joe

Marktupdate: Juni

Hodl Team
Hodl Team
17 juni 2022

Marktupdate: Juni

Renteverhogingen veroorzaken dalende markten

Begin juni werd gekenmerkt door aanhoudende hoge inflatie en de reactie van centrale banken om deze economische trend te bestrijden. Op 9 juni bevestigde de Europese Centrale Bank (ECB) dat er in juli een eerste renteverhoging voor de Eurozone zal plaatsvinden. Waar de huidige rente momenteel -0,5% bedraagt, kondigde de ECB aan deze te gaan verhogen tot -0,25%. Ook kondigde het aan later in het jaar verdere en mogelijk agressievere verhogingen te verwachten. Enkele dagen later heeft de ECB tevens een spoedvergadering ingelast om de inflatiecijfers en de rentepercentages te bespreken. Dit laat duidelijk zien dat de ECB zich genoodzaakt voelt een actievere houding aan te nemen om de inflatie te bestrijden.

De dag na de aankondiging van de ECB kwamen er ook zorgwekkende cijfers vanuit de Verenigde Staten binnen. Zo viel het huidige inflatiecijfer 0,3% hoger uit dan de verwachting van vele economen. Ook steeg het aantal werknemers, waardoor er meer geld te besteden is, wat met de huidige schaarste van vele producten kan zorgen voor een verdere toename van de inflatie.

Door de stijging van deze cijfers hield de markt niet langer rekening met een verhoging van de rente met 0,5%, maar 0,75%. Dit resulteerde in een risk-off beweging waarbij beleggers afstand deden van risicovolle beleggingen om zich zo voor te bereiden op deze verhoging. Tijdens de FOMC meeting van 15 juni bevestigde de Fed de verhoging en kondigde het tevens aan verdere verhogingen van 0,75% niet uit te sluiten voor de aankomende meetings van juli en september. Inmiddels houdt zo’n 86% van de economen rekening met eenzelfde verhoging van 0,75% in juli.

Het vooruitzicht van de komende renteverhogingen was ook duidelijk merkbaar in de cryptocurrency markt. In de komende maanden zullen beleggers over minder kapitaal beschikken voor hun alternatieve beleggingen naarmate hun kosten stijgen. De neerwaartse trend van de cryptocurrency markt versnelde toen geruchten zich verspreidden dat crypto staking- en leenplatform Celsius mogelijk liquiditeitsproblemen had.

Negatief sentiment rond Celsius

In de eerste twee weken van juni ontstond er onrust rondom Celsius, het gecentraliseerde crypto leen- en stakingplatform zou namelijk kampen met liquiditeitsproblemen. Celsius kan vergeleken worden met een bank; het kapitaal dat op het platform wordt gestort, wordt onderverdeeld over andere platforms om zo een positief rendement te behalen. Gebruikers die deze activa verstrekken worden beloont met rente. Met ruim $1,3 miljard is Ethereum (ETH) Celsius' grootste activa.

Om positieve rendementen op ETH te behalen, werd deze op het Lido Finance platform gestort waar ze gestaked werden. Het rendement op Ethereum via het Lido Finance platform bedraagt 4% per jaar. Lido Finance voorziet stakers van ETH de stETH-token, een representatie van de verstrekte ETH. De stETH-token kan op de vrije markt worden verhandeld tegen ETH, waardoor deze verhouding normaliter ruwweg 1:1 is.Door het negatieve sentiment in de markt was er echter een toename in gebruikers die wensten hun ETH van het Celsius-platform op te nemen. Doordat Celsius onvoldoende beschikking had over ETH, was het platform genoodzaakt grote hoeveelheden stETH te verkopen. De initiële verkoop van Celsius zette andere investeerders aan om hun stETH te verkopen. Deze grote verkoopdruk zorgde er uiteindelijk voor dat de waarde van stETH ten opzichte van ETH sterk daalde.

stETH WETH chart


De toenemende onrust zorgde ervoor dat beleggers zich ook zorgen zijn gaan maken om hun andere activa. Dit initieerde een bankrun op Celsius. Het platform reageerde met een onmiddellijke schorsing van alle opnames, swaps en overschrijvingen. Op 12 en 13 juni nam Celsius verschillende activa op van andere DeFi platforms met een gecombineerde waarde van ongeveer $320 miljoen. Deze activa werden naar cryptocurrency exchange FTX gestuurd, Celsius heeft nog niet toegelicht waarom deze transacties zijn uitgevoerd.

Amerikaanse toezichthouders werken aan regulatie

De Amerikaanse markt is een van de grootste drijfveren van de cryptocurrency markt, een groot aantal investeerders en crypto organisatie zijn gevestigd in deze regio. Aangezien de Amerikaanse markt blijft groeien, moet de juridische aard van cryptocurrencies verduidelijkt worden. Twee Amerikaanse senatoren hebben de langverwachte wet op de regulering van cryptocurrency vrijgegeven. Eén van de belangrijkste conclusies van het vrijgegeven wetsvoorstel is dat de markt voor cryptocurrencies onder de jurisdictie van de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zal vallen.

Zoals in de aankondiging staat: "Digitale activa die voldoen aan de definitie van een grondstof, zoals Bitcoin en Ethereum, die meer dan de helft van de marktkapitalisatie van digitale activa uitmaken, zullen door de CFTC gereguleerd worden". Het wetsvoorstel zal de CFTC autoriteit geven over de spotmarkten in cryptocurrency, maar het roept ook op tot een zelfregulerende organisatie tussen de Securities and Exchange Commission (SEC) en CFTC. Als het voorstel wordt aangenomen en cryptocurrencies als grondstoffen gezien worden, zullen beleggers daar veel profijt van hebben. Grondstoffen hebben namelijk een gunstigere fiscale behandeling dan effecten. Het wetsvoorstel zal ook de belasting afschaffen op cryptocurrencytransacties van minder dan $200, wat ten goede komt voor betalingen met cryptocurrency.

Cryptocurrency exchange FTX en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hebben in de maand mei een beraad gehad over het voorstel van FTX om een relatief nieuwe marktstructuur voor zijn derivatenhandel toe te staan. Het ingediende voorstel moet het mogelijk maken om de handel in derivaten op FTX te ontkoppelen van de door de banken geboden financiële bemiddeling. Een ontkoppeling van de Amerikaanse banken zou betekenen dat FTX meer vrijheid krijgt in het aanbieden van derivaten zoals 24/7 trading. In de toekomst kan het mogelijk ook derivaten aanbieden die buiten de crypto-markt vallen. De CFTC is nog in overleg en het is onduidelijk wanneer de definitieve beslissing genomen zal worden.

European Blockchain Convention

In de afgelopen twee jaar hebben wij als Hodl een sterke groei doorgemaakt, dit heeft ook geleid tot een betere positie in de markt. We zijn vereerd om aan te mogen kondigen dat we dit jaar zullen spreken op de European Blockchain Convention (EBC) in Barcelona. De EBC is de meest invloedrijke blockchain conventie in Europa. We zijn verheugd om aanwezig te zijn, inzichten te verschaffen en te leren van de altijd maar ontwikkelende markt.

Cryptocurrency: De gids voor beleggers

In deze blogserie over het beleggen in cryptocurrency gaan we onder andere dieper in op de evolutie van ons geld, het ontstaan van cryptocurrencies, de diverse toepassingsmogelijkheden en de onderlinge verschillen.

In het vierde deel hadden we het over de meest gebruikte toepassingen van cryptocurrencies en wat voor voordelen het zou kunnen brengen voor organisaties. In dit vijfde deel gaan we dieper in op een open financieels stelsel en de toekomst van cryptocurrency.

Lees deel 5

Voordat u investeert in een cryptocurrency is het sterk aanbevolen om de onderliggende fundamenten van elk cryptoproject te begrijpen. In het zesde deel van onze serie verkennen we de basisstappen die u moet volgen voordat u investeert.

Lees deel 6


Ontvang onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de cryptocurrency markt.


SHARE THIS ARTICLE