joe

Marktupdate: Mei

GO TO

Cryptocurrency markt ondergaat daling

Na het hoogtepunt van 31.000 dollar in april, vond er in de eerste twee weken van mei een correctie plaats op de cryptocurrency markt en daalde de Bitcoinkoers naar zo’n 25.800 dollar. Veel ogen waren deze maand gericht op de vergadering van het Federal Open Markets Committee (FOMC), waarin de nieuwe rentetarieven bekend werden gemaakt. Ook ging er weer veel aandacht uit naar de publicatie van het Amerikaanse inflatiecijfer. De Fed nadert het verwachte hoogtepunt van de rentestand, maar dan moet dit beleid wel haar vruchten afwerpen in het tegengaan van de hoge inflatie.

Daarnaast kregen de grootste blockchains, Bitcoin en Ethereum, te maken met congestie door de explosieve toename in populariteit van de zogenaamde "memecoins". Het grote aantal transacties leidde tot opstoppingen die resulteerden in een sterke stijging van de transactiekosten. Op sommige momenten kostte een transactie op het Ethereum-netwerk ruim 100 dollar per transactie. Ook werd in de markt de adoptie van traditionele instellingen voortgezet toen BNP Paribas, Goldman Sachs, Deloitte en andere grote instellingen aankondigden te werken aan een nieuwe blockchain met de naam "Canto Network".

De prijs van Bitcoin en de evenementen gedurende de maand mei

Centrale banken zetten renteverhogingen voort

Op 3 mei vond de vierde vergadering van het Federal Open Markets Committee (FOMC) plaats. Tijdens deze vergaderingen maakt het FOMC haar rentebeleid bekend. Gedurende de vergadering ondervond Bitcoin wederom stevige volatiliteit, met een koersstijging van 28.300 dollar naar meer dan 30.000 dollar. Het FOMC maakte bekend dat het de rentestand met 0,25% zal verhogen tot 5,25%. Hiermee komt de rentestand uit op de verwachte prognose voor dit jaar. Op dit moment verwacht de markt een renteverlaging van 0,75% gedurende de rest van het jaar.

Als economische cijfers, zoals de inflatiecijfers, in de komende maanden niet aan de verwachtingen voldoen, kunnen er toch meer renteverhogingen plaatsvinden. Het is dan ook van belang om deze cijfers nauwlettend in de gaten te houden. Tegenvallende cijfers zullen dan ook leiden tot een nieuw actieplan van de Fed, een scenario waar de markt momenteel nog geen rekening mee heeft gehouden.

Laatste inflatiecijfers zorgen voor gemengde signalen

Op 10 mei werden de meest recente Consumer Price Index (CPI) cijfers bekendgemaakt. Deze Amerikaanse inflatiecijfers zorgden wederom voor gemengde signalen. De maand-op-maand CPI kwam overeen met de verwachtingen en de jaar-op-jaar CPI kwam zelfs met 0,1% beter uit de bus. Echter viel het kerninflatiecijfer, de Core-CPI, hoger uit met 0,1%. Dit kerninflatiecijfer omvat de prijsverandering van goederen en diensten en sluit volatiele elementen zoals voedsel en energie hierin uit. Deze gemengde cijfers zorgden dan ook voor forse schommelingen rondom de publicatie. De Bitcoinkoers steeg in korte tijd met meer dan 1.000 dollar tot 28.300 dollar. Echter volgde hierna een snelle correctie waardoor de prijs weer daalde naar 26.800 dollar. In de dagen daarna zette Bitcoin zijn daling voort tot 25.800 dollar.

Core CPI gedurende 2023

Momenteel laat de algemene CPI zien dat de prijzen minder snel stijgen, maar de Core CPI blijft vooralsnog het hele jaar relatief hoog. Ongeveer een kwart van de CPI wordt bepaald door voedsel- en energieprijzen. Doordat deze prijzen erg wispelturig zijn, worden deze uitgesloten in de Core CPI. Doorgaans is dit een betere indicator van het inflatiecijfer, al werd deze in de afgelopen maand sterk beïnvloed door de stijgende prijzen van tweedehands auto’s en trucks. Deze groep steeg namelijk met zo’n 4%, waar andere categorieën een langzame prijsdaling noteren.

Drukte op de blockchains

In de eerste twee weken van mei ondervonden het Ethereum- en Bitcoin-netwerk beide congestie als gevolg van de explosieve toenamen in populariteit van memecoins. De enorme koersstijgingen van enkele coins resulteerden in een forse stijging van het aantal transacties op beide netwerken. Door de vooralsnog gelimiteerde capaciteit op beide netwerken, resulteerde deze drukte voor hoge transactiekosten. Zo bedroeg een transactie op het Ethereum-netwerk op een zeker moment zelfs meer dan 100 dollar. Memecoins waren al bekend op het Ethereum-netwerk, maar nu hebben deze speculatieve tokens ook hun weg naar Bitcoin gevonden.

Eerder dit jaar werden Non-Fungible Tokens (NFT's) toegevoegd aan het Bitcoin blockchain-netwerk. Gebruikers konden hiermee video's, afbeeldingen en andere inhoud aan Satoshis toevoegen, de kleinste denominatie van een Bitcoin. Dit leidde ertoe dat programmeurs ook fungibele (overdraagbare) tokens op Bitcoin zijn gaan implementeren. Door de introductie van de BRC-20 tokenstandaard werd dit gerealiseerd. De hype van de memecoins op het Ethereum-netwerk sloeg dan ook makkelijk over naar het Bitcoin-netwerk.

De introductie van BRC-20 heeft voor behoorlijk wat discussie gezorgd onder Bitcoin-gebruikers. Sommigen zien de nieuwe tokenstandaard als spam, omdat deze tokens ruimte innemen in de blokken waardoor transacties trager worden en de kosten hiervan stijgen. Anderen zijn juist blij dat het Bitcoin-netwerk nieuwe technologische ontwikkelingen ondergaat.

Terwijl Bitcoin enkel nadelige gevolgen ervaart van deze drukte, profiteert Ethereum er op bepaalde gebieden juist van. In 2022 is Ethereum overgestapt van Proof-of-Work naar Proof-of-Stake, waardoor er veel minder nieuwe Ether wordt uitgegeven. Ook is er een mechanisme toegevoegd waarin Ether wordt van de markt wordt gehaald wanneer het aantal transacties een bepaalde grens bereikt. Door de toegenomen activiteit op Ethereum is er in de afgelopen 30 dagen meer dan 147.000 Ether uit de circulatie gehaald, waardoor Ethereum ‘deflatoir’ wordt. Hoewel dit een voordeel is, lost dit niet het huidige probleem van de verstopte blockchain op.

Gedurende de afgelopen 30 dagen is er meer dan 147.000 ETH verbrand als gevolg van verhoogde activiteit

De plotselinge congestie van de grootste netwerken laat zien hoe belangrijk het is om deze netwerken schaalbaar te maken. De bekendste en meest gebruikte schalingsoplossing op Bitcoin is het Lightning Network, waarbij gebruikers lagere kosten en snellere transacties ervaren. De adoptie van het Lightning Network verloopt echter nog niet optimaal, aangezien er zich slechts 5.300 Bitcoins op het netwerk bevinden.

Het Ethereum-netwerk heeft verschillende schaalbaarheidsoplossingen zoals Optimism en Arbitrum. Maar het hoofdnetwerk moet nog steeds de transactiecapaciteit vergroten, omdat ook schaalbaarheidsoplossingen op Ethereum hinder ondervinden wanneer het hoofdnetwerk overbelast raakt.

Traditionele financiële instellingen verkennen nieuwe blockchain

Op 9 mei werd een artikel op Businesswire gepubliceerd over een groep traditionele instellingen zoals Deloitte, Goldman Sachs en Microsoft, die van plan is om deel te nemen aan een nieuw blockchain-netwerk genaamd "Canton Network". De nieuwe blockchain wordt ontwikkeld door een organisatie genaamd Digital Asset, onder leiding van Blythe Masters, voormalig bestuurder bij JP Morgan. De organisatie wil een blockchain maken die privacy beschermt en financiële markten beter op elkaar afstemt.

Traditionele instituties betreden de markt door zich aan te sluiten bij Canton Network

Het netwerk zal (op dit moment) gescheiden ecosystemen in de financiële markten met elkaar verbinden, waardoor er een netwerk ontstaat waarin activa, gegevens en andere belangrijke informatie met elkaar verbonden zijn. De bedrijven zullen in het begin van juli starten met het testen van de nieuwe blockchain. In het artikel staat ook dat de verschillende bedrijven in het verleden geëxperimenteerd hebben met blockchaintechnologie, zoals het omzetten van financiële instrumenten in tokens. Normaal gesproken worden deze experimenten intern gehouden dus dit is een unieke kans om de verschillende instellingen met elkaar te verbinden.

Maak kennis met het Hodl team

In de afgelopen drie jaar is Hodl uitgegroeid van een klein bedrijf tot een merk met een internationale aanwezigheid. Gedurende deze periode is het team van Hodl gegroeid tot een team van meer dan 25 medewerkers. Wij zijn ontzettend trots op alle teamleden en in het bijzonder op degenen die Hodl tot het succes hebben gemaakt zoals we het vandaag de dag kennen. In de serie "Maak kennis met het Hodl-team" gaan we verder in op hun drijfveren, hun blik op de huidige ontwikkelingen en hun kijk op de toekomst. De eerste in deze serie is onze Head of Trading, Jess Muntenaar. Klik op de onderstaande knop om deze blog te lezen.

Naar het interview met Jess

Interview met onze Head of Trading, Jess Muntenaar

Ontvang onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de cryptocurrency markt.

SHARE THIS ARTICLE