joe

Wat zal het nieuwe all-time high van Bitcoin zijn?

GO TO

In de afgelopen twee maanden onderging Bitcoin een stevige versnelling in zijn opwaartse beweging. Door de snelle stijging, doorbrak Bitcoin op 5 maart zijn vorige all-time high (ATH) van $69.045. Dit prijsniveau werd sinds november 2021 niet meer gezien. Kort hierna corrigeerde de prijs in een scherpe daling naar ~$59.000, waarna de koers weer begon aan zijn herstel.

Met het aantreden van onbekend terrein, is de vraag die bij veel mensen opkomt: waar zal de prijs van Bitcoin deze cyclus eindigen? Hoewel niemand precies de nieuwe top van Bitcoin kan voorspellen, kunnen onze analisten inzichten geven in hoe wij momenteel naar de markt kijken en wat andere sleutelfiguren in de markt verwachten.

Bitcoin betreedt onbekend terrein

Op 10 januari keurde de SEC maar liefst elf Bitcoin spot ETF's goed, waarmee Bitcoin officieel werd geïntegreerd in de traditionele Amerikaanse markten. Deze ETF's bieden investeerders en instellingen de mogelijkheid om te investeren in Bitcoin zonder de ongemakken die komen kijken bij het zelf direct aankopen van de bitcoins. Dit heeft geleid tot aanzienlijke kapitaalinstromen vanuit traditionele markten, een ontwikkeling waarvan nog onduidelijk is wat het exacte potentieel zal zijn. Op dit moment heeft de IBIT ETF van BlackRock alleen al meer dan $9 miljard aan beheerd vermogen verzameld, een aanzienlijk bedrag gezien de korte tijd sinds de lancering. Bovendien bezitten alle ETF's samen inmiddels al ruim 3,75% van het totaal aantal bitcoins en wordt er verwacht dat dit aantal verder zal toenemen. Door het beperkte aanbod kan dit zorgen voor een daadwerkelijke supply squeeze.

Bitcoin inflatie versus tijd

Deze zal mede worden veroorzaakt door de aanstaande Bitcoin Halving, gepland voor april 2024. Na de halving halveert de uitgifte van bitcoin per gemined blok. Momenteel is dit nog 6,25 per blok en circa 900 bitcoins per dag. De Halving zal dit terugbrengen tot 3,125 Bitcoin per blok en ongeveer 450 Bitcoin per dag. Hierdoor wordt Bitcoin nog schaarser dan voorheen. In combinatie met een stijgende vraag kan dit zorgen voor een krachtigere opwaartse trend. Meer informatie over de Bitcoin Halving vindt u via de onderstaande knop.

Lees meer over de Bitcoin Halving

Wat zijn de verwachtingen van anderen?

Met het nieuwe kapitaal dat de markt betreedt en de aankomende Bitcoin Halving, lijkt het een kwestie van tijd dat Bitcoin op zoek gaat naar de nieuwe All-time High van deze cyclus. Maar hoe kijken verschillende partijen naar de toekomst?

De verwachtingen voor de prijs van Bitcoin verschillen aanzienlijk en kunnen vanuit verschillende invalshoeken worden beargumenteerd. Zowel traditionele als crypto-vermogensbeheerders anticiperen positieve prijsbewegingen in de komende 1-2 jaar. Eén van de belangrijke factoren die hieraan bijdraagt is het verwachte soepelere monetaire beleid met de eerste renteverlagingen rond juni.

Pantera Capital

Pantera Capital, een Amerikaans hedgefonds dat gespecialiseerd is in cryptocurrency, verwacht dat de prijs van Bitcoin deze cyclus zal stijgen tot $147.000 tegen het einde van 2025. De argumentatie richt zich op veranderende dynamieken in vraag en aanbod, evenals op de versnelde institutionele adoptie die wordt aangewakkerd door ETF's, wat resulteert in een voorspelling van een opwaartse trend voor Bitcoin.

Ark Invest

Ark Invest, een Amerikaanse investeringsmaatschappij die voornamelijk investeert in technologieaandelen, verwacht dat de prijs van Bitcoin rond 2030 $1 miljoen zal bereiken, zonder zich uit te laten over korte-termijn prijsacties. Desalniettemin zou dit een ongelooflijke groei betekenen, aangezien dit zou resulteren in een samengesteld jaarlijks groeipercentage van Bitcoin van ongeveer 59%. Vanwege de cyclische aard van Bitcoin kan de groei echter in sommige jaren veel hoger zijn, terwijl het in andere jaren negatief is.

Standard Chartered

Standard Chartered, een multinationale bank, voorspelde al in de zomer van 2023 dat de prijs van Bitcoin tegen het einde van 2024 $100.000 zou kunnen bereiken. Op het moment van deze publicatie werd Bitcoin verhandeld tegen ongeveer $30.000, wat een optimistisch standpunt was gezien de markt net uit de cryptowinter was gekomen.

Wat is onze vewachting?

Op basis van onze marktanalyse streven we ernaar om tegen het einde van de cyclus een Bitcoin-prijs van $116.000 te bereiken, tussen juni 2025 en het einde van het jaar. De analyse vertegenwoordigt een fluctuerend gemiddelde van de Bitcoin-prijs en zal zich aanpassen naarmate de tijd verstrijkt. Bij deze risicobeoordelijk zijn factoren zoals de prijs van Bitcoin, tijdsbestek, volatiliteit en afnemende opbrengsten in overweging genomen.

Hoewel ons prijsdoel conservatief lijkt, is er een onbekende variabele die hier stevige invloed op uit kan oefenen: de instroom van kapitaal via ETF's kan de afnemende rendementen van cyclus op cyclus stevig verstoren. Met het in ogenschouw nemen van de inflows die de ETF’s tot op heden ontvingen, is dit een belangrijke factor om nauwlettend in de gaten te houden. Dit leidt mogelijk tot hogere prijsdoelen als gevolg van verstoringen in de dynamiek van vraag en aanbod. Ondanks dat we deze mogelijkheid erkennen, blijven we vooralsnog bij de verwachting die we eerder schetsen. Zien we indicatoren die duiden op een ander scenario, dan passen wij hier onze verwachtingen en strategie op aan.

Naast de prominente rol die Bitcoin tot op heden heeft gespeeld verwachten we een verschuiving naar altcoins zoals Ethereum, en daarna de kleinere altcoins, later dit jaar of begin volgend jaar. Met dit vooruitzicht bieden de aankomende maanden dan ook een interessante kans voor beleggers om zich te positioneren voor deze liquiditeitsverschuiving.

Om te profiteren van deze liquiditeitsverschuiving en de algemene groei van de sector, raden we een gediversifieerde portefeuille van crypto-activa aan. Nobelprijswinnaar en econoom Harry Markowitz zei ooit dat "Diversificatie de enige gratis lunch" is bij beleggen en daar zijn we het mee eens. Het kiezen van de winnaars van een cyclus is extreem moeilijk en kan duur zijn bij verkeerde keuzes. Wij bieden beleggers een gediversifieerde portefeuille aan die wordt beheerd en herbalanceerd door ervaren onderzoeksanalisten. Hierdoor wordt uw belegging in cryptocurrency volledig uit handen genomen en bent u er zeker van dat er grondige analyses vooraf gaan aan een belegging.

Meer leren over de ontwikkelingen in de markt, onze beleggingsstrategieën en de rol van crypto in uw portefeuille? Download dan onze brochure.

SHARE THIS ARTICLE