joe

Nieuwsbrief: Terugblik Maart

Welkom bij onze terugblik op de maand Maart. Wij maken elke maand een overzicht met het laatste nieuws in de cryptocurrency markt en informeren u verder over de ontwikkelingen binnen Hodl en de resultaten van de Hodl fondsen.
GO TO

Markt hersteld na problemen in het bankwezen

Tijdens de maand maart kende de cryptocurrency markt nogal wat volatiliteit toen de paniek in de banksector toenam. Aan het begin van de maand onderging de markt een grote schok nadat de op één na grootste stablecoin, USD Coin (USDC), zich loskoppelde van zijn waarde van $1. De ontkoppeling van USDC werd veroorzaakt doordat de markt bang was dat ongeveer 10% van de reserves verloren waren gegaan door de ineenstorting van Silicon Valley Bank. Dit zorgde voor paniek op de markt en resulteerde in een zware correctie in de prijs van Bitcoin welke daalde tot $19.500.

Aangezien andere stablecoins USDC gebruikten voor hun eigen financiële reserves, verloren ook andere grote stablecoins zoals DAI hun koppeling met de waarde van $1. Toen de Biden-regering en de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) bekend maakten alle deposito's van de ingestorte bank te dekken, leidde dit tot opluchting in de markt. Meer informatie over de gebeurtenissen van de eerste helft van de maand kunt u vinden in onze marktupdate van maart.

De onrust in de bankensector neemt toe

Ondanks de voortdurende angst in de bankensector, kende Bitcoin een sterke opleving tot $28.000. Na de instorting van Silicon Valley Bank begonnen velen te vrezen dat andere banken ook failliet zouden kunnen gaan. Een paar dagen later werd deze angst werkelijkheid toen de waarde van de aandelen van Credit Suisse begon te kelderen. Uiteindelijk werd Credit Suisse overgenomen door concurrent UBS voor ongeveer 2 miljard dollar. De gedwongen overname leidde tot grote verliezen voor aandeelhouders van de bank, aangezien de aandelen voor een lagere prijs werden verkocht en obligatiehouders van de bank volledig zijn weggevaagd. In totaal bedraagt dit een verlies van ongeveer 16 miljard dollar.

Nu een van de grootste en oudste banken ter wereld failliet gaat, worden de tekenen van een crisis alarmerend. De agressieve renteverhogingscampagne van de Federal Reserve (Fed) doet deze financiële instellingen langzaam pijn, omdat de waarde van de obligaties afneemt. De waardevermindering is niet het grootste probleem, want het is een ongerealiseerd verlies. Het wordt wel een probleem wanneer de bank gedwongen wordt de obligaties te verkopen, waardoor de verliezen worden gerealiseerd en liquiditeitsproblemen ontstaan, zoals we zagen bij Silicon Valley Bank.

De huidige financiële status van de banken blijft grotendeels onbekend, maar aan beide zijden van de Atlantische Oceaan verklaren de financiële waakhonden, de Fed en de Europese Centrale Bank (ECB), dat de banken en andere financiële instellingen gezond zijn. Toch zagen we hierover twijfel in de markt, aangezien de waarde van de aandelen van banken bleven dalen.

Centrale banken starten gecoördineerde actie

Het afgelopen jaar heeft de Fed geprobeerd om de hoge inflatie te bestrijden met toenemende renteverhogingen. Daarnaast heeft de Fed ook haar balans verkleind door de verworven effecten te verkopen, waardoor de Amerikaanse economie krapper werd. Op 16 maart kwam het nieuws naar buiten dat Amerikaanse banken een recordbedrag van $152,9 miljard aan noodliquiditeit hadden gevraagd aan de Fed. Daarnaast werd er ook nog eens $140 miljard verstrekt aan de Bridge Banks, een organisatie die failliete banken beheert totdat er een koper is gevonden, in dit geval voor Silicon Valley Bank en Signature Bank. In totaal werd bijna $400 miljard aan liquiditeit verstrekt aan financiële instellingen, waarmee effectief vijf maanden van monetaire verkrapping teniet werd gedaan. Zoals eerder vermeld, heeft de Fed verklaard dat de financiële sector en banken gezond en sterk zijn, maar de plotselinge verschaffing van liquiditeit kan erop wijzen dat deze "gezonde" banken enkele liquiditeitsproblemen ondervinden.

Huidige balans van de Federal Reserve

Op 19 maart kondigden zeven centrale banken over de hele wereld, waaronder de Fed en de ECB, aan dat zij een gecoördineerde actie plannen om de liquiditeitsvoorziening in de Amerikaanse dollar te verbeteren. De centrale banken streven ernaar om de angst op de financiële markt te verminderen nu investeerders meer onzekerheid ervaren na de ineenstorting van drie Amerikaanse banken en de overname van Credit Suisse. Dit willen zij bereiken via de US-dollar liquiditeitsswap regelingen.

Normaliter hebben centrale banken een limiet van één keer per maand om dollars te lenen, dit is nu verhoogd naar één keer per dag. Deze dagelijkse verstrekking van dollars verhoogt de beschikbare liquiditeit voor centrale banken en financiële instellingen. Als we tussen de regels doorlezen, bereiden centrale banken over de hele wereld zich mogelijk voor op een strategie van kwantitatieve verruiming, waarbij de dollar het belangrijkste instrument is, omdat het nog steeds de wereldwijde muntreserve is. Op dit moment is er geen informatie beschikbaar of deze zeven centrale banken al gebruik hebben gemaakt van deze dagelijkse liquiditeitinjecties. De genoemde dagelijkse limiet zal beschikbaar zijn tot eind april.

Verandering van koers

Op 22 maart kondigden de Fed en het Federal Open Markets Committee (FOMC) aan dat ze de rente met 0,25% zullen verhogen, waardoor het uiteindelijke tarief op 5% komt. Voorafgaand aan de vergadering bewoog Bitcoin langzaam naar $29.000. Bij de start van de vergadering, daalde deze weer naar $26.600. Naarmate de maand vorderde, fluctueerden de verwachtingen van de markt over de renteverhogingen sterk. De kerninflatie kwam hoger uit dan verwacht, waardoor de kans op een voortdurende agressieve aanpak van de Fed toenam. Enkele dagen later creëerden de scheuren in de fundamenten van verschillende grote banken ruimte voor een minder streng beleid. Zoals eerder vermeld, verhoogde de Fed haar balans met $400 miljard om financiële instellingen zoals banken te helpen. Als gevolg hiervan wordt in de obligatiemarkt momenteel rekening gehouden met renteverlagingen tegen het einde van 2023.

De recent gepubliceerde Dot Plot van de FOMC

Tijdens de vergadering publiceerde het FOMC ook zijn nieuw bijgewerkte Dot Plot die meer informatie geeft over toekomstige rentetarieven. Volgens de Dot Plot verwacht het FOMC nog altijd dat de rente nog één keer verhoogd zal worden, waardoor de uiteindelijke rentestand op 5,25% komt. De volgende FOMC-vergadering wordt gehouden op 3 mei; het wordt dus een interessante periode voor de markt.

Amerikaanse toezichthouders treden hard op

In de afgelopen twee maanden heeft de cryptocurrency markt te maken gehad met verschillende regelgevende acties tegen grote spelers in de sector, allemaal gevestigd in de VS. In februari werd cryptocurrency exchange Kraken aangeklaagd door de Security and Exchange Committee, omdat zij "het aanbod en de verkoop van hun cryptocurrency staking-as-a-service programma niet hadden geregistreerd". Deze aanklacht liet andere marktdeelnemers perplex achter, omdat de meeste cryptocurrency beurzen staking-services aanbieden en geen problemen hebben ondervonden. Dezelfde maand werd Paxos aangeklaagd door de New Yorkse toezichthouder en moest zij de uitgifte van hun stablecoins Pax Dollar (USDP) en Binance USD (BUSD) stop te zetten.

Amerikaanse toezichthouders versterken hun grip op de cryptocurrency markt

In maart zijn Signature en Silvergate bank beide ingestort als gevolg van gemaakte verliezen en een onverwachte bankrun. Deze banken waren al enkele jaren actief in de crypto-industrie en werden dan ook vaak "Crypto-banken" genoemd. Na hun instorting als gevolg van slecht risicomanagement, werden deze banken door regelgevers aangespoord om hun crypto-afdelingen te sluiten. Bovendien werden de twee grootste cryptocurrency beurzen op de vingers getikt. Zo ontving Coinbase een Wells-notice van de SEC en werden zowel Binance als CEO Changpeng Zhao aangeklaagd door de Commodity Futures Trading Commission. Het lijkt erop dat Amerikaanse toezichthouders hun zinnen zetten op cryptocurrency organisaties en instellingen. Coinbase Vice-President Daniel Seifert verklaarde nadien dat cryptocurrency-organisaties de Verenigde Staten zullen ontvluchten, wanneer Amerikaanse toezichthouders kiezen voor harde actie in plaats van een dialoog en duidelijkheid.

De Hodl Fondsen

De maand maart resulteerde in een lichte stijging en daling van de Hodl fondsen. Het Hodl.nl Genesis Fund, het Hodl.nl Consensus Fund en het Hodl.nl Oracle Fund eindigden respectievelijk op een Net Asset Value (NAV) van € 3,22, € 3,14 en € 0,35. Voor het True Asset Fund II komt de Net Asset Value uit op € 16.283,95. Klanten van True Asset Fund kunnen in hun vertrouwde portal terecht voor hun persoonlijke resultaten.

Bekijk hier uw persoonlijke resultaten

Resultaten van de Hodl fondsen na de maand maart

Hodl Nieuws

Door de continue groei van Hodl, verwelkomen we een nieuwe collega in het Hodl-team. Jaël Rauter is officieel gestart als Sales & Account Executive en zal het Sales team ondersteunen.

Jaël Rauter sluit zich aan bij het Hodl team

Jaël: Na afscheid te hebben genomen van mijn vorige baan in de "traditionele" investeringswereld, kijk ik ernaar uit om me verder te verdiepen in de wereld van cryptocurrencies. Mijn voornaamste focus zal liggen op het uitrollen van nieuwe strategieën om onze groei te bevorderen en het verstrekken van informatie over onze (nieuwe) producten aan klanten. Daarnaast zal ik nieuwe klanten begeleiden op hun reis naar professionele investeringen in cryptocurrencies. Kortom, ik ben erg enthousiast om mijn avontuur bij Hodl te beginnen.

Hodl - European Blockchain Convention

Van 14 tot en met 17 februari namen verschillende leden van het Hodl-team en onze CEO Maurice Mureau deel aan de European Blockchain Convention (EBC) in Barcelona. De EBC is een van de grootste en invloedrijkste Europese conventies op het gebied van cryptocurrencies en verwelkomt cryptocurrency-protocollen en traditionele instellingen. Na een succesvolle editie in 2022 waren we enthousiast om weer aanwezig te zijn op de EBC. Ondanks de vele uitdagingen waarmee de sector het afgelopen jaar te maken heeft gehad, is het ongelooflijk om te zien dat het evenement bijna is verdubbeld in omvang. Grote namen in de cryptocurrency sector die aanwezig waren zoals Galaxy Digital en Coinbase. Maar ook blijft het interessant om te zien dat instellingen zoals Capgemini, Deloitte en JP Morgan zich aansluiten bij deze conventies. Bovendien hebben we waargenomen dat meer banken, zoals ING, geïnteresseerd zijn in een voorzichtige toetreding tot de markt.

Op de openingsdag nam onze CEO Maurice Mureau deel aan een paneldiscussie over de adoptie van cryptocurrency onder traditionele instellingen. De kernboodschap is dat het niet de vraag is OF, maar eerder de vraag WANNEER deze instellingen de cryptomarkt volledig zullen omarmen. Vorig jaar zagen we al enkele internationale spelers zoals BlackRock de markt betreden en de verwachting is dat dit zal toenemen naarmate de regelgeving van kracht wordt. Hierboven vindt u de volledige opname van het panel.


Ontvang onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de cryptocurrency markt.

SHARE THIS ARTICLE