joe

Nieuwsbrief: Terugblik December

Welkom bij onze terugblik op de maand December. Wij maken elke maand een overzicht met het laatste nieuws in de cryptocurrency markt en informeren u verder over de ontwikkelingen binnen Hodl en de resultaten van de Hodl fondsen.
GO TO

Bitcoin sluit het jaar sterk af

De cryptocurrency markt kende een rustige periode in de eerste twee weken van december. Het belangrijkste hoogtepunt was de laatste vergadering van het Federal Open Markets Committee (FOMC) van de Federal Reserve (Fed), waarin besloten werd om de huidige rente te handhaven. Tegelijkertijd bracht de Fed zijn nieuwe Dot Plot uit, waarbij de mediane verwachting een rentestand is van 4,75% tegen het einde van 2024. Met de eerste renteverlagingen in het vooruitzicht, maakten financiële indices zoals de S&P 500 en de Nasdaq een opwaartse beweging. Daarnaast onthulden Société Générale en AllUnity, een nieuw bedrijf gevormd door DWS Group, Flowtraders en Galaxy Digital, hun euro-gedenomineerde stablecoin in deze periode.

Naarmate december vorderde, schommelde de Bitcoinkoers tussen de 40.200 en 44.700 dollar. Het grootste nieuws in de tweede helft van december was de positieve kijk van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) op cryptocurrencies. Ook trad Barry Silbert, CEO en oprichter van Digital Currency Group (DCG), af als voorzitter van zijn vermogensbeheer afdeling bij Grayscale. Ook startte de failliete cryptocurrencybeurs Mt. Gox na jaren met het aflossen van de schulden aan zijn crediteuren.

IMF: Temmen van Crypto en Ontketenen van Blockchain

Op 13 december deelde Kristalina Georgieva, algemeen directeur van het IMF, haar visie over de markt tijdens de MOEF-BOK-FSC-IMF International Conference on Digital Money. Georgieva begon haar presentatie door zich te richten op het verleden van crypto, waarbij ze het vergeleek met het Amerikaanse Wilde Westen en de negatieve aspecten zoals volatiliteit, fraude en beperkte regelgeving en wetgeving opsomde.

Waar haar aanvankelijke opmerkingen negatief waren, bleek ze een positieve houding tegenover het heden en de toekomst te hebben. Ze benadrukte dat cryptocurrencies niet meer zullen verdwijnen, met name vanwege hun hoge adoptie in opkomende markten. Ook merkte ze op dat online het woord "Bitcoin" twintig keer vaker wordt gezocht dan "gezondheid en welzijn" en zeven keer vaker dan "klimaatverandering." Wel stelde ze dat er nagedacht moet worden over de mogelijke gevolgen wanneer cryptocurrencies breed omarmd worden. Een belangrijke zorg is dat uitgebreide adoptie van cryptocurrencies de macrofinanciële stabiliteit zou kunnen ondermijnen. Een renteverhoging op een valuta als de dollar heeft minder impact als steeds minder mensen deze valuta aanhouden, waardoor centrale banken hun controle verliezen.

Georgieva voorziet een rooskleurige toekomst voor cryptocurrencies, maar dringt er sterk op aan dat regeringen duidelijke en consistente wetten voor de industrie moeten vaststellen. Bovendien benadrukte ze de urgentie van het ontwikkelen van de juiste infrastructuur voor deze activa.

Digital Currency (Re)Group

Op 26 december werd bekend dat Barry Silbert, CEO van DCG, en Mark Murphy, president van DCG, per 1 januari 2024 uit de raad van bestuur van vermogensbeheerafdeling Grayscale vertrekken. De markt speculeert dan ook dat deze stap verband houdt met de aanvraag van Grayscale om zijn Bitcoin Trust om te zetten in een spot ETF. Deze aanvraag is momenteel in behandeling bij de Securities and Exchange Commission (SEC).

Silbert zal worden opgevolgd door Mark Shifke, de huidige Chief Financial Officer bij Grayscale, die een geschiedenis heeft bij JPMorgan Chase en Goldman Sachs. De redenatie van sommigen luidt dan ook dat de SEC heeft aangedrongen op het aanstellen van ervaren krachten uit de financiële wereld, voordat het de ETF goedkeurt.

Onder Silbert's leiding heeft DCG de afgelopen twee jaar te maken gehad met verschillende problemen, variërend van rechtszaken wegens vermeende oplichting van investeerders tot het bezitten van 600 miljoen dollar aan leningen aan het ingestorte Genesis. Het is dus ook mogelijk dat Silbert Grayscale zich probeert te distantiëren van de negatieve kwesties waarmee DCG te maken heeft gehad.

Mt. Gox begint met terugbetalingen

Op 27 december startten de berichten dat de eerste crediteuren van de ingestorte beurs Mt. Gox herstelbetalingen ontvingen via PayPal. In 2014 werd Mt. Gox gehackt met een totale schade van ruim 840.000 Bitcoin. Tot op de dag van vandaag is dit de grootste cryptocurrencyhack ooit. Ondanks dat de beurs erin slaagde 20% van de gestolen Bitcoin terug te vinden, volgde niet veel later een faillissement. Sindsdien is er een langdurig juridisch getouwtrek over de uitbetaling van de schulden.

Mt. Gox start met het terugbetalen van schuldeisers

Na jaren kunnen crediteuren eindelijk een deel van hun verloren activa terugvorderen. Het proces verloopt echter nog niet vlekkeloos, zo ontvingen enkelen al dubbele betalingen. Hoewel er verkoopdruk wordt verwacht, suggereren eerdere berekeningen van financieel zwaargewicht UBS dat deze terugbetalingen naar verwachting Bitcoin niet zullen destabiliseren. Daarom worden geen significante prijsschommelingen verwacht als gevolg van de Mt. Gox-terugbetalingen, vooral gezien het langdurige tijdsbestek voor de terugbetaling aan elke crediteur.

De Hodl Fondsen

De maand december leidde tot een stijging van de Hodl fondsen. Zo eindigden Hodl Gib Fund, Hodl Numeri Fund, Hodl Algo Fund, Hodl.nl Genesis Fund, Hodl.nl Consensus Fund en Hodl.nl Oracle Fund op een NAV van respectievelijk €1,482.17, €38,605.26, €1,414.43, €4.59, €4.40 en € 0.47.

Resultaten van de Hodl Fondsen gedurende december

Bekijk hier uw persoonlijke resultaten


Ontvang onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de cryptocurrency markt.

SHARE THIS ARTICLE