joe

Nieuwsbrief: Terugblik April

Welkom bij onze terugblik op de maand April. Wij maken elke maand een overzicht met het laatste nieuws in de cryptocurrency markt en informeren u verder over de ontwikkelingen binnen Hodl en de resultaten van de Hodl fondsen.
GO TO

Volatiliteit voert de boventoon in April

De maand april werd gekenmerkt door veel volatiliteit. Waar de Bitcoinkoers aanvankelijk een sterke opwaartse trend onderging en een nieuw jaarlijks hoogtepunt bereikte van 31.000 dollar, corrigeerde deze niet veel later weer naar zo’n 29.000 dollar. Aan het einde van de maand nam de volatiliteit toe en zagen we de koers een aantal keer schommelen tussen de 27.000 en 30.000 dollar. De eerste helft van de maand stond voornamelijk in het teken van de Shanghai Update van het Ethereum-netwerk, waardoor het unstaken van Ethereum mogelijk wordt. Ook werden de laatste Amerikaanse inflatiecijfers weer gepubliceerd. U kunt meer over deze gebeurtenissen lezen in de marktupdate van april.

In de tweede helft van de maand volgde er met name nieuws uit de regelgevende hoek en de bancaire sector. Zo stemde het Europees Parlement vóór de invoering van MiCAR en werd het daarmee het eerste erkende raamwerk voor wet- en regelgeving van cryptocurrencies. Op het gebied van regulatie zagen we deze maand ook dat de rollen omgedraaid werden , daar het ditmaal Coinbase was die een aanklacht indiende tegen de Securities and Exchange Commission (SEC). Vanuit de bancaire sector zagen we verdere ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie en de invoering van CBDC’s.

MiCAR goedgekeurd door het Europees Parlement

Op 20 april was er officieel groen licht voor MiCAR na goedkeuring door het Europees Parlement. Deze goedkeuring maakt de “Markets in Crypto Assets Regulation” het eerste erkende wettelijke kader voor de regulatie van cryptocurrencies. MiCAR werd aangenomen door het Parlement met 517 stemmen voor, 38 tegen en 18 afwezig. Het kader omvat verschillende onderwerpen zoals de goedkeuring van nieuwe cryptocurrencies door de EU, waarbij er moet worden geverifieerd of het bedrijfsmodel de stabiliteit van de euro in de toekomst niet in gevaar brengt.

Naast de eisen met betrekking tot nieuwe cryptocurrencies zal MiCAR ook stablecoin-uitgevers aan strengere regels onderwerpen. Zo moeten deze uitgevers onder andere hun reserves gaan delen om zo de gelden van de gebruikers beter te kunnen waarborgen. Bijkomstig moeten alle uitgevers van cryptocurrencies een gedetailleerd whitepaper beschikbaar stellen met meer informatie over de currency.

MiCAR eerste allesomvattende crypto regulatie na aanname in het Europese Parlement

Ondanks dat Micar bij sommige mensen wellicht een negatieve associatie oproept, biedt het ook interessante kansen. Denk hierbij aan de mogelijkheidvoor bijvoorbeeld fondsen om een ‘paspoort’ te verkrijgen. Wanneer het bedrijf goedkeuring heeft om binnen één Europees land te opereren, dan kan de bedrijfsvoering met dit paspoort worden uitgebreid naar andere Europese landen. Regelgeving is simpelweg noodzakelijk om verdere adoptie van cryptocurrency te bespoedigen. MiCAR is hier één stap in, maar er zijn er nog veel te gaan.

Coinbase klaagt de SEC aan

Op 24 april heeft cryptocurrency exchange Coinbase een verzoek neergelegd bij de Amerikaanse rechtbank om de Securities and Exchange Commission (SEC) te dwingen tot antwoord op het verzoekschrift dat vorig jaar juli werd ingediend. Hierin werd de SEC verzocht om “duidelijke kaders te stellen voor de regulering van effecten die worden aangeboden en verhandeld via een online platform".

Tot op heden heeft de SEC nog niet op dit verzoek gereageerd. Sterker nog, de SEC heeft de afgelopen maanden veelvuldig cryptobedrijven aangeklaagd voor de door hen aangeboden diensten. Vaak zorgde dit ook voor ophef omdat de SEC niet concreet kan aangeven wat bedrijven fout doen. Coinbase was hier ook een van de slachtoffers van.

Coinbase klaagt de SEC na geen gehoor petitie

Als gevolg van de aanklacht jegens Coinbase, heeft Coinbase inmiddels zelf dus stappen ondernomen door een verzoek in te dienen op grond van de Administrative Procedure Act. Dit is een juridisch proces waarbij een entiteit beweert dat een federaal agentschap niet de juiste procedures heeft gevolgd. Het Amerikaanse Third Circuit Court of Appeals zal nu oordelen of de SEC verplicht is om te antwoorden op het verzoekschrift van Coinbase.

Tot op heden opereren cryptocurrencies eigenlijk vrijwel volledig in een grijs gebied. Zo is er nog geen specifieke regelgeving voor cryptocurrencies en is het onduidelijk of het binnen een van de reeds bestaande kaders valt. Dit jaar heeft de SEC verschillende organisaties aangeklaagd omdat deze niet zouden voldoen aan de wetgeving die van toepassing is op effecten. Echter heeft de Commodities Futures Trading Commission (CFTC) aangegeven dat cryptocurrencies als commodity moeten worden gezien.

Een goede stap voorwaarts zou zijn om vast te stellen binnen welke kaders cryptocurrencies in de Verenigde Staten vallen en welke partij verantwoordelijk is voor de regulatie hiervan. Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds aangehaald zijn de huidige partijen binnen de Amerikaanse markt zich actief aan het oriënteren om deze markt te verlaten.

Landen en banken verkennen blockchaintechnologie

Op 19 april erkende de Centrale Bank van Rusland dat zij momenteel werkt aan een wetsvoorstel dat de invoering van cryptocurrencies bij export-import deals mogelijk moet maken. Hoewel dit initieel zal gaan om een experiment, is het een interessante beweging. Vooralsnog blijft het voor het brede publiek echter verboden om het als betaalmiddel te gebruiken.

De Bank van Rusland is in overleg met de regering om te bepalen welke bedrijven aan het experiment mogen deelnemen, hoe hun bedrijfsmodellen eruit zouden moeten zien en welke banken dan gebruikt mogen worden. Het vermoeden is dat dit in de beginfase grotendeels zal gaan om ondernemingen die nauw betrokken zijn bij de overheid.

Naast deze ontwikkeling in Rusland, hebben de Bank of England en de Bank for International Settlements (BIS) ook de mogelijkheden van blockchaintechnologie getest. Een rapport over dit project, genaamd ‘Project Meridian’, werd gepubliceerd op 19 april. Dit omvat diverse onderwerpen, waaronder de succesvolle aankoop van huizen in Engeland en Wales via het nieuwe blockchainnetwerk. Het doel van Project Meridian is het creëren van een platform waarop Central Bank Digital Currencies (CBDC) kunnen worden geïntroduceerd. Het rapport gaat dan ook veelvuldig in op de potentiële voordelen die het centrale banken kan bieden.

Er zijn echter nog enkele juridische vraagstukken die moeten worden beantwoord voordat het systeem kan worden geïmplementeerd. Momenteel is er nog steeds onduidelijkheid over diverse onderwerpen waaronder het eigendom van CBDC’s op het netwerk.

Central Bank Digital Currency kaart status
Source: cbdctracker.org

Dit verdere onderzoek is in lijn met de toename van de interesse in CBDC’s, die we de afgelopen jaren zien. Momenteel zijn 18 landen bezig met een eerste pilot ter implementatie van een CBDC, 32 landen zijn nog in de ontwikkelingsfase.

Peru is een van de landen in de ontwikkelingsfase. Aan het begin van de maand publiceerde de Central Reserve Bank of Peru (CRBP) haar eerste rapport om de noodzaak, het ontwerp en het tijdstip van een Peruaanse Central Bank Digital Currency te onderzoeken. In november 2021 kondigde de president van de CBRP al aan dat Peru zou samenwerken met India, Hong Kong en Singapore om zo een CBDC te ontwikkelen.

Ook zien wij dat banken zelfstandig werken aan dit onderzoek, naast de centrale banken van landen. Deze maand lanceerde de Franse bank Société Générale haar eigen, aan de euro-gekoppelde, stablecoin op de Ethereum blockchain. Hoewel het Ethereum Netwerk publiek is, is de stablecoin enkel nog beschikbaar voor organisaties en institutionele klanten van de bank die het Know-Your-Customer (KYC) proces hebben doorlopen.

Kort na de introductie van de stablecoin kon de bank rekenen op veel kritiek. Zo heeft de stablecoin een sterk gecentraliseerd karakter, elke transactie moet namelijk worden goedgekeurd door een centrale entiteit. Hoogstwaarschijnlijk is dit de bank zelf. Daarnaast toonde de code van de stablecoin ook aan dat de bank de mogelijkheid heeft om gelden te confisqueren, wat tegen het ideaal van zelfbewaring van cryptocurrencies in gaat.

Vaak blijft er nog een mismatch tussen het ideaal van cryptocurrencies en de implementaties van CBDC’s. De vraag is dan ook wanneer deze CBDC’s worden ingevoerd en welke kenmerken deze bezitten. Velen vrezen dat de invoering van CBDC's of gecentraliseerde betalingssystemen zal leiden tot een enorme machtsverschuiving ten gunste van centrale banken. Dit is weer nadelig voor de privacy van gebruikers. Met CBDC's worden alle betalingen verwerkt door een centrale bank, waarvan de belangen van een centrale bank mogelijk verstrengeld raken met die van de consument.

De Hodl Fondsen

De maand april resulteerde in een neutrale performance van de Hodl fondsen. Het Hodl.nl Genesis Fund, het Hodl.nl Consensus Fund en het Hodl.nl Oracle Fund eindigden respectievelijk op een Net Asset Value (NAV) van €3,25, €3,16 en €0,35. Voor het True Asset Fund II komt de Net Asset Value uit op € 16.033,63. Klanten van True Asset Fund kunnen in hun vertrouwde portal terecht voor hun persoonlijke resultaten.

Bekijk hier uw persoonlijke resultaten

Resultaten Hodl fondsen april

Het navigeren van een bear market

In de afgelopen anderhalf jaar heeft de cryptocurrency markt een sterke neerwaartse beweging meegemaakt, ook wel bekend als een bear market. Deze periodes worden vaak gekenmerkt door pessimisme onder investeerders en investeringen die onder hun werkelijke waarde vallen. Deze periodes bieden echter unieke investeringsmogelijkheden, aangezien investeerders hun gemiddelde instapniveau kunnen verlagen, waardoor ze zichzelf in een betere positie plaatsen wanneer de markt zich omkeert.

Vorige maand hebben we een blog gepubliceerd om meer inzicht te geven over dit onderwerp. In de blog gaan we dieper in op de geschiedenis van bear markets, hun kenmerken en hoe u een bear market in uw voordeel kunt gebruiken. U vindt de blog via de onderstaande link.

Lees de bear market blog


Ontvang onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de cryptocurrency markt.

SHARE THIS ARTICLE