joe

Wat is Artificial Intelligence in crypto?

GO TO

In de afgelopen jaren heeft de cryptocurrency-sector een toename gezien in belangrijke sectoren zoals Decentralized Finance (DeFi) en Real World Assets (RWA). Binnen dit landschap worden sterke thema's, overtuigingen of trends "narratives" genoemd. Deze narratives hebben invloed op het beleggerssentiment, markttrends en de adoptie van nieuwe technologieën. In 2023 was Artificial Intelligence (AI) een krachtige trend, die zich in 2024 onverminderd voortzet. In deze blog gaan we dieper in op de totstandkoming, de groei en de vooruitzichten van AI in blockchain.

Wat is AI?

AI is een discipline binnen informatica welke steunt op enorme datasets om uiteenlopende problemen op te lossen waar normaal gesproken menselijke intelligentie voor nodig is. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van poëzie, het vervaardigen van afbeeldingen of zelfs het reconstrueren van gezichten, zoals we hebben gezien bij fenomenen zoals deepfakes.

Hoewel het creëren van afbeeldingen of video's een leuke toevoeging is, is dit niet het kerndoel van AI. Door de gehele geschiedenis heen is men altijd op zoek naar vooruitgang, en met name verhoging van de productiviteit. Denk bijvoorbeeld aan de landbouwrevolutie, waar men overstapte van jagen en verzamelen, naar het settelen op één locatie om daar gewassen te verbouwen. Of de Industriële Revolutie, waar machines in het leven werden geroepen om zware werkzaamheden de vereenvoudigen, wat opnieuw leidde tot een toename in productiviteit en efficiëntie.

Met de komst van AI bevinden we ons aan de vooravond van een nieuw tijdperk. Net als voorgaande revoluties streeft AI ernaar de productiviteit zowel in ons professionele als persoonlijke leven te verhogen, wat resulteert in efficiëntere operaties en kostenbesparingen. Wat deze technologie uniek maakt, is het gebruik van enorme datasets en voortdurende verbeteringen in snelheid en intelligentie, zonder beperkt te worden door menselijke capaciteiten.

De verschillende revoluties van onze economie
Bron: https://www.bbntimes.com/science/post-covid19-era-and-the-5th-industrial-revolution

Tegelijkertijd beleven we ook een revolutie op het gebied van cryptocurrency en blockchaintechnologie. Langzaam zien we deze twee sectoren samensmelten, waardoor er een subsector is ontstaan binnen de cryptomarkt die zich volledig richt op AI-aanverwante oplossingen. Hoewel sommige projecten slechts meeliften op de hype rondom AI, zijn er ook projecten die echte problemen aanpakken, zoals de centralisatie van AI.

Een opkomend project is Bittensor, een gedecentraliseerd intelligentienetwerk dat machinaal leren bevordert en de ontwikkeling van AI opnieuw vormgeeft. Bittensor streeft ernaar AI toegankelijk te maken voor iedereen door gebruik te maken van blockchaintechnologie. Hierdoor kunnen gebruikers hun eigen gegevens uploaden om daarmee rendement te genereren, waardoor dit werkveld niet langer wordt beheerd en gekapitaliseerd door een handjevol grote spelers. Wilt u meer weten over Bittensor? Lees dan ons gratis onderzoeksrapport.

Lees het TAO rapport

Steeds meer projecten maken gebruik van AI om hun efficiëntie en productiviteit te verbeteren. Zo wordt bijvoorbeeld binnen sommige projecten AI ingezet om een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) nog verder te decentraliseren. Daarnaast wordt AI ook toegepast in portfoliobeheer, waarbij de technologie gebruik kan maken van duizenden datapunten.

De groeiende populariteit van AI

Hoewel de AI-sector al lange tijd bestaat, was de aandacht hiervoor relatief beperkt. Dit veranderde met de komst van nieuwe oplossingen zoals ChatGPT, de eerste breed toegankelijke AI-tool. Voor het eerst kon het grote publiek gebruikmaken van een goed functionerend instrument en het potentieel ervan begrijpen. Dit werd gevolgd door een explosieve toename van bedrijven die AI-producten ontwikkelden of het opnemen in hun dagelijkse operatie voor verhoogde efficiëntie.

Met het potentieel dat AI toonde, duurde het dan ook niet lang tot beleggers op zoek gingen naar kansen in de markt. Bedrijven die sterk betrokken zijn bij AI, zoals NVIDIA, ervoeren dan ook aanzienlijke groei, gezien de essentiële rol van graphics processing unit (GPU's) in AI-toepassingen. Deze groeiende vraag breidde zich ook uit naar de digitale activa-industrie, wat resulteerde in een sterke opwaartse trend in verschillende AI-crypto projecten.

De toenemende populariteit van AI-protocollen
Bron: tradingview.com

Deze groei komt voort uit het inzicht dat AI de productiviteit en efficiëntie zal verbeteren, terwijl digitale activa een opkomende markt vertegenwoordigen. Naarmate de tijd verstrijkt, verwachten we dat deze integratie verder zal versterken, omdat blockchaintechnologie verschillende uitdagingen van AI kan adresseren. Allereerst maakt het de decentralisatie van AI mogelijk. De markt wordt momenteel gedomineerd door enkele grote organisaties, decentralisatie kan deze machtsverhouding sterk verbeteren en kansen creëren voor men die wenst te participeren. Ten tweede biedt blockchain bescherming en verificatie van gegevens, essentieel voor de ontwikkeling en verbetering van AI. Hierdoor kan de juistheid van gegevens worden geverifieerd, zonder bijvoorbeeld privacy gevoelige informatie bloot te geven.

De Toekomst van AI in Crypto

De AI-sector heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt, getuige de wereldwijde waardering van de AI-markt, die naar verwachting zal stijgen van ongeveer 136 miljard dollar in 2022 tot 738.76 miljard dollar in 2030. Dit cijfer omvat AI-robotica en machinaal leren, maar houdt geen rekening met sectoren zoals hardwareleveranciers als NVIDIA die reeds een waardering van ruim 2 biljoen dollar heeft. Tegelijkertijd bedraagt de huidige marktkapitalisatie van de AI & Big Data cryptocurrency markt ongeveer 40 miljard dollar, wat aanzienlijk groeipotentieel laat zien.

Bovendien hebben deze gedecentraliseerde AI-protocollen een uniek voordeel: ze kunnen voortbouwen op elkaars vooruitgang. Door hun open-source karakter en de beschikbaarheid van openbare gegevens verbeteren deze projecten voortdurend hun producten via gezamenlijke ontwikkeling. Uit interne discussies onder Google-medewerkers, die naar buiten zijn gekomen via uitgelekte documenten, blijkt dat ze de potentiële kracht van open-source AI sterk onderschatten.

Wereldwijde marktkapitalisatie AI - 2030
Bron: https://www.statista.com/outlook/tmo/artificial-intelligence/worldwide / Statista Market Insights

De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) vereist aanzienlijke datasets en voortdurende training voor verbetering. Zodra ontwikkelaars een omvangrijk AI-netwerk hebben opgebouwd, wordt het gecombineerde effect van leren zo indrukwekkend dat geïsoleerde AI-bedrijven moeite kunnen hebben om dit te overtreffen. Hierdoor biedt AI veelbelovende kansen voor de cryptocurrency markt. Net als bij de meeste technologieën worden echter enkele dominante winnaars verwacht in deze sector. Het netwerkeffect, waarbij de waarde toeneemt naarmate er meer deelnemers zijn, onderstreept deze trend. Dit kan resulteren in een groot gedecentraliseerd AI-netwerk of een klein aantal protocollen dat vergelijkbare diensten aanbiedt.

Hodl's Takeaways

Jarenlang was AI niet meer dan een trendy term, maar de laatste tijd groeit het bewustzijn onder het publiek over de potentie van deze opkomende technologie. Op dit moment is er een race gaande tussen diverse technologiebedrijven om de krachtigste AI te ontwikkelen en de markt te domineren. Echter, zoals eerder aangegeven, zou de winnaar wellicht afkomstig kunnen zijn uit de gedecentraliseerde sector. We zien verschillende AI-projecten op open-source platforms die gebruik maken van gedeelde gegevens voor hun ontwikkeling. Hoewel sommige projecten in de digitale activa sector nog in een experimenteel stadium verkeren, verwachten we dat de sector blijft groeien en een essentieel onderdeel van de digitale economie zal worden.

Ontvang onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de cryptocurrency markt.

SHARE THIS ARTICLE