joe

Wat is Anchor Protocol (ANC)?

GO TO

Introductie Anchor Protocol (ANC)

Tot voor kort was een spaarrekening één van de veiligste manieren om geld op te staan en een vermogen op te bouwen. Met een inflatie die in 40 jaar niet zo hoog was en lage rentestanden, zijn de rollen echter omgedraaid. Door de snelheid waarmee mensen hun spaargeld zien verdampen zijn ze op zoek gegaan naar alternatieve methoden om hun vermogen te beschermen en op te bouwen. Hierin wordt al snel gebruik gemaakt van traditionele investeringen in aandelen, obligaties en onroerend goed, maar sinds kort maakt Decentralized Finance (DeFi) ook deel uit van deze lijst.

Deze DeFi platformen bieden meerdere investeringsmogelijkheden aan om rendement te kunnen behalen, zoals lenen (Borrowing) en kredietverstrekken (Lending), liquiditeit verschaffen, en verschillende spaarproducten. De spaarproducten die op deze DeFi-platforms worden aangeboden, verschillen met name in de ondersteunde cryptocurrencies en de aangeboden rentepercentages. Een veelvoorkomend spaarproduct in DeFi is “single asset staking”, gebruikers kunnen hiermee rente verdienen op één ondersteunde cryptocurrency. De verdiende rente wordt uitbetaald in dezelfde cryptocurrency, met het risico dat de waarde van de cryptocurrency sneller daalt dan het resultaat dat met de rente wordt behaald.

Andere DeFi platforms probeerden het probleem van volatiliteit op te lossen door spaarproducten aan te bieden op stablecoins, cryptocurrencies die qua waarde gekoppeld zijn aan de US Dollar. Deze platforms ervaren echter weer het nadeel van een rente die in cyclussen varieert, waardoor hetzelfde probleem kan ontstaan met een lage rente en een hoge inflatie van de US Dollar.

Anchor wil dit probleem oplossen door gebruikers een gedecentraliseerde geldmarkt (Terra Money Market) te bieden die opereert op de Terra blockchain. Het protocol geeft gebruikers de mogelijkheid om de stablecoin TerraUSD (UST) te lenen en uit te lenen om zodoende rendement te behalen. Het protocol genereert dit rendement door rente en dividenden op basis van staking rewards. Personen die UST storten, worden beloond met een vaste rente van 19,5% op hun investeringen, een van de hoogste rentepercentages op stablecoins. Dit resulteert in een stabiel rendement dat hoger is dan het inflatiepercentage, wat mensen in staat stelt om hun vermogen te beschermen en uit te bouwen.

Anchor Protocol Technologie

Om de onderliggende technologie van het Anchor Protocol volledig te kunnen begrijpen, moet de Terra Money Market goed worden toegelicht. Deze markt bestaat uit leners en kredietverstrekkers van UST. Degene die hun geld beschikbaar stellen, de kredietverstrekkers, verdienen rente op hun deposito’s, terwijl leners bonded Assets (bAssets) als onderpand beschikbaar stellen om UST te kunnen lenen.

Terra Money Market

bAsset

Een bAsset is een token dat een gestaakte cryptocurrency vertegenwoordigt op een Proof-of-Stake blockchain. Net als de onderliggende staked asset, betaalt een bAsset de houder staking rewards. Waar het staken normaal resulteert in het vastzetten van je fondsen, biedt de vertegenwoordiging door een bAsset de mogelijkheid om deze over te dragen. Hierdoor kan de token verhandeld worden, maar ook gebruikt worden in Decentralized Finance diensten, zoals het beschikbaar stellen van deze fondsen als onderpand. Momenteel ondersteunt Anchor Luna, Ethereum, Atom en Avalanche bAssets als onderpand.

De bAssets in onderpand creëren een passief inkomen van staking rewards, die Anchor omzet in UST en distribueert als rente aan de kredietverstrekkers.

Anchor Protocol Use Case

Anchor Protocol biedt een leen- en uitleenmarkt exclusief voor de stablecoin UST. Kredietverstrekkers (Lenders) van UST ervaren hoge rentepercentages op hun deposito’s zonder het risico dat vermogen in de loop der tijd in waarde daalt. Leners (Borrowers) kunnen op hun beurt deze fondsen lenen tegen een vastgestelde rente, met als enige eis dat ze een onderpand beschikbaar stellen dat gelijk is aan of groter is dan het geleende bedrag.

Het protocol ondersteunt meerdere cryptocurrencies, maar het meest gekozen onderpand is bLuna. Dit is geen verrassing, daar Anchor is opgericht door Terraform Labs, de oprichters van de Terra Blockchain. Luna is de eigen coin van de Terra Blockchain en het gebruik van Luna in Anchor biedt directe voordelen voor de waarde en het ecosysteem van Luna.

Bevordering van de UST ecosysteem

De oprichting van Anchor heeft de groei van het Terra en UST ecosysteem sterk bevorderd. Op dit moment is UST de enige cryptocurrency waarop rente kan worden verdiend op de Earn pagina, waardoor er vraag wordt gecreëerd naar de currency. Om bLuna te verkrijgen, moet Luna worden gekocht en worden gestaakt. Dit heeft geresulteerd in een totaal van $5B aan Luna dat is gestaakt bij Anchor, waardoor het aanbod van Luna drastisch afneemt terwijl de vraag juist toeneemt.


Anchor Protocol Ecosysteem

Anchor protocol is uitgegroeid tot één van de grootste geldmarkten in DeFi. De totale opgeslagen waarde is gestegen tot bijna $20B, wat niet alleen meer gebruikers, maar ook DeFi projecten heeft aangetrokken. Een van deze projecten is het Mirror protocol, dat een DeFi platform is welke gebruikers in staat stelt crypto-activa uit te geven die de prijs van werkelijke activa volgen. Een andere nauwe partner van Anchor is het Mars protocol dat zich richt op het aantrekken van deposito’s en het uitlenen hiervan, terwijl liquiditeits- en faillissementsrisico’s worden gecontroleerd.

Anchor Protocol Ecosysteem

De meest opmerkelijke samenwerking van Anchor is die met Terraform Labs, dat financiële infrastructuur biedt voor de volgende generatie van gedecentraliseerde toepassingen. De organisatie is de ontwikkelaar van de Terra Blockchain en de bijbehorende Luna en UST token.

Anchor Protocol Nieuws

sAvax geaccepteerd als onderpand

Sinds kort is het mogelijk om gestaakte Avalanche (sAVAX) als onderpand te gebruiken om zodoende UST te kunnen lenen. De community heeft hierover gestemd en besloten dat de toevoeging van sAVAX het ecosysteem verder zal ontwikkelen, omdat gebruikers meer keuzes hebben in het te deponeren onderpand. Sinds de implementatie van sAVAX op 23 maart, is de totale onderpandwaarde gestegen tot $21.62M.

Anchor Protocol live op Avalanche


Bron: @TerraLunaDaily

Aanpassing van de rentepercentage

Door de grote instroom van nieuwe gebruikers in de afgelopen maanden is de uitbetaalde rente exponentieel gegroeid. De gegenereerde inkomsten uit staking rewards zijn echter niet voldoende gebleken om de uitbetaalde rente volledig te kunnen dekken. Doordat de extra benodigde fondsen worden gedekt door de Yield Reserve, is deze reserve de afgelopen maanden snel afgenomen. Om dit tegen te gaan, stemde de community in met het voorstel om het rentepercentage aan te passen aan de fondsen in de Yield Reserve.

Stijgt deze reserve met 1,5% of meer, dan stijgt de uitbetaalde rente met 1,5%, en omgekeerd als de reserve daalt. Uiteindelijk is deze wijziging voor beide partijen de beste oplossing voor de lange termijn: de belegger heeft een duidelijke inschatting van wat hij gaat verdienen en het protocol houdt er een duurzamer bedrijfsmodel aan over.

Anchor Protocol Koers

Na de lancering van de token tegen een prijs van $3,72, is deze snel gestegen tot over de $7. Dit niveau werd echter snel verloren toen Bitcoin zijn daling inzette in mei 2021. Sindsdien bevind de token zich in een accumulatie zone tussen de 2 en 4 dollar, zoals onderstaand weergegeven.

Anchor Protocol Price

De meest recente beweging van $1,50 naar $6 werd veroorzaakt door de landering van de token op de exchange Binance welke een groot bereik heeft onder retail beleggers. Deze timing viel ook samen met de groeiende belangstelling voor het Terra ecosysteem. Doordat het protocol een rendement van 19,5% belooft op stablecoins, was dit des te meer reden voor beleggers om er gebruik van te maken in een zijwaarts bewegende markt.

Koersbeweging ANC

In de prijsactie van de afgelopen twee weken laat ANC een higher high zien, vergelijkbaar met de laagstelage koers in februari. Het is echter nog afwachten of de kracht van deze opwaartse beweging sterk genoeg is. De token bevindt zich momenteel nog onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde (moving average) en loopt het risico om op korte termijn een Death Cross te vertonen wanneer de 50-daags voortschrijdend gemiddelde neerwaarts kruist met de 200-daags voortschrijdend gemiddelde.

Opmerkelijk is dat de governance keuzes van het protocol tot dusverre niet hebben geleid tot volatiliteit van de prijs. Dit kan impliceren dat de investeerders van de token een langetermijnstrategie hebben.

Wilt u het volledige rapport doornemen? Ons rapport biedt diepgaande analyses in het team, tokenomics, technologie en meer. Wilt u direct toegang tot al onze onderzoeksrapporten? Maak dan een account aan in onze portal.

SHARE THIS ARTICLE