joe

End-of-Year Rapport

GO TO

Wat gebeurde er in 2023?

In 2023 werd institutionele interesse het belangrijkste onderwerp in de cryptocurrency markt. Het jaar begon met een relatief trage start, waarbij Bitcoin terrein terugwon en de grens van $20.000 overschreed. Er deed zich echter een tegenslag voor toen de stablecoin USDC zijn 1-dollar waarde verloor als gevolg van een bankrun bij Silicon Valley Bank waar een deel van het onderpand van USDC was ondergebracht. Als gevolg van de onzekere marktomstandigheden onderging Bitcoin een correctie tot $18.000. Maar, na het herstel van de waarde van USDC, zette Bitcoin een opwaartse beweging in richting de $28.000.

Tussen april en medio juni vertoonde de markt een lichte neerwaartse trend, waarbij de prijs van Bitcoin daalde tot $24.000. Dit veranderde echter toen er berichten opdoken over BlackRock, 's werelds grootste vermogensbeheerder, die goedkeuring zocht voor een Bitcoin spot exchange-traded fund (ETF).

De interesse van BlackRock in de sector zorgde ervoor dat veel andere vermogensbeheerders hun strategie heroverwogen. Kort daarna kreeg de sector te maken met een toestroom van aanvragen voor Bitcoin spot ETF's. Naarmate meer vermogensbeheerders zich aansloten, werd het positieve sentiment steeds sterker. Bovendien vond er een kritiek moment plaats toen een Amerikaanse rechtbank Grayscale in het gelijk stelde in een zaak tegen de SEC. De rechtbank oordeelde dat de SEC haar spot ETF-aanvraag afwees op valse gronden. Als gevolg daarvan werd het belangrijkste tegenargument van de SEC ongeldig verklaard. Analisten van Bloomberg voorzien momenteel een goedkeuringskans van 90% tussen 5 en 10 januari 2024.

Toen de kans toenam dat de Bitcoin spot ETF zou worden goedgekeurd, begonnen vermogensbeheerders andere investeringproducten voor cryptocurrencies te onderzoeken. Dit leidde tot de introductie van negen op Ether futures gebaseerde ETF's en de aanvraag van twee Ether spot ETF's. Deze versnelde goedkeuringen resulteerde in een golf van marktvertrouwen en een opwaartse trend voor Bitcoin voorbij de $44.000

Resultaten Hodl Fondsen

Reflecterend op 2023 hebben onze Actively Managed- en Algorithmic Tradingstrategieën positieve resultaten behaald van 31 december 2022 tot december 2023, met respectievelijke rendementen van 113% en 135%. De Algorithmic Trading-strategie presteerde uitzonderlijk goed in deze periode, terwijl de Actively Managed-strategie achterbleef bij de prestaties van Bitcoin. Dit was grotendeels te wijten aan het feit dat Bitcoin veel aandacht trok in afwachting van de goedkeuring van ETF's. Dit leidde tot een verschuiving in liquiditeit naar Bitcoin en achterblijvende altcoins.

In het laatste kwartaal van 2023 zagen we echter een opleving in verschillende altcoins, waardoor ze verloren terrein terugwonnen. Vooruitkijkend verwachten we dat Bitcoin in de eerste helft van 2024 een sterk opwaartse trend zal blijven volgen, maar dat in de tweede helft altcoins hun opwaartse momentum zullen herwinnen en beter zullen presteren dan Bitcoin. Deze verschuiving zal in het voordeel zijn van de Actively Managed strategie, omdat deze haar holdings over deze assets diversifieert.

Vooruitzicht 2024

Wij geloven dat 2024 het belangrijkste jaar tot nu toe wordt voor de cryptocurrency-industrie. In ons uitgebreide rapport gaan we dieper in op de verschillende interessante ontwikkelingen die het komende jaar te bieden heeft, waaronder de aanstaande Bitcoin Halving. Download het rapport of maak een afspraak via de onderstaande knop om te bespreken wat cryptocurrencies voor uw portefeuille kunnen betekenen.

Maak een afspraak

SHARE THIS ARTICLE