan kan worden gezien bij gamingprojecten. Toen deze projecten voor het eerst werden geïntroduceerd ontwikkelde zich snel hype, wat resulteerde in veel kapitaal en aandacht die naar deze projecten werden getrokken.

Dit zorgde voor enorme rally's, maar al snel daalden de koersen toen onderliggende negatieve aspecten van de projecten aan het licht kwamen. Veel van deze projecten hadden geen goede basis en werden in plaats daarvan gedreven door de hype van dat moment. Tijdens een slechte periode zullen de minder projecten het hoofd niet boven het water kunnen houden, waar de betere projecten mogelijk juist nog sterker terugkomen.

Het is dus erg belangrijk om te focussen op de missie en visie die de verschillende projecten hanteren en dieper in te gaan op hoe ze dit willen bereiken. Alleen projecten die een solide basis hebben en een doordacht businessmodel zullen perioden van dalende markten overleven of wanneer de plotselinge hype afneemt. Deze kunnen uiteindelijk worden gefilterd om zo te komen tot de projecten met een solide basis.

Wat kan blockchaintechnologie de wereld bieden?

Het meest interessant vind ik de kracht van blockchain om bepaalde zaken in de samenleving te democratiseren. Een voorbeeld hiervan is een Decentralized Autonomous Organization (DAO). In een DAO hebben alle bezitters van een token stemrecht. Hierdoor kan iedereen die baat heeft bij het project, zijn invloed uitoefenen op de uitkomst van bepaalde stemrondes. Een goede implementatie in het dagelijks leven zou kunnen zijn bij een stichting of een NGO. Vaak zijn mensen wantrouwig naar de besluitvorming over de te besteden gelden. Door de organisatie om te zetten in een DAO krijgen de belanghebbenden, zoals donateurs, inspraak in waar het geld aan besteed wordt.

Dit resulteert in een organisatie die in staat is om de samenleving te helpen zonder dat er gemeenschappelijke risico's zijn, zoals een gecentraliseerde beslisser die het kapitaal gebruikt voor verkeerde doeleinden. Doordat alles vast wordt gelegd op de blockchain, kan alles geverifieerd worden door de belanghebbenden, waardoor het vertrouwen in de organisatie versterkt zal worden.

Hoe heb je het afgelopen jaar ervaren tijdens de bear market en hoe heb je in die tijd gehandeld?

Helaas komt een bear market vrij frequent en bijna cyclisch voor in financiële markten. De cryptocurrency markt is hierop geen uitzondering. Deze periodes kunnen als vervelend worden ervaren voor participanten die zich op deze markt bewegen.

Ondanks de negatieve aspecten, kan een bear market ook worden gezien als een kans om te groeien. Bij Hodl hebben we het afgelopen jaar besloten te investeren in nieuwe middelen om onze interne capaciteiten te vergroten en onszelf beter te positioneren in de markt. Deze periodes zijn de beste momenten om te bouwen, omdat de markt relatief rustig is. Hierdoor kunnen wij nieuwe collega’s werven die passen in onze missie en visie.

Op het gebied van trading is een bear market een goed moment om nieuwe projecten te onderzoeken en posities in te nemen om meer momentum te winnen voor een volgende opwaartse trend. Naar mijn mening hebben we bij Hodl deze strategie het afgelopen jaar goed geïmplementeerd, waarbij we ons hebben gericht op fundamentele sterke projecten. Begint de markt weer te keren, dan zullen we onze posities gaan herzien om zo winsten te realiseren.

Quote Jess Muntenaar

Als ik terugkijk naar de laatste bear market vanuit een fundamenteel, long-only perspectief, denk ik dat we een mooie prestatie hebben neergezet door 16,8% beter te presteren dan Bitcoin. Desondanks zijn we altijd bezig met het verder optimaliseren van ons ​​rendement en onze strategieën.

Gedurende de bear market hebben we de volledige blootstelling aan crypto aangehouden. Vanuit een tradingperspectief hadden we beter kunnen presteren en daarom zijn we een strategie aan het ontwikkelen om tijdens een bear market meer te alloceren naar stablecoins en fiat, zodat we het kapitaal van onze klanten nog beter kunnen behouden in vergelijking met de benchmark: Bitcoin.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in Hodl en het team.

SHARE THIS ARTICLE