joe

Het researchproces van Hodl (2/2)

GO TO

Vorige maand hebben wij een blog gepubliceerd over het onderzoeksproces van Hodl. De cryptocurrency markt bestaat uit duizenden verschillende cryptocurrencies, waardoor de investeringsmogelijkheden eindeloos zijn. Dit maakt het vinden van de juiste investering een uitdagende taak. Om de beste investeringsmogelijkheden te identificeren, hebben onze researchanalisten een framework ontwikkeld. Dit framework bestaat uit de volgende fases:

  • Due Diligence Fase

  • Quickscan Fase

  • Research Fase

  • Discussie Fase

Wanneer het project alle vier fasen heeft doorlopen en het team van researchanalisten heeft besloten om met de Hodl fondsen in het project te investeren, zal het team de allocatie bespreken en bepalen welke posities ingenomen zullen worden. In onze vorige blog kunt u meer lezen over de eerste stappen van het onderzoeksproces van de Hodl Fondsen.

Klik hier om het eerste deel te lezen

In deze vervolgblog gaan dieper in op de technische analyse (TA) die onze researchanalisten inzetten voor het inschalen van de posities. Dit is een onderzoeksmethode waarmee we investeringsmogelijkheden kunnen vinden op basis van indicatoren, handelsvolume en prijsbewegingen. Voor velen kan dit uitdagend zijn, gezien het grote aantal indicatoren en datapunten, en het vereist nog steeds technisch inzicht. Desondanks hopen we dat deze gedetailleerde uitleg u een goed beeld geeft van hoe de Hodl Fondsen werken en hoe onze researchanalisten TA gebruiken.

De basisbeginselen van TA

TA is het bestuderen van de grafiek van een cryptocurrency of ander financieel instrument om potentiële trends of investeringsmogelijkheden te identificeren. Een grafiek bestaat uit drie belangrijke elementen:

  • De prijs van de cryptocurrency op de y-as.

  • De datum/tijdsperiode op de x-as.

  • De candlesticks die de prijsniveaus aangeven.

Een eenvoudige SOL/USDT chart
Bron: tradingview.com

Dit wordt beschouwd als een eenvoudige grafiek. Vanaf hier kan een researchanalist het prijsbereik (y-as), tijdsbestek (x-as) en de tijd die wordt weergegeven door de candlesticks aanpassen. Dit is een van de eerste concepten die mensen moeilijk vinden om te begrijpen. Een candlestick vertegenwoordigt een specifiek tijdsbestek, zoals 1 seconde, 1 minuut of zelfs een jaar. Binnen die periode neemt de candlestick een kenmerkende vorm aan die de prijsontwikkeling van die periode weergeeft. In de onderstaande illustratie wordt uitgelegd hoe je een candlestick kunt interpreteren.

Een candlestick bestaat uit vier elementen: de hoogste en laagste prijs aan de uiteinden, de openingsprijs en de slotprijs daartussen. Bij het analyseren van een bepaald tijdsbestek zijn prijsfluctuaties zichtbaar. Na een daling of een stijging vormt zich een zogenaamde schaduw tussen de openingsprijs en de laagste prijs. Deze schaduw wordt ook vaak 'wick' genoemd. Het bereik tussen de openingsprijs en de slotprijs markeert het lichaam van de candlestick. Aan het einde van het ingestelde tijdsbestek van die candlestick opent er een nieuwe candlestick met de slotprijs van de vorige candlestick.

Hoe lees je een candlestick?

De candlestick wordt groen wanneer de slotkoers hoger is dan de openingskoers, wat duidt op een stijgende of gestegen prijs. Aan de andere kant wordt de candlestick rood wanneer de slotkoers lager is dan de openingskoers, wat wijst op een dalende of gedaalde prijs.

Nadat de as en de candlesticks zijn aangepast, zal de onderzoeksanalist op zoek gaan naar zowel korte- als langetermijntrends, die ook kunnen worden geïdentificeerd met behulp van trendlijnen.

Support en Resistance

Support- en resistanceniveaus zijn cruciale aspecten van TA. Voordat we dieper ingaan op de complexiteit van marktbewegingen, is het belangrijk om de fundamentele basis te begrijpen. Deze niveaus vertegenwoordigen psychologische prijszones. Support fungeert als een punt waar de markt typisch omhoog gaat, terwijl weerstand verdere prijsstijging tegenhoudt. Verschillende factoren dragen bij aan de vorming van deze niveaus.

Over het algemeen nemen traders onbewust hun winst wanneer de prijzen ronde cijfers bereiken, vandaar dat dit vaak voorkomt bij ronde getallen. Een trader zou bijvoorbeeld eerder geneigd zijn om een positie te verlaten bij 1.500 euro in plaats van 1.502 euro vanwege de psychologische aantrekkingskracht van ronde getallen. Bovendien vormen deze niveaus zich op basis van eerdere hoogte- en dieptepunten, waardoor kritieke keerpunten worden gemarkeerd wanneer de prijs zich in relatief onbekend terrein bevindt.

Support- en resistanceniveaus

Nadat de trend wordt afgewezen en er een correctie plaatsvindt, zullen handelaren proberen een supportniveau te vinden. Gedurende een bepaalde periode kan de prijs fluctueren tussen de support- en resistanceniveaus totdat één van hen wordt doorbroken. Wanneer het resistanceniveau wordt doorbroken, zal de prijs blijven stijgen totdat het een vroeger resistanceniveau bereikt of totdat er een nieuw resistance niveau wordt gevormd. Het vroegere resistanceniveau wordt dan een supportniveau. Het kan ook andersom gebeuren: als een supportniveau wordt doorbroken, kan het veranderen in een resistanceniveau. Naast het bepalen van de markttrend zijn deze support- en resistanceniveaus belangrijk voor het bepalen van het juiste moment om cryptocurrency te kopen en verkopen voor de Hodl fondsen.

Trendlijnen

Wanneer de trader zijn grafiek heeft aangepast aan de gewenste periode, is het mogelijk om een opwaartse of neerwaartse trend te identificeren. Vervolgens kan de trader een trendlijn op de grafiek tekenen om de algemene richting en het traject van het activum vast te stellen. Een trendlijn kan fungeren als een support- en resistancelijn, zoals geïllustreerd wordt in de onderstaande afbeelding.

Trendlijnen op de BTC/USDT chart
Bron: tradingview.com

Wanneer de prijs zich tussen twee lijnen beweegt en steeds hogere hoogtepunten en dieptepunten bereikt, spreken we van een opwaartse trend. De prijs zal meestal tussen deze twee lijnen blijven bewegen totdat de trend wordt doorbroken. Dit kan gebeuren door een neerwaartse correctie waarbij de prijs onder de supportlijn komt, of door een sterke opwaartse beweging die de resistance doorbreekt. Bij het kopen of verkopen van nieuwe cryptocurrencies worden deze niveaus van lijnen gebruikt en zijn ze cruciaal bij het opzetten van inkoop- en verkoopstrategieën.

Hoe implementeert Hodl TA

Hodl past hoofdzakelijk TA toe om handelsplannen op te stellen, waarbij inkoop- en verkoopniveaus worden bepaald voor elk van de cryptocurrencies van het fonds. Elke researchanalist heeft zijn eigen handelsparen om in de gaten te houden en updates over te ontvangen. Wanneer de onderzoeksanalisten besluiten om te investeren in een cryptocurrency, is het niet verstandig om het volledige bedrag te investeren zonder de grafiek te hebben bestudeerd.

Allereerst stellen de analisten een inkoopplan op. Dit plan omvat belangrijke supportniveaus waarop de cryptocurrency tegen gunstige prijzen kan worden aangekocht. Als de cryptocurrency een opwaartse trend vertoont, kunnen er ook weerstandsniveaus in het inkoopplan worden opgenomen. De cryptocurrency wordt niet direct gekocht zodra de prijs dit niveau bereikt, maar pas nadat dit is bevestigd op de dagelijkse grafiek. Hieruit moet blijken dat de weerstand is omgezet in een supportniveau. Indien dit het geval is, wordt de cryptocurrency aangeschaft.

Daarnaast zullen de analisten ook een verkoopplan opstellen. Dit plan bevat belangrijke weerstandsniveaus waarop winst genomen kan worden voor eventuele nieuwe investeringen. Enkel in uitzonderlijke gevallen kunnen de inkoop- en verkoopplannen worden gewijzigd. Denk bijvoorbeeld aan bijzondere macro-economische omstandigheden die een plotse impact hebben op de koersen.

Nadat beide plannen zijn opgesteld, blijven onze researchanalisten dagelijks de grafieken, nieuwsberichten, ontwikkelingen, het marktsentiment en andere belangrijke gebeurtenissen binnen het ecosysteem van de cryptocurrency nauwlettend volgen. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat onze onderzoeksanalisten niet kijken naar grafieken die in Amerikaanse dollars worden weergegeven, maar naar grafieken die in BTC uitgedrukt worden.

Met onze long-only fondsen streven we ernaar om blootstelling aan cryptocurrencies te behouden en minder in stablecoins te positioneren. Om dit te bereiken, worden de holdings van het fonds altijd verhandeld tegen BTC. Verkopen we bijvoorbeeld Ethereum, dan wordt ETH omgezet in BTC waardoor er gekeken wordt naar de ETH/BTC grafiek. Door deze aanpak kunnen we meer cryptocurrencies verkrijgen en onze holdings effectief vergroten.

Een nadeel van deze strategie is dat de Hodl fondsen mogelijk koopkracht kunnen mislopen tijdens een neerwaartse beweging. Deze kortstondige momenten bieden een unieke gelegenheid om de gemiddelde aankoopprijs van verschillende posities langdurig te verbeteren. Momenteel werken onze researchanalisten daarom aan het ontwikkelen van een stablecoinstrategie die de fondsen zal ondersteunen tijdens deze periodes.

Om te bepalen wanneer de markt een lange neerwaartse periode ingaat, evalueren we verschillende indicatoren zoals prijs, tijd, volatiliteit en afnemende opbrengsten. Op basis van deze indicatoren gaan we over tot een Dollar-Cost Average (DCA) verkoopstrategie. Ook gebruiken we diverse trendindicatoren als extra controle om te bevestigen wanneer de trend verandert. Zodra deze signalen afgaan, zullen de fondsen in onze portefeuille een DCA-verkoopplan ondergaan. Tijdens deze fase herstellen we ook de verhouding tussen de munten in onze portefeuille om onze risico-rendementsverhouding te optimaliseren gedurende een neerwaartse periode. De verkregen stablecoins worden verdeeld over een mandje van verschillende stablecoins om het risico te minimaliseren en worden gereserveerd voor toekomstige investeringsmogelijkheden.

Uitvoering

Wanneer een inkoop- of verkoopniveau van een specifieke cryptocurrency bereikt wordt, ontvangt het team van researchanalisten een bericht via een centraal berichtensysteem. Vervolgens bespreken de analisten of het huidige niveau nog steeds wenselijk is om te kopen of te verkopen. Indien het bijvoorbeeld lijkt alsof het supportniveau doorbroken zal worden, is het mogelijk interessant om dit af te wachten tot dit bevestigd is op de dagelijkse grafiek. Kortom, de uitvoering van een in- of verkoop gebeurt altijd in overeenstemming met het hele team.

Conclusie

Het onderzoeksproces van Hodl is een uitvoerig proces dat is opgedeeld in twee fasen: de fundamentele analyse en de technische analyse. We beginnen met de fundamentele analyse, waarbij we de essentiële kenmerken scheiden van de minder belangrijke. Zodra aan de basisvereisten is voldaan, gaan we verschillende aspecten van de cryptocurrency onderzoeken, zoals bijvoorbeeld het team. Na een grondige analyse van de fundamentele elementen vergelijken we het project met concurrenten in dezelfde branche of sector. Op basis van onze bevindingen moeten de analisten het hele team ervan overtuigen dat het een hoog groeipotentieel heeft.

Als het team overtuigd is, gaan we over naar de fase van TA. In deze fase ontwikkelt het team een strategie op basis van de huidige prijs en trends in de markt. Deze strategie omvat zowel een inkoop- als een verkoopplan voor de cryptocurrency om optimale prestaties te waarborgen en emotionele betrokkenheid uit te sluiten. Het consistent volgen van deze strategie is essentieel om de beste resultaten te behalen.

SHARE THIS ARTICLE