joe

Wat kan er worden verwacht van de goedkeuring van een BTC ETF?

GO TO

De cryptocurrency markt staat op het punt van een transformatie, nu de goedkeuring van een Bitcoin spot Exchange Traded Fund (ETF) door de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) in zicht is. Dit evenement is niet enkel een mijlpaal voor Bitcoin-investeerders, het zou een keerpunt kunnen zijn in de acceptatie van cryptocurrencies door de financiële wereld. In dit artikel onderzoeken we de implicaties van een Bitcoin ETF, van marktdynamiek tot de oorspronkelijke filosofie. Omdat de ware impact van een Bitcoin spot ETF nog onduidelijk is, gaan we dieper in op dit complexe aspect.

Spot versus Futures ETF's: Wat is het verschil?

De markt zag eerder al de introductie van verschillende futures-gebaseerde Bitcoin ETF's, die inzicht bieden in de interactie tussen deze financiële instrumenten en de cryptocurrency-markt. Futures gebaseerde ETF's draaien om Bitcoin-futures contracten, een financieel derivaat dat een overeenkomst vertegenwoordigt om Bitcoin te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs in de toekomst, in plaats van een directe transactie van de cryptocurrency zelf. Als gevolg hiervan stroomt het kapitaal dat in deze ETF's is geïnvesteerd niet direct in de Bitcoin-markt. Deze ETF's regelen voornamelijk prijsverschillen in contracten, wat potentieel kan leiden tot een loskoppeling van de prestaties van de ETF met de marktprijs van Bitcoin.

Spot Bitcoin ETF versus Futures ETF

Een spot Bitcoin ETF is daarentegen een directer beleggingsinstrument. Doordat de ETF daadwerkelijk Bitcoin als onderliggend product dient in te kopen, ontstaat er een directere blootstelling aan Bitcoin zelf. Hierdoor ontstaat er een grotere zekerheid door het daadwerkelijke onderpand en valt het volgens de opzet van het beleggingsproduct binnen de gebruikelijke methoden van traditionele en institutionele partijen. Deze ETF zou dan ook de deuren kunnen openen naar nieuw kapitaal, indien de markt ook besluit dit onderdeel te maken van de beleggingsportefeuille. Dit kan dan ook een significante vervolgstap zijn in de ontwikkeling van Bitcoin én de cryptocurrency markt in zijn geheel.

Historische Parallel met Goud ETF's

Om een idee te krijgen van de impact van een spot ETF kan er gekeken worden naar de eerdere lancering van de goud ETF, een beleggingsklasse met enkele gelijkenissen. Deze gebeurtenis was een bepalend moment in de beleggingsgeschiedenis en transformeerde op significante wijze hoe goud werd benaderd en verhandeld. Door het investeringsproces te vereenvoudigen, openden de ETF's de toegang tot beleggen in goud voor een breder publiek en elimineerden ze de complexiteiten die gepaard gaan met het verwerven en opslaan van fysiek goud. Maurice, onze CEO, merkte op dat 'Tijdens de initiële fase van Goud ETF's draaiden de zorgen van beleggers voornamelijk om de fysieke opslag van goud. Vragen over de exacte locaties van opslag, de beveiliging van deze faciliteiten en de beschermende maatregelen voor het goud stonden centraal, wat de natuurlijke bezorgdheid weerspiegelde die gepaard gaat met innovatieve financiële instrumenten.'

Het succes van goud ETF's weerspiegelt de krachtige rol van financiële innovatie in het vergroten van de toegang tot de markt. Ze boden niet alleen bescherming tegen marktvolatiliteit en een schild tegen inflatie, maar werden ook een onderdeel van gediversifieerde beleggingsportefeuilles. Het gemak van het verhandelen van een goud ETF op beurzen en de kostenefficiëntie ten opzichte van fysiek goud trok zowel particuliere als institutionele beleggers aan.

In essentie transformeerden goud ETF's de goudmarkt, waardoor het een meer geïntegreerd onderdeel werd van het financiële systeem en beleggers een mogelijkheid bood om deze traditionele activa op te nemen in hun beleggingsstrategieën.

Verwachtingen op de Markt

De potentiële goedkeuring van een Bitcoin ETF door de SEC heeft geleid tot gemengde verwachtingen onder beleggers en analisten. Sommigen voorspellen een koersstijging, terwijl anderen voorzichtig zijn in hun optimisme. Zij wijzen op een mogelijk 'sell the news event'. Deze voorzichtige houding is niet ongegrond, aangezien we eerder hebben gezien dat activa correcties ondergaan na de voorafgaande anticipatie op significante gebeurtenissen.

Eerdere gebeurtenissen, zoals die op de lancering van Bitcoin-futures op de CME, bieden waardevolle inzichten, maar bieden ook geen garanties. De lancering van de goud ETF dient als een relevant voorbeeld, waarbij tegen de verwachtingen in van onmiddellijke prijsstijgingen, de markt aanvankelijk een neergang beleefde voordat de prijzen uiteindelijk stegen. Dit patroon benadrukt de veelzijdige en soms onvoorspelbare aard van markt reacties.

Instroom van kapitaal

De voornaamste reden dat men uitkijkt naar een Bitcoin spot ETF is het potentieel kapitaal dat de markt kan invloeien door beleggers en partijen die nog niet eerder de crypto markt konden betreden. Onduidelijkheid omtrent regelgeving en het ontbreken van conventionele beleggingsmogelijkheden hebben een deel van de markt, vooral institutionele beleggers, afgeschrikt om deel te nemen aan de cryptomarkt. Een ETF, met zijn vertrouwde regelgevende kader, zou deze barrières kunnen verlagen en een eenvoudig pad kunnen bieden voor deze investeerders om blootstelling aan Bitcoin te verkrijgen.

Er is een algemene consensus dat goedkeuring van een Bitcoin ETF zou kunnen leiden tot een exponentiële toename van kapitaal dat toegang heeft tot Bitcoin. Voormalig Managing Director van BlackRock, Steven Schoenfeld, merkte op tijdens de Digital Asset Summit van CCData in Londen dat de goedkeuring van een ETF $200 miljard naar Bitcoin zou kunnen brengen. Ook AllianceBernstein, een wereldwijd vermogensbeheerbedrijf, verwacht een aanzienlijke toename in het beheer van crypto-activa na goedkeuring van een ETF. Deze voorspellingen suggereren dat de goedkeuring van de ETF een transformerend moment zou kunnen zijn voor Bitcoin, waarbij in de loop van de tijd aanzienlijk kapitaal wordt aangetrokken naarmate meer beleggers en vermogensbeheerders de waarde erkennen van het toewijzen van fondsen aan Bitcoin ETF's.

Maurice benadrukt dit punt verder door te stellen: 'De goedkeuring van een Bitcoin spot ETF zou het proces voor Amerikaanse beleggers om blootstelling aan Bitcoin te verkrijgen vereenvoudigen, omdat het de cryptocurrency integreert in een vertrouwd en gereguleerd beleggingskader. Deze toegankelijkheid, gecombineerd met de regelgevende duidelijkheid die gepaard gaat met een ETF, maakt Bitcoin tot een toegankelijker actief voor een breder scala van beleggers in de Verenigde Staten.'

Deze groei wordt naar verwachting gedreven door institutioneel kapitaal, hedgefondsen, pensioenfondsen en private vermogensbeheerders die steeds meer geïnteresseerd zijn in de diversificatievoordelen en het potentieel voor hoge rendementen dat Bitcoin biedt. De toegankelijkheid van een Bitcoin ETF zou kunnen dienen als een drijfveer voor deze investeerders, die een gereguleerd en liquide middel biedt om de markt te betreden.

Een dergelijke instroom van institutioneel geld in het Bitcoin-ecosysteem zou niet alleen cryptocurrency valideren als een volwassen beleggingsklasse, maar zou ook een deel van de volatiliteit kunnen verminderen waar Bitcoin om bekend staat. Het langetermijnperspectief van institutionele beleggingen, gekoppeld aan de grootte van het kapitaal, zou een nieuw niveau van stabiliteit en groei naar de Bitcoin-markt kunnen brengen.

Prijs Impact

De onmiddellijke marktreactie op goedkeuring van een Bitcoin ETF is een complexe mix van beleggerssentiment, marktgereedheid en vergelijkbare historische gebeurtenissen. Waar sommige marktdeelnemers een snelle prijsstijging verwachten, zijn anderen sceptisch en trekken parallellen met de initiële nasleep van de goud ETF. Het voorbeeld van een goud ETF is leerzaam en laat zien dat directe markt reacties tegenstellend kunnen zijn. In het geval van Bitcoin zou een onmiddellijke piek getemperd kunnen worden door een reeks factoren, waaronder winstnemingen of verzadiging van de markt.

Impact of a Gold ETF
Source: tradingview.com

Bij het kijken voorbij de directe reactie, zou de langetermijn prijs van Bitcoin na goedkeuring van een ETF gekenmerkt kunnen worden door een afname van volatiliteit. Institutionele partijen hanteren doorgaans een langetermijnshorizon en doen dit met een groter kapitaal. Daarom zou het langetermijneffect van een Bitcoin ETF kunnen resulteren in een geleidelijke koersgroei, wat een volwassen wordende markt en een breder acceptatie van Bitcoin als een legitieme beleggingsklasse weerspiegelt.

Het Debat Over Decentralisatie en Custodianship

Niettemin juicht niet iedereen de komst van een Bitcoin ETF toe. De fundamenten van de filosofie van Bitcoin draaien om de begrippen decentralisatie en zelfbewaring, zoals weerklinkt in de populaire uitspraak binnen de crypto gemeenschap: 'not your keys, not your coins'. Een Bitcoin ETF voegt een gecentraliseerd element toe aan investeringen in Bitcoin, aangezien de ETF-provider de werkelijke bitcoins in bezit heeft en aandelen uitgeeft die het eigendom hiervan vertegenwoordigen.

Deze centralisatie is een verschuiving ten opzichte van de oorspronkelijke ethos van Bitcoin, waarbij de nadruk lag op het opereren buiten gecentraliseerde financiële systemen. De reis van Bitcoin van een gedecentraliseerde cryptocurrency naar een waardeopslag, en nu mogelijk een gevestigde beleggingsklasse, weerspiegelt zijn evoluerende rol in de financiële wereld.

Desalniettemin roept de inherent aanwezige centralisatie in een Bitcoin ETF, ondanks dat het zijn investeerders bestand verbreedt en mogelijk de adoptie vergroot, zorgen over controle concentratie en custodianship risico’s. Dit staat in contrast met de gedecentraliseerde, zelfbewaring aard waar Bitcoin voor pleit.

Ondanks dit wijst Maurice erop: 'Investeerders hebben nog steeds de keuze om zich te houden aan de principes van Bitcoin - ze kunnen kiezen voor zelfbewaring.' Dit benadrukt dat de introductie van een Bitcoin ETF de traditionele methoden van Bitcoin-beleggingen niet elimineert, maar eerder een optie toevoegt aan de de mogelijkheden voor beleggers. Sommigen geven mogelijk prioriteit aan het gemak en de betrouwbaarheid van een ETF, terwijl anderen ervoor kunnen kiezen om trouw te blijven aan de oorspronkelijke principes van Bitcoin. De keuze tussen een ETF en het rechtstreeks bezitten van Bitcoin hangt uiteindelijk af van de beleggingsstrategie van een individu en hun kijk op het belang van de fundamentele ethos van Bitcoin.

Conclusie

De goedkeuring van een Bitcoin ETF door de SEC zou een belangrijke mijlpaal betekenen voor Bitcoin en de gehele cryptocurrency markt. Hoewel het historisch voorbeeld van de goud ETF duidt op een groei op de langetermijn, kan er initieel aardige volatiliteit aan vooraf gaan. Een ETF opent de deuren naar nieuw kapitaal, wat voorheen afwachtend was van een gereguleerd beleggingsproduct. Onze verwachting is dan ook niet óf er kapitaal vanuit deze partijen de markt invloeit, maar wanneer. Wij kijken uit naar de uitspraak, die momenteel gepland staat voor 5-10 januari.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die dit kan bieden voor uw portfolio? Plan een afspraak met een van onze adviseurs om persoonlijk advies te krijgen.


Maak een afspraak

Ontvang onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de cryptocurrency markt.

SHARE THIS ARTICLE