joe

Waarom cryptocurrency onderdeel moet zijn van de 60/40 portefeuille

GO TO

Wat is de 60/40 portefeuille?

De afgelopen 50 jaar is de traditionele 60/40 portefeuille de gouden standaard geweest onder investeerders. De strategie bood stabiele rendementen tegen een relatief laag risico. Echter is het economische landschap erg veranderd in de afgelopen twee decennia. Van agressiever monetair beleid tot nieuwe technologieën die het dagelijkse leven en onze economie hebben veranderd. Denk aan de grootschalige inzet van kwantitatieve verruiming (QE) en de digitalisering van onze samenleving.

De traditionele 60/40 beleggersportefeuille bestaat voor 60% uit aandelen en 40% uit obligaties. Hierin worden de aandelen beschouwd als het meer “agressieve” deel en obligaties als een “defensiever” deel met een stabiel rendement. Institutionele beleggers zoals pensioenfondsen draaien deze samenstelling echter vaak om 60% obligaties en 40% aandelen. Met deze verandering streven zij ernaar om het vermogen langzaam op te bouwen en onnodige risico's te beperken. Door deze defensieve beleggingsstrategie neemt het vermogen langzaam toe of af, zonder extreme schommelingen.

In het snel veranderende economisch landschap zien wij echter steeds vaker de noodzaak voor een aanpassing op deze verhouding Een reden hiervoor is dat deze strategie werd geïntroduceerd in een tijd waarin de industrie hoogtij vierde en de markt nog erg gebaseerd was op grondstoffen.

Bovendien heeft kwantitatieve verruiming (QE) economische cycli veroorzaakt, waardoor grote kapitaalstromen naar bijvoorbeeld de aandelenmarkt economische zeepbellen creëren. Tijdens het proces van kwantitatieve verkrapping (QT) daarentegen neigen aandelen en obligaties in waarde te dalen, omdat de kapitaalstroom stopt en de rentetarieven stijgen.

Om een beleggingsportefeuille toekomstbestendig te maken zijn wij van mening dat deze een bescheiden blootstelling aan cryptocurrency moet hebben. In deze blog willen we toelichten wat een kleine blootstelling aan cryptocurrency kan betekenen voor uw beleggingsportefeuille. In de volgende drie scenario's voegen we een allocatie van 1%, 3% of 5% van ons Hodl.nl Genesis Fund toe aan de traditionele 60/40 portefeuilles.

Cryptocurrency toevoegen aan een traditionele 60/40 portefeuille

Voordat we cryptocurrency toevoegen, creëren we eerst een basisscenario. In dit scenario investeert een belegger hypothetisch gezien een totaalbedrag van 10 miljoen dollar. Van dit bedrag wordt 60% (oftewel €6,000,000) geïnvesteerd in de Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF en 40% (€4,000,000) in de Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF.

De investeerder heeft dit bedrag geïnvesteerd van 31 juli 2020 tot 31 maart 2023. In die periode heeft de investeerder een totaalrendement behaald van 3.34%, wat neerkomt op €334,366 aan monetaire waarde. De Sharpe ratio, die aangeeft of het behaalde rendement de risico's rechtvaardigt, was 0.816. Dit betekent dat het behaalde rendement lager was dan het genomen risico, wat ongunstig is. Een Sharpe ratio boven 1 geeft aan dat het behaalde rendement hoger was dan het risico. Een ratio tussen 1 en 2 is goed, boven 2 is uitstekend. Na het vaststellen van het basisscenario, gaan we nu over op het toevoegen van een 1%, 3% of 5% allocatie in een Hodl fonds. .

1% Hodl Funds allocatie

In dit scenario zullen we een allocatie van 1% toevoegen aan het Hodl Genesis Fund, wat resulteert in een verdeling van 59.5% in aandelen, 39.5% in obligaties en 1% in cryptocurrency. In dit geval zal er €100,000 geïnvesteerd zijn in cryptocurrency. Zelfs met een kleine allocatie aan cryptocurrency zien we dat deze portefeuille aanzienlijk meer rendement zou genereren. Aan het einde bedraagt het totale rendement 5,56%, wat neerkomt op €556,311 aan monetair rendement. Met deze toename in het rendement neemt ook de Sharpe ratio to, deze komt uit op 0.996.

3% Hodl Funds allocatie

In het tweede scenario voegen we een allocatie van 3%, oftewel €300,000, toe van het Hodl Genesis Fund. Dit resulteert in een verdeling van 58.5%, 38.5% en 3%. Met de aanvullende toename in het aandeel cryptocurrency genereert de portefeuille een totaal rendement van 10%, oftewel €1,000,200. Dit is bijna drie keer het rendement van de traditionele 60/40 portefeuille en toont de kracht van diversificatie met een bescheiden blootstelling aan cryptocurrency. De Sharpe ratio verbetert naar een waarde van 1.192 en overschrijdt hierdoor de drempel van 1.

5% Hodl Funds allocatie

In het laatste scenario wordt 5%, oftewel €500,000,-, van het portefeuille toegewezen aan het Hodl Genesis Fund. Hierdoor wordt de verdeling van de portefeuille 57.5%, 37.5% en 5%. Met een allocatie van 5% kunnen we in de grafiek zien dat het rendement van de portefeuille op het hoogtepunt aanzienlijk toeneemt tot een rendement van bijna 50%, oftewel €5,000,000, in iets meer dan een jaar tijd. Echter zagen we door de kerende financiële markt de koersen sterk dalen. Ondanks deze beweging genereerde de herverdeelde portefeuille in totaal een rendement van 14,44% oftewel €1,440,089. De Sharpe ratio verbeterde verder tot 1.285.

Resultaten van de 60% aandelen en 40% obligaties portfolio
Grafiek van de 60% aandelen en 40% obligatie portfolio

Cryptocurrency toevoegen aan een institutionele 60/40 portefeuille

Institutionele investeerders zijn voorzichtiger en streven naar stabiele groei en vermogensbehoud. Daarom nemen we in het basisscenario 60% van de portefeuille in obligaties en 40% in aandelen, met dezelfde indexen als referentie. In de genoemde investeringsperiode zou de basisportefeuille echter een verlies van -3.18% hebben opgeleverd, oftewel -€318,408. Hierdoor is de Sharpe ratio relatief laag en eindigt op 0.141. Dit geeft aan dat het behaalde rendement, in dit geval verlies, proportioneel slechter is dan het genomen risico. Obligaties worden beschouwd als een relatief "veilige investering", echter leidde deze categorie in de afgelopen periode een sterk verlies waardoor de Sharpe ratio sterk werd beïnvloed.

1% Hodl Funds allocatie

In de risicomijdende portefeuille van institutionele beleggers hebben we een kleine allocatie van cryptocurrency toegevoegd, echter resulteerde ook dit nog steeds in een klein verlies. De portefeuille zou een verlies hebben geleden van -0.96% ofwel -€96,463. Desondanks is de Sharpe ratio verbeterd en gestegen naar 0.463. Dit is nog altijd ongunstig maar een verbetering ten opzichte van het basisscenario.

3% Hodl Funds allocatie

Met het toevoegen van meer cryptocurrency aan de portefeuille, genereert de defensievere strategie een positief rendement van 3.47% ofwel €347,426. Het positieve rendement wordt gerealiseerd doordat cryptocurrency fungeert als een buffer voor de negatieve rendementen van aandelen en obligaties. Hierdoor is de Sharpe ratio aanzienlijk verbeterd en komt deze dichter bij de drempel van 1 met een ratio van 0.847.

5% Hodl Funds allocatie

In het laatste scenario behaalt de defensieve strategie de beste resultaten. Het levert een positief rendement op van 7.91%, oftewel €791,315. Dit is een zeer gunstig totaal rendement, vooral gezien de sterke neerwaartse beweging van de markt gedurende meer dan een jaar. Bovendien overschrijdt de Sharpe ratio eindelijk de waarde van 1, wat duidt op een geschikte risico/rendementsverhouding, met een ratio van 1.082.

Resultaten van de 60% obligatie en 40% aandelen portfolio
Grafiek van de 60% obligatie en 40% aandelen portfolio

Hoe een moderne portefeuille er volgens ons uit moet zien

Zoals eerder vermeld, zijn wij van mening dat investeerders een bescheiden blootstelling aan cryptocurrency moeten hebben. De industrie is nog jong en de volatiliteit zou de meeste investeerders slapeloze nachten bezorgen als ze volledig blootgesteld zouden zijn. Hoe dit aandeel eruit zou moeten zien, hangt volledig af van de investeerder, aangezien meer cryptocurrency leidt tot hogere volatiliteit. Ieder heeft hierin zijn eigen risicobehoefte.. Toch laten de verschillende allocaties zien dat een bescheiden blootstelling aanzienlijke voordelen kan bieden voor een portefeuille. Het is echter belangrijk op te merken dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor toekomstige prestaties. Desalniettemin zijn cryptocurrencies het afgelopen decennium de beste activa klasse geweest en blijft de industrie groeien in gebruikers en organisaties.

In 2023 hebben we gezien dat traditionele instellingen langzaam hun standpunt verzachten ten aanzien van cryptocurrency. Zo hebben asset managers zoals BlackRock en Valkyrie bijvoorbeeld Bitcoin ETF's aangevraagd. Andere organisaties, zoals Deutsche Bank, onderzoeken bewaaroplossingen om blootstelling aan digitale activa te krijgen. Ondanks een lange periode van negatief sentiment, zijn er interessante ontwikkelingen gaande. Onze financiële wereld verandert en wij geloven dat een moderne portefeuille met die veranderingen mee moet gaan. Naarmate de tijd vordert, verplaatsen we ons steeds meer naar een digitale omgeving en daarom zien wij cryptocurrency als een logische volgende stap in de financiële evolutie. Wilt u meer weten over wat cryptocurrency kan betekenen voor uw portefeuille? Neem dan via de onderstaande knop contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Maak een afspraak

Ontvang onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de cryptocurrency markt.

SHARE THIS ARTICLE