joe

Investment Thesis: Lending & Borrowing

GO TO

De cryptocurrency markt omvat diverse sectoren, die elk unieke sterke punten en rendementsmogelijkheden bieden. De strategische allocatie over deze sectoren kan het verschil bepalen tussen een goed gediversifieerde portefeuille die positieve rendementen genereert en een geconcentreerde portefeuille die te sterk afhankelijk is van specifieke sectoren. In deze serie belichten we interessante sectoren en gaan we dieper in waarom wij ervoor hebben gekozen om erin te investeren. Onder deze sectoren bevindt zich de belangrijke subsector van Decentralized Finance (DeFi): Lending & Borrowing.

Wat is Lending & Borrowing?

Met de opkomst van DeFi werden de eerste financiële instrumenten ontwikkeld: Lending & Borrowing (uitlenen & lenen). Aanvankelijk was dit instrument vrij eenvoudig en stond het gebruikers alleen toe om van elkaar te lenen. Vanwege de gedecentraliseerde aard van de sector moeten gebruikers doorgaans onderpand verstrekken om een lening te verkrijgen, meestal volledig of overgecollateraliseerd.

Na verloop van tijd werden deze instrumenten complexer en maakten ze lenen tegen een breder aanbod aan tokens op DeFi-platforms mogelijk, ook wanneer het onderpand niet de volledige lening dekt. Dit heeft zich verder ontwikkeld tot een sector die traditionele organisaties toegang verleent tot liquide middelen binnen de cryptocurrency markt. Momenteel staat het bekend als een van de belangrijkste sectoren van DeFi en fungeert het als een cruciale indicator voor de algehele gezondheid van de markt.

Hoe werkt een crypto leenplatform?
Bron: cointelegraph.com

Waarom is Lending & Borrowing belangrijk?

Lending en borrowing is een belangrijke sector, omdat het fungeert als kapitaalmarkt voor gebruikers, investeerders en projecten. Het stelt hen in staat om toegang te krijgen tot liquide middelen en biedt tevens mogelijkheden om rendement te genereren.

Bovendien heeft deze sector zich de afgelopen vier jaar getransformeerd van een focus uitsluitend op de cryptocurrency sector naar het aanbieden van "Real-World Assets" op de markt. Deze "Real-World Assets" omvatten bijvoorbeeld investeringen in Amerikaanse staatsobligaties, waarbij in feite geld wordt uitgeleend aan de Amerikaanse overheid. Andere protocollen kijken naar verschillende opties, zoals het uitlenen van kapitaal aan organisaties die niet in de cryptocurrency sector werken. Hierdoor verdienen deze projecten geld buiten de sector, wat zorgt voor duurzame opbrengsten voor henzelf en hun gebruikers. Klik hieronder voor meer informatie over verhalen met betrekking tot "echte wereld assets".

Lees het RWA artikel

Naarmate de cryptocurrency markt blijft groeien in gebruikers en meer instellingen toetreden, wordt verwacht dat er meer kapitaal de markt in zal vloeien. Met het oog op de relatief stabiele rendementen die kunnen worden behaald op onder andere stablecoins, maakt het uitlenen van dit kapitaal een interessante gelegenheid voor aanvullend rendement.

Waarom moet Lending & Borrowing deel zijn van een beleggingsportefeuille?

Een goed gediversifieerde portefeuille is essentieel voor blijvende rendementen en binnen cryptocurrency staat DeFi centraal als een essentieel onderdeel. DeFi is echter zeer divers, waardoor het moeilijk is om het als één sector te beschouwen. Toch kunnen we stellen dat Lending & Borrowing het kloppende hart is van DeFi. Deze sector ontwikkelt zich voortdurend. Mede door de recente trend rondom Real-World Assets wordt de markt verder gedreven richting een nieuw tijdperk voor het genereren van aanvullende rendementen. Gezien de cruciale rol in DeFi, de voortdurende evolutie en de mogelijke toestroom van nieuw kapitaal, zijn we ervan overtuigd dat elke cryptocurrency-portefeuille een allocatie in de sector van Lending & Borrowing zou moeten hebben.

Total Value Locked in de Lending Sector
Bron: defillama.com

Zoals te zien is in de illustratie, heeft de lending sector aanzienlijke groei doorgemaakt van 2021 tot halverwege 2022, met een stijging van de Total Value Locked (TVL) van ongeveer $4 miljard naar meer dan $50 miljard. De crypto-winter had echter een nadelig effect op de sector, wat leidde tot een afname van liquiditeit en een daling van de TVL tot ongeveer $10 miljard. Begin 2024 was de TVL weer gegroeid tot ongeveer $23 miljard, wat duidt op een terugkeer van kapitaal naar de markt. Met de voortdurende verbetering van de crypto-industrie en de start van een nieuwe bullmarkt, staat de lending sector klaar om opnieuw een cruciale rol te spelen. Gebruikers die op zoek zijn naar extra kapitaal en hogere rendementen zullen waarschijnlijk opnieuw de weg naar de lending sector vinden. In maart 2024 bereikte de TVL meer dan 35 miljard dollar.

Interessante Lending & Borrowing Projecten

De sector bestaat uit honderden verschillende projecten, elk met zijn eigen bedrijfsmodellen en focuspunten. Een interessant project dat zich richt op een specifieke niche is Maple Finance, een kapitaalmarkt welke zich exclusief richt op institutionele en individuele geaccrediteerde investeerders. Zoals eerder vermeld, wordt verwacht dat de markt zal groeien in gebruikers en instellingen, waarbij deze financiële instellingen behoefte zullen hebben aan een kapitaalmarkt met hoogwaardige normen. Maple Finance streeft ernaar deze kloof te dichten door een platform te bieden waarop deze instellingen toegang kunnen krijgen tot de liquiditeit van de cryptocurrency sector. Voor meer informatie over Maple Finance, kunt u on uitgebreide rapport lezen dat dieper ingaat op het platform en de $MPL-token.

Lees meer over Maple Finance

Een ander interessant project is GoldFinch, dat zich richt op het verstrekken van kapitaal aan bedrijven wereldwijd. Het platform heeft verschillende lending pools geïntroduceerd, zoals de Africa Innovation Pool, die bedoeld is om toonaangevende fintech-bedrijven in Afrika te ondersteunen. Dit betekent een significante vooruitgang, omdat het opkomende markten in staat stelt om toegang te krijgen tot wereldwijde liquiditeit buiten de traditionele financiële markten. Op dit moment beheert GoldFinch in totaal $83,33 miljoen aan actieve leningen, waarvan al $48,92 miljoen is terugbetaald.

Belangrijke inzichten van Hodl

Ondanks dat Lending & Borrowing een van de oudste sectoren van DeFi is, blijft het een fundamentele pilaar. De afgelopen vier jaar heeft deze sector aanzienlijke evolutie doorgemaakt, waardoor de integratie van Real-World assets en duurzame opbrengsten binnen de cryptocurrency sector mogelijk is geworden. Bovendien dient het als toegangspoort voor traditionele financiële instellingen om liquiditeit binnen de cryptocurrency sector te verkrijgen, waardoor de kloof tussen traditionele financiering en DeFi wordt overbrugd. Deze symbiotische relatie vergroot de relevantie van de sector en haar potentieel voor exponentiële groei. Wij zijn er daarom van overtuigd dat Lending & Borrowing een cruciale rol zal blijven spelen in cryptocurrency-portefeuilles.

Aan de kern van deze inzichten licht het belang van het diversifiëren van een portefeuille. Hierdoor profiteert men van de algehele groei van de markt en wordt het risico vermeden dat er op het verkeerde paard wordt gewed. Het creëren van een goed gediversifieerde portefeuille vereist echter onderzoek en diepgaande kennis van de industrie. Bij Hodl geloven we dat elke moderne portefeuille een allocatie aan cryptocurrency moet hebben en met professionele beleggingsfondsen streven we ernaar professionele beleggers hierbij te helpen. Benieuwd naar wat cryptocurrency kan toevoegen aan uw portefeuille? Maak een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

Maak een afspraak


Ontvang onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de cryptocurrency markt.

SHARE THIS ARTICLE