joe

Nieuwsbrief: Terugblik Januari

Hodl Team
Hodl Team
9 februari 2024
Welkom bij onze terugblik op de maand januari. Wij maken elke maand een overzicht met het laatste nieuws in de cryptocurrency markt en informeren u verder over de ontwikkelingen binnen Hodl en de resultaten van de Hodl fondsen.

Bitcoin betreedt traditionele financiële markten

Januari is wellicht een van de belangrijkste maanden geweest in de historie van de cryptocurrency markt. Aanvankelijk was er een moeilijke start met een forse koersdaling waarin ruim $500 miljoen aan posities werd geliquideerd. Tijdens deze beweging daalde de Bitcoinkoers tot onder de $41.000, alvorens deze zich herstelde richting de $44.000. Naarmate de SEC de deadline omtrent de uitspraak over de Bitcoin spot exchange-traded fund (ETF) naderde, namen de spanningen in de markt verder toe. Op 9 januari verklaarde het X-account van de Securities and Exchange Commission (SEC) dat alle Bitcoin spot ETF's waren goedgekeurd. Deze berichtgeving bleek echter onjuist omdat het account was gehackt. De volgende dag kwam alsnog de beslissende mededeling dat elf Bitcoin spot ETF's werden goedgekeurd en de verhandeling de volgende dag mocht starten. U kunt meer lezen over deze gebeurtenissen in de marktupdate van januari.

Bij de start van het verhandelen van de ETF’s steeg de Bitcoinkoers naar $49.000, waar het niet doorheen wist te breken. Dit resulteerde in een periode van prijsdaling, met een maandelijks dieptepunt van $38.555. Kort hierna vervolgde de koers weer haar opwaartse trend tot ruim $43.000. Bovendien meldden cryptocurrency-beurzen Coinbase en Binance zich in de rechtszaal door de eerder ingediende aanklachten van de SEC. Daarnaast heeft de SEC de beslissing over diverse aanvragen voor een Ether spot ETF uitgesteld en werd de eerste aanvraag voor een Bitcoin spot ETF in Hongkong ingediend.

Bron: tradingview.com

De impact van de ETF's

Nu de ETF’s ruim 3 weken verhandeld zijn, zien we duidelijk enkele winnaars ontstaan. Zoals verwacht had Grayscale's ETF (GBTC) het hoogste handelsvolume. Dit werd met name gedreven doordat investeerders van het beleggingsproduct, na een lange tijd onder water te hebben gestaan, eindelijk hun belegging via de ETF konden verkopen. Daarnaast is GBTC momenteel veruit de duurste ETF met een fee van 1,5% t.o.v. 0,10% - 0,25% van de concurrentie. De handelsvolumes van GBTC werden dan ook gedreven door een aanzienlijke uitstroom van kapitaal ter waarde van zo’n $5 miljard. Wel zien we deze verkoopdruk inmiddels gestaag afnemen, wat ten goede komt van de markt.

De grootste winnaar onder de ETF-providers is BlackRock, die naast Grayscale als eerste de grens van $2 miljard aan beheerd vermogen heeft overschreden. Het realiseerde daarnaast een handelsvolume van $5,9 miljard. Desondanks gaat het overkoepelend nog altijd om een outflow van kapitaal, wat nu langzaam lijkt te veranderen. Naarmate de verkoopdruk van GBTC verder afneemt, verwachten we in de komende weken steeds vaker positieve cijfers voor de inflows te zien.

Spot Bitcoin ETF inflows in $
Bron: ETF.com / theblock.co

De goedkeuring van Bitcoin spot ETF's in de VS zorgt er ook voor dat andere andere economische zones dit voorbeeld volgen. Zo werd op 29 januari in Hongkong de eerste spot ETF-aanvraag ingediend door Harvest Global Investments.

Binance en Coinbase strijden met de SEC

In januari vochten toonaangevende cryptocurrency-beurzen Coinbase en Binance tegen de SEC in de rechtbank. In juni 2023 klaagde de SEC Coinbase en Binance aan voor facilitering en handel in tokens die volgens de SEC als effecten hadden moeten worden geregistreerd. Beide beurzen proberen de zaak te seponeren door aan te tonen dat crypto-activa niet voldoen aan de definitie van een beleggingsovereenkomst en daarom buiten het bereik van de SEC vallen. Aan de andere kant probeert de SEC juist aan te tonen dat het effecten zijn.

Binance en Coinbase strijden met de SEC in de rechtszaal

De sector volgt deze zaken nauwlettend. Een seponering zou cryptocurrency legitimiteit als assetklasse geven, terwijl een overwinning voor de SEC de autoriteit van de instantie over de sector zou vergroten. De sector houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten omdat een afwijzing zou betekenen dat crypto-activa erkend worden als een legitieme activaklasse op zich. Aan de andere kant zou een overwinning van de SEC het agentschap meer zeggenschap geven binnen de sector. Volgens Elliot Stein, een senior geschillenbeslechting analist bij Bloomberg, schat Coinbase de kans op 70% dat de rechter de zaak zal verwerpen. Deze inschatting wordt mede gestaafd door een eerdere uitspraak in 2023, waarbij de verkoop van digitale activa aan de detailhandel door Ripple niet als een effect werd beschouwd. Het heersende sentiment onder marktdeelnemers is dus voornamelijk positief.

SEC stelt beslissing over Ether ETF uit

Op 24 januari kondigde de SEC aan haar beslissing over de aanvraag van BlackRock voor een Ether spot ETF te hebben uitgesteld. De volgende dag stelde de instantie ook haar beslissing over de Grayscale Ether ETF uit. Momenteel zijn er zeven vermogensbeheerders in de race voor het financiële instrument, waarbij Van Eck als eerste aan de beurt is met de uiterste deadline op 23 mei 2024. Dit zou de tweede grootste cryptocurrency in staat stellen om het traditionele financiële systeem binnen te komen.

De verwachtingen omtrent de goedkeuring in mei lopen sterk uiteen. Een analist van Bloomberg ETF acht de kans op goedkeuring op 70%. Anderen verwachten geen goedkeuring voor het einde van 2025 of het begin van 2026. We verwachten dat de SEC een vergelijkbare strategie zal volgen als bij de Bitcoin ETF door haar beslissing uit te stellen tot de uiterste datum. Wel denken wij dat goedkeuring in mei aan de vroege kant is. Dit wordt gedreven door de ongedefinieerde juridische aard van Ether en de kritiek die Gensler, voorzitter van de SEC, van zijn partij heeft ontvangen na de uitspraak over de Bitcoin ETF. We verwachten dat een mogelijke goedkeuring logischer is aan het einde van het jaar. Zien we echter vergelijkbare trends ontstaan in het traject dat Bitcoin bewandelde, zoals de actieve interactie van de SEC met de aanbiedende vermogensbeheerders, dan bestaat de mogelijkheid om in mei toch al een Ether ETF te zien.

De Hodl Fondsen

De maand januari leidde tot een kleine daling van de Hodl fondsen. Zo eindigden Hodl Gib Fund, Hodl Numeri Fund, Hodl Algo Fund, Hodl.nl Genesis Fund, Hodl.nl Consensus Fund en Hodl.nl Oracle Fund op een NAV van respectievelijk €1,469.00, €38,165.73, €1,406.76, €4.54, €4.33 en € 0.47.

Resultaten Hodl Fondsen januari

Bekijk hier uw persoonlijke resultaten


Ontvang onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de cryptocurrency markt.

SHARE THIS ARTICLE