joe

Maak kennis met het Hodl Team: Maurice Mureau

GO TO

De afgelopen drie jaar is Hodl niet alleen als bedrijf aanzienlijk gegroeid, maar ook het team is beduidend uitgebreid. Inmiddels bestaat het team van Hodl uit meer dan 25 leden met ieder zijn eigen kennis en specialisme. In deze serie nemen wij u graag mee in het team dat Hodl heeft gemaakt tot hoe we Hodl vandaag de dag kennen. De achtste persoon in deze serie is onze Chief Executive Officer (CEO): Maurice Mureau.

Voordat hij de cryptocurrency-industrie betrad, bouwde Maurice een sterke carrière op in de traditionele financiële sector. Hij werkte als vermogensbeheerder en fondsbeheerder bij bekende bedrijven zoals Merit Capital, Keijser Capital en AFS Capital Management. Daarnaast opereerde hij zelfstandig, waarbij hij zich richtte op aandelen, obligaties, fondsbeheer en werk in investeringscommissies.

Tijdens het volgen van een FinTech-cursus aan de Oxford Business School maakte Maurice kennis met cryptocurrency en blockchain-technologie. Gefascineerd door dit opkomende veld besloot hij dat het de perfecte tijd was om over te stappen naar deze snelgroeiende sector. Deze cruciale beslissing leidde tot de mede-oprichting van Hodl en de oprichting van onze investeringsfondsen.

Interview met onze CEO, Maurice Mureau

Wat trok je aan in de cryptocurrency-sector en wat was het meest fascinerend?

Mijn interesse in de cryptocurrency-industrie begon tijdens een FinTech-cursus aan de Oxford Business School. Tijdens deze cursus werd de toenemende rol van technologie in de financiële sector benadrukt, wat me aanzette om me verder in dit gebied te verdiepen. Hoewel ik al bekend was met blockchain en cryptocurrency, bood de cursus me een diepgaand begrip van waarom deze technologieën zo revolutionair zijn.

Naarmate ik verder onderzoek deed, ontdekte ik de enorme mogelijkheden binnen de data- en internetwereld, waar een nieuw financieel systeem aan het ontstaan was. Het voelde als het perfecte moment om over te stappen naar dit snel evoluerende veld. De overeenkomsten met de opkomst van het internet tijdens het dot-com tijdperk waren opvallend en boden een unieke kans om traditionele financiële waarden te helpen integreren in dit nieuwe techno-financiële systeem.

Wat ik het meest fascinerend vind aan de cryptocurrency-industrie is de gedecentraliseerde aard ervan. Het opereert wereldwijd, vrij van overheidscontrole, en creëert zo een echt inclusief systeem. Of je nu een groot bedrijf bent of een individu, iedereen kan profiteren van cryptocurrency. De democratisering van financiën is wat de industrie voor mij zo boeiend maakt.

Aangezien je actief bent geweest in beide sectoren, hoe zou je deze vergelijken en was de overstap moeilijk?

Als je de traditionele financiële markt met de cryptocurrency sector vergelijkt, zijn er veel overeenkomsten, behalve dat de ene technologiegedreven is en de andere minder. Beide opereren op vergelijkbare manieren, maar Decentralized Finance (DeFi) brengt een significante verandering teweeg. Alles wat beschikbaar is in traditionele financiën, is of zal beschikbaar zijn in DeFi. Het grote verschil ligt in de peer-to-peer aard van DeFi, waarbij tussenpersonen zoals banken of gecentraliseerde beurzen worden geëlimineerd. Deze decentralisatie leidt tot financiële transacties die sneller, goedkoper en toegankelijker zijn voor een breder publiek.

Maurice Mureau quote traditionele financiële markten en cryptocurrency kunnen naast elkaar bestaan

Vanuit persoonlijk perspectief was de grootste uitdaging de overgang van werknemer naar werkgever. Plotseling moest ik verantwoordelijkheden en taken beheren waar ik me eerder van bewust was, maar die ik niet direct hoefde af te handelen. Vanuit zakelijk perspectief was een belangrijke aanpassing het waarderen van cryptocurrencies in vergelijking met traditionele activa zoals bedrijven, grondstoffen of vastgoed. Traditionele activa hebben goed ingeburgerde methoden voor een waardering, terwijl de waarde van cryptocurrency vaak afhangt van de use-case, adoptie en andere minder tastbare factoren. Bovendien vergt dit type onderzoek, zoals on-chain analyse, veel tijd en is het een specialisme dat maar weinig mensen bezitten.

Ondanks de verschillen in waarderingsmethoden kunnen traditionele modellen nog steeds worden toegepast op cryptocurrency in gebieden zoals fondsbeheer. Uiteindelijk is het doel om assets met een groeipotentieel voor de lange termijn te identificeren en tegelijkertijd risico's te beperken. We hebben deze modellen met succes geïmplementeerd in onze fondsen, wat zeer gunstig is gebleken.

Wat zijn de grootste uitdagingen die cryptocurrencies moeten overwinnen voordat ze mainstream worden?

De grootste uitdagingen voor cryptocurrencies zijn politiek en regulerend van aard. Politiek gezien beschouwen veel politici cryptocurrencies nog steeds als een bedreiging voor het traditionele systeem. Hoewel hier een kern van waarheid in zit, geloof ik dat beide systemen naast elkaar kunnen bestaan. Deze politieke uitdaging hangt nauw samen met de uitdagingen op het gebied van regulatie.

Om de sector vooruit te helpen, is het duidelijk dat er meer regelgeving nodig is om deze veiliger en zekerder te maken voor investeerders. Hoewel er verbeteringen zijn geweest, blijft de aanwezigheid van te veel "cowboys" in de industrie een probleem. Deze individuen trekken vaak de meeste aandacht van de media, waardoor de vele positieve ontwikkelingen binnen de sector worden overschaduwd. Het overwinnen van deze uitdagingen is cruciaal voor cryptocurrencies om mainstream te worden.

Maurice Mureau quote het volwassener worden van de cryptocurrency markt

Toch zijn we verheugd dat politici en regelgevers langzaam maar zeker beginnen te accepteren dat deze beleggingsklasse blijvend is. In Europa zullen we bijvoorbeeld eindelijk de implementatie van de Markets in Crypto-Assets (MiCA) regelgeving zien, wat spelers zoals wij de broodnodige duidelijkheid biedt om verder te gaan. Het regelgevingsproces blijft echter traag en het zal tijd kosten voordat cryptocurrencies mainstream worden en vermogensbeheerders en banken deze producten zelf gaan aanbieden. Gelukkig zien we ook een politieke verschuiving in de Verenigde Staten, waar cryptocurrency voor het eerst een onderwerp is geworden in de presidentsverkiezing. Deze erkenning betekent dat cryptocurrency nu wordt beschouwd als een legitieme activaklasse die niet langer genegeerd kan worden.

Zal de integratie van cryptocurrency in het traditionele financiële systeem leiden tot vergelijkbare boom-bust cycli als in het verleden, of zal het stabiliseren?

Ik geloof dat we boom-bust cycli zullen blijven ervaren, aangezien elke activaklasse door deze fase gaat. De omvang van deze cycli zal afhangen van de mondiale economische omgeving en timing, variërend van ernstige boom-bust scenario's tot kleine schommelingen. Deze cycli zijn onvermijdelijk omdat menselijke emoties en gedragingen, die cycli aandrijven, door de eeuwen heen onveranderd zijn gebleven. De toenemende rol van machines in de handel kan deze cycli mogelijk stabiliseren of versterken, aangezien geautomatiseerde handel sterke trends in beide richtingen kan creëren. Uiteindelijk zullen de cycli in cryptocurrency waarschijnlijk de cycli in traditionele activa weerspiegelen, beïnvloed door mondiale economische factoren.

Als we naar de volatiliteit van Bitcoin kijken, zien we een dalende trend. Deze afname wordt toegeschreven aan meer investeerders die de activa op lange termijn vasthouden. Investeerders beginnen de activa anders te bekijken, wat wijst op de volwassenheid ervan. Bovendien hielden investeerders in cryptocurrency in het verleden zelden rekening met economische gegevens zoals inflatiecijfers bij hun investeringsbeslissingen. Met de toetreding van steeds meer professionele investeerders zien we dat deze cijfers steeds meer hun invloed uitoefenen, doordat deze investeerders kijken naar de rol van crypto als één van hun middelen in de portefeuille. Hoewel we cycli zullen blijven zien, worden de zeer speculatieve cycli van het verleden minder waarschijnlijk, omdat een fundamentele benadering van deze activa steeds meer de overhand krijgt.

SHARE THIS ARTICLE